góp vốn tiếng anh là gì

/ˈkæpətəl ˌkɑntrəˈbjuʃən/

Bạn đang xem: góp vốn tiếng anh là gì

Góp vốn liếng là sự việc canh ty gia tài sẽ tạo trở thành vốn liếng điều lệ của công ty lớn. Góp vốn liếng bao hàm canh ty vốn liếng nhằm xây dựng công ty hoặc canh ty tăng vốn liếng điều lệ của công ty đã và đang được xây dựng.

1.

Việc canh ty vốn liếng thông thường được tiến hành nhằm thay đổi lấy tăng CP phổ thông, quyền lợi ăn ý danh hoặc quyền lợi công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn của một thực thể.

Capital contribution is often made in exchange for additional common stock, partnership interests or limited liability company interests of an entity.

Xem thêm: tranh tô màu con thỏ

2.

Góp vốn liếng là một trong hoạt động và sinh hoạt phổ cập nhập cuộc sống đời thường hằng ngày trong những cá thể, thân thiện cá thể với công ty hoặc trong những công ty.

Capital contribution is a common activity in daily life among individuals, between individual and business or among businesses.

Xem thêm: half angel half devil tattoo

Một nghĩa không giống của kể từ capital:

- thủ đô (capital): Hanoi is the capital of Vietnam.

(Hà Nội là thủ đô của VN.)