gpio là gì

GPIO là viết lách tắt của General Purpose Input Output là 1 trong trong mỗi thuật ngữ thông dụng nhất tuy nhiên bạn cũng có thể tiếp tục bắt gặp. Khi các bạn chính thức việc làm nhập một khối hệ thống nhúng, đấy là kể từ thứ nhất các bạn cần nghe nói đến việc. Nhưng các bạn đem cho rằng các bạn tiếp tục nắm rõ toàn bộ những định nghĩa tương quan cho tới GPIO? Tín hiệu bên trên những chân GPIO được cho phép tất cả chúng ta đạt được tác dụng cuối của tôi và được cho phép tất cả chúng ta rỉ tai với toàn cầu bên phía ngoài. Trong nội dung bài viết này, tôi tiếp tục cút sâu sắc về những định nghĩa không giống nhau tương quan cho tới GPIO. Tại cuối nội dung bài viết này, các bạn sẽ hoàn toàn có thể vấn đáp gpio là gì, những loại GPIO hoàn toàn có thể được dùng là gì, cơ hội thông số kỹ thuật gpio nhằm tiết kiệm ngân sách năng lượng điện năng, tác động của vận tốc GPIO cho tới vạc xạ EMI của bo mạch, khóa gpio nhằm ngăn việc thông số kỹ thuật lại tình cờ,... Là một kỹ sư ứng dụng, các bạn cần nắm rõ những định nghĩa này vì thế đa số việc làm của các bạn sẽ là viết lách mã bare metal hoặc mã driver và là 1 trong mái ấm trở nên tân tiến phần mềm nhúng, chúng ta nên biết những định nghĩa này bám theo trật tự nhằm hiểu những tác dụng cốt lõi được cung ứng vì chưng GPIO API và nếu như đem gì cơ bị lỗi, bạn cũng có thể nhanh gọn lẹ thay thế ở cung cấp driver.

GPIO là gì?

Bạn đang xem: gpio là gì

GPIO là 1 trong chân tín hiệu nghệ thuật số bên trên mạch tích thích hợp tuy nhiên hành động của chính nó (đầu nhập hoặc đầu ra) được tinh chỉnh và điều khiển vì chưng ứng dụng phần mềm. GPIO về cơ phiên bản là 1 trong chân hoàn toàn có thể được thông số kỹ thuật thực hiện nguồn vào hoặc Output đầu ra. Nếu tất cả chúng ta thông số kỹ thuật chân như 1 Output đầu ra, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể ghi 0 (LOW) hoặc 3,3 / 5 V (VDD) nhập chân cơ. Khi được thông số kỹ thuật thực hiện nguồn vào, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu tín hiệu bên trên chân cơ. GPIO là skin chi chuẩn chỉnh tuy nhiên thông qua đó vi tinh chỉnh và điều khiển hoàn toàn có thể tiếp xúc với toàn cầu bên phía ngoài. Nó hoàn toàn có thể được dùng nhằm hiểu những độ quý hiếm kể từ cảm ứng analog hoặc nghệ thuật số, tinh chỉnh và điều khiển đèn LED chiếu sáng, tinh chỉnh và điều khiển đồng hồ đeo tay cho tới tiếp xúc I2C,...

Bản loại bộ nhớ lưu trữ của nước ngoài vi GPIO

Như tất cả chúng ta tiếp tục hiểu được vi tinh chỉnh và điều khiển tân tiến dùng nghệ thuật phiên bản loại bộ nhớ lưu trữ nhằm ánh xạ toàn bộ những tranh bị nước ngoài vi nhập một không khí bộ nhớ lưu trữ thống nhất. Vì cỗ tinh chỉnh và điều khiển STM32F446RE là cỗ vi tinh chỉnh và điều khiển dựa vào ARM Cortex M4 nên không khí bộ nhớ lưu trữ cho những tranh bị nước ngoài vi được ARM thích hợp như thể hiện tại nhập hình:

Địa chỉ bộ nhớ lưu trữ trong tầm kể từ 0x40000000 cho tới 0x600000000 hoàn toàn có thể được mái ấm cung ứng vi tinh chỉnh và điều khiển dùng nhằm ánh xạ những tranh bị nước ngoài vi không giống nhau của mình. Vùng này được phân thành nhiều vùng phụ, từng vùng được ánh xạ cho tới một tranh bị nước ngoài vi ví dụ, như thể hiện tại nhập hình bên dưới. Từ khía cạnh lập trình sẵn viên, tất cả chúng ta cần thiết tìm hiểu rời khỏi địa điểm tuy nhiên một tranh bị nước ngoài vi ví dụ được ánh xạ nhập dải địa điểm này. Datasheet của vi tinh chỉnh và điều khiển tiếp tục cung ứng địa có một tranh bị nước ngoài vi ví dụ được ánh xạ. Trong tình huống của tất cả chúng ta, như tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy nhập hình bên dưới, tranh bị nước ngoài vi GPIO được ánh xạ nhập dải địa điểm 0x40020000 cho tới 0x40021FFF. Đây cũng chính là vùng băng tần bit (chúng tao tiếp tục tìm hiểu hiểu về điều này sau).

Như tất cả chúng ta thấy, GPIO nước ngoài vi được phân thành GPIO A, GPIO B, GPIO C, GPIO D, GPIO E, GPIO F, GPIO G, GPIO H và từng cổng chứa chấp tối nhiều 16 chân. Ngoại vi GPIOA được ánh xạ kể từ địa điểm 0x40020000 cho tới 0x400203FF và nó quản lý và vận hành toàn bộ những chân liên kết với PORT-A.

Mẫu vi xử lý ARM Cortex M-4 đem bus tài liệu rộng lớn 32 bit, bus địa điểm và tập luyện thanh ghi rộng lớn 32 bit. Trên thực tiễn, từng kể từ đem độ dài rộng 32-bit. lõi được bus tài liệu, bus địa điểm và chiều rộng lớn thanh ghi là rất rất cần thiết vì thế nó sẽ hỗ trợ hiểu tất cả ở Lever rất rất thấp (cơ bản) tức là Lever trình tinh chỉnh và điều khiển. Vì tất cả chúng ta hiểu được độ dài rộng kể từ là 4 byte, vì thế tất cả chúng ta có thể nói rằng rằng từng thanh ghi của nước ngoài vi GPIO nhiều năm 4 byte.

Cho cho tới giờ đây, tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu rời khỏi địa điểm hạ tầng của những tranh bị nước ngoài vi GPIO. Đó là vấn đề thứ nhất các bạn sẽ thực hiện với tư cơ hội là 1 trong lập trình sẵn viên bất kể lúc nào các bạn ấn định lập trình sẵn ngẫu nhiên tranh bị nước ngoài vi nào là là tìm hiểu địa điểm hạ tầng của tranh bị nước ngoài vi. Bây giờ, tất cả chúng ta cần phải biết địa điểm thanh ghi đúng đắn nhằm lập trình sẵn những thanh ghi. Trước khi chính thức lập trình sẵn những thanh ghi, tất cả chúng ta cần hiểu mục tiêu của những thanh ghi này. Hãy cút sâu sắc nhập hội tụ thanh ghi GPIO!

Thanh ghi GPIO

Tất cả những GPIO đem nhập vi tinh chỉnh và điều khiển được group lại trở nên Cổng X nhập cơ X là A, B, C, D ...

Mỗi cổng nhập STM32F446RE bao hàm 16 chân. Mỗi chân có khá nhiều thanh ghi không giống nhau được links với nó, bằng phương pháp thay cho thay đổi nội dung của những thanh ghi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp hành động của một chân ví dụ.

Trong STM32F446RE, hành động của từng chân hoàn toàn có thể được trấn áp bằng phương pháp sử dụng:

Thanh ghi chính sách GPIO

Thanh ghi loại Output đầu ra GPIO

Thanh ghi vận tốc GPIO

Thanh ghi kéo lên / kéo xuống GPIO

Thanh ghi tài liệu nguồn vào GPIO

Thanh ghi tài liệu Output đầu ra GPIO

Thanh ghi mix / reset bit GPIO

Thanh ghi khóa thông số kỹ thuật GPIO

Thanh ghi tác dụng thay cho thế GPIO

Chúng tao tiếp tục đánh giá những tác dụng được đáp ứng vì chưng từng thanh ghi này nhập nội dung bài viết này. Hiểu tác dụng của những thanh ghi này là rất rất cần thiết vì thế nó sẽ bị giúp cho bạn trấn áp chân bám theo đòi hỏi của người sử dụng. Dường như, nếu như mình thích viết lách driver GPIO của riêng biệt bản thân, các bạn sẽ đa số viết lách những hàm cốt lõi nhằm lập trình sẵn những thanh ghi này và cung ứng API trừu tượng cho những phần mềm người tiêu dùng dùng driver của người sử dụng.

Chi tiết về thanh ghi GPIO

Thanh ghi chính sách GPIO - Thanh ghi này được dùng nhằm lựa chọn chính sách của chân cắm. Có tư chính sách hoàn toàn có thể được lập trình sẵn nhập thanh ghi này: Chế phỏng nguồn vào, Chế phỏng Output đầu ra mục tiêu cộng đồng, Chế phỏng tác dụng thay cho thế và Chế phỏng analog. Khi ứng dụng ham muốn hiểu ngẫu nhiên tài liệu nào là kể từ bên phía ngoài như cảm ứng, nó sẽ bị ấn định thông số kỹ thuật chân cắm thực hiện nguồn vào. Mỗi chân mang trong mình 1 cỗ đệm nguồn vào ứng tuy nhiên ứng dụng hoàn toàn có thể hiểu rõ khi chân cơ đang được sinh hoạt ở Chế phỏng INPUT. Chế phỏng Đầu rời khỏi Mục đích Chung được dùng khi tất cả chúng ta ham muốn ghi độ quý hiếm THẤP hoặc CAO nhập chân. Ví dụ: nếu như tất cả chúng ta liên kết một đèn LED chiếu sáng với cùng một chân và tất cả chúng ta ham muốn bật đèn sáng LED, ứng dụng tiếp tục thông số kỹ thuật chân này là Output đầu ra và ghi HIGH (VDD) nhập chân. Mỗi chân mang trong mình 1 cỗ đệm Output đầu ra ứng hoàn toàn có thể được ghi vì chưng ứng dụng, nhập tình huống này, tất cả chúng ta đang được ghi 1 nhập cỗ đệm Output đầu ra. Chế phỏng tác dụng thay cho thế được dùng khi tất cả chúng ta ham muốn gán một chân ví dụ cho tới ngẫu nhiên tranh bị nước ngoài vi nào là không giống. Hãy chia ra một cơ hội giản dị dễ nắm bắt với cùng một ví dụ giản dị. Ví dụ: Nếu mình thích dùng tiếp xúc I2C, các bạn sẽ cần thiết nhì chân là SDA và SCL. quý khách hãy chọn một số trong những chân ví dụ bởi mái ấm cung ứng vi tinh chỉnh và điều khiển cung ứng, hoàn toàn có thể được dùng như dòng sản phẩm I2C SDA và SCL. quý khách hoàn toàn có thể lấy vấn đề này kể từ datasheet tranh bị. Trong bảng tiếp sau đây, bạn cũng có thể thấy rằng so với SCL nước ngoài vi I2C1, bạn cũng có thể dùng Cổng B Chân 6 nhập Chức năng Thay thế (AF) 4.

Từ sơ loại bên trên, bạn cũng có thể thấy rằng mái ấm phát triển tranh bị tiếp tục ánh xạ một số trong những chân ví dụ chắc chắn sẽ tiến hành dùng vì chưng những tranh bị nước ngoài vi không giống nhau. Do cơ, nhập ví dụ của tất cả chúng ta, Cổng B Chân 6 nên được thông số kỹ thuật ở chính sách tác dụng Thay thế nhằm nó hoàn toàn có thể được dùng vì chưng tranh bị nước ngoài vi I2C1. Nếu mình thích gán những chân cho tới tranh bị nước ngoài vi ADC (Analog to tướng Digital Converter) hoặc DAC (Digital to tướng Analog convertor), chúng ta nên ấn định thông số kỹ thuật chính sách là chính sách Analog.

Module năng lượng điện tử 932*50

Thanh ghi loại Output đầu ra GPIO - Thanh ghi này được viết lách vì chưng ứng dụng nhằm thông số kỹ thuật loại Output đầu ra của chân. cũng có thể đem nhì loại đầu ra: Đầu rời khỏi push-pull và Đầu rời khỏi open-drain. Để hiểu sự khác lạ thân mật Output đầu ra push-pull và Output đầu ra open-drain, tất cả chúng ta cần thiết hiểu cơ hội chân gpio được tiến hành về mặt mày cổng transistor. Là một kỹ sư nhúng, chúng ta nên nắm rõ về sự việc khác lạ thân mật nhì thông số kỹ thuật này. 

Xem thêm: hack game chạy

Hãy tìm hiểu hiểu phương thức sinh hoạt của chính sách nguồn vào và Output đầu ra ở Lever mạch. Hình tiếp sau đây đã cho chúng ta thấy cơ hội tiến hành giản dị của chân GPIO nhập vi tinh chỉnh và điều khiển.

Mỗi chân bao hàm nhì cỗ đệm - cỗ đệm nguồn vào và Output đầu ra cùng theo với một dòng sản phẩm enable. Khi dòng sản phẩm enable là 0, cỗ đệm Output đầu ra được kích hoạt và cỗ đệm nguồn vào có khả năng sẽ bị vô hiệu hóa. Sở đệm Output đầu ra về cơ phiên bản là nhì transistor CMOS được liên kết theo phong cách bên dưới.

 

Khi tất cả chúng ta ghi 1 kể từ ứng dụng, inverter thứ nhất tiếp tục bịa nó là 0 và mạch PMOS (T1) tiếp tục sinh hoạt (NMOS (T2) có khả năng sẽ bị vô hiệu hóa) vì thế chân sẽ tiến hành kéo lên VCC. Khi tất cả chúng ta ghi 0 kể từ ứng dụng, biến hóa tần thứ nhất tiếp tục bịa nó là một trong và NMOS sẽ tiến hành kích hoạt vì thế chân sẽ tiến hành kéo xuống 0. Đây là thông số kỹ thuật khoác ấn định của chân GPIO và còn được gọi là Output đầu ra push-pull.

Nếu tất cả chúng ta bịa dòng sản phẩm enable là một trong, thì chân sẽ tiến hành thông số kỹ thuật ở chính sách nguồn vào bằng phương pháp kích hoạt cỗ đệm nguồn vào. Sở đệm nguồn vào bao hàm nhì transistor CMOS được liên kết theo phong cách bên dưới đây:

Khi chân hiểu 1 (CAO), inverter tiếp tục hòn đảo nấc logic cao này về 0 và transistor T1 PMOS tiếp tục BẬT. Vì nó được kéo lên VCC, ứng dụng hiểu logic là một trong. Khi chân hiểu 0 (LOW), inverter hòn đảo nấc logic thấp này trở nên 1 và T2 NMOS sẽ tiến hành kích hoạt và nó sẽ tiến hành kéo xuống 0, vì thế ứng dụng hiểu 0. Dòng kích hoạt này được thông số kỹ thuật vì chưng ứng dụng.

Trong chính sách open-drain Output đầu ra, transistor PMOS bên trên nằm trong ko xuất hiện. Sơ loại nhìn tương tự sau:

 

Khi T2 nhảy, chân sẽ tiến hành kéo xuống nấc thấp (gnd). Khi T2 tắt, drain (D) của transistor tiếp tục nổi hoặc banh, vì thế Output đầu ra tiếp tục nổi. Do cơ, thông số kỹ thuật open-drain chỉ hoàn toàn có thể kéo chân xuống, ko thể kéo chân lên. Vì open-drain chỉ mất nhì nấc logic, logic 0 hoặc nổi, bạn phải cung ứng năng lực kéo lên tới mức chân này bằng phương pháp kích hoạt năng lượng điện trở kéo lên phía bên trong (có thể được tiến hành trải qua thanh ghi GPIO) hoặc trả năng lượng điện trở kéo lên bên phía ngoài. Trong một số trong những tranh bị nước ngoài vi, GPIO được ấn định thông số kỹ thuật là open-drain, ví dụ, tranh bị nước ngoài vi I2C ấn định thông số kỹ thuật những chân SDA và SCL nhập thông số kỹ thuật open-drain.

Thanh ghi vận tốc GPIO - Tốc phỏng này sẽ không tương quan gì cho tới tần số gửi mạch. Tốc phỏng thời gian nhanh rộng lớn ko Có nghĩa là vận tốc quy đổi GPIO cao hơn nữa (số phen một chân gửi kể từ BẬT lịch sự TẮT bám theo đơn vị chức năng thời gian). Tham số vận tốc này chỉ giản dị xác lập vận tốc tảo của GPIO, tức là vận tốc nó hoàn toàn có thể cút kể từ nấc 0V mà đến mức VDD và ngược lại.

 

Làn sóng red color là đàng cong quy đổi hoàn hảo kể từ 0 lịch sự 1 tuy nhiên trong thực tiễn, tất cả chúng ta chỉ có được làn sóng màu xanh da trời lá cây. Tăng thông số kỹ thuật vận tốc tiếp tục dịch rời đàng cong màu xanh da trời lá cây lịch sự ngược lịch sự đàng red color. Lưu ý: Việc tinh chỉnh và điều khiển chân ở vận tốc cao hơn nữa cũng tác động tới việc vạc xạ EMI tổng thể của bo mạch.

Thanh ghi kéo lên / kéo xuống GPIO - Sử dụng thanh ghi này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhảy / tắt năng lượng điện trở kéo lên và kéo xuống của một chân chắc chắn.

Thanh ghi tài liệu nguồn vào GPIO - Chúng tao hoàn toàn có thể dùng thanh ghi này nhằm hiểu tình trạng nguồn vào (logic) bên trên chân. Tuy nhiên, nó chỉ hoàn toàn có thể được hiểu bên dưới dạng 4 byte, vì thế tất cả chúng ta rất cần được tủ toàn bộ những bit không giống nhằm trích xuất bit quan hoài của tất cả chúng ta.

Thanh ghi tài liệu Output đầu ra GPIO - Thanh ghi này được dùng nhằm thiết lập / thiết lập lại logic bên trên chân Output đầu ra. Để đẩy chân lên rất cao, ứng dụng ghi 1 nhập bit ví dụ của thanh ghi này ứng với chân ví dụ.

Thanh ghi mix / reset bit GPIO - Thanh ghi này được cho phép phần mềm thiết lập và bịa lại từng bit riêng biệt lẻ nhập thanh ghi tài liệu Output đầu ra GPIO. Sử dụng thanh ghi này để thay thế thay đổi độ quý hiếm của những bit riêng biệt lẻ nhập thanh ghi tài liệu Output đầu ra là 1 trong cảm giác "một lần" tức là nó cung ứng một cơ hội tiến hành xử lý bám theo từng bit nguyên vẹn tử.

Thanh ghi khóa thông số kỹ thuật GPIO - Thanh ghi này được dùng nhằm khóa thông số kỹ thuật của chân port cho tới phen thiết lập lại tiếp sau. Có một trình tự động ví dụ nhập cơ thanh ghi này cần phải ghi nhằm kích hoạt khóa.

Thanh ghi tác dụng thay cho thế GPIO - Thanh ghi này được dùng nhằm ấn định thông số kỹ thuật những chân gpio thực hiện những tác dụng thay cho thế, tức là những chân này hoàn toàn có thể được dùng vì chưng những tranh bị nước ngoài vi không giống nhập cỗ vi tinh chỉnh và điều khiển. Tuy nhiên, một chân ví dụ chỉ hoàn toàn có thể được links với cùng một tranh bị nước ngoài vi bên trên 1 thời điểm. Hầu không còn những chân I / O được liên kết với những tranh bị nước ngoài vi bên trên bo mạch trải qua một cỗ ghép kênh được cho phép có một tác dụng thay cho thế của một tranh bị nước ngoài vi được liên kết với cùng một chân I / O bên trên 1 thời điểm, đảm nói rằng ko thể đem xung đột trong số những tranh bị nước ngoài vi share và một chân I / O . Mỗi chân I / O mang trong mình 1 cỗ ghép kênh với 16 nguồn vào tác dụng thay cho thế (AF0 cho tới AF15) hoàn toàn có thể được lựa chọn bằng phương pháp dùng thanh ghi tác dụng thay cho thế GPIO. Sau lúc đặt lại, toàn bộ I / O được liên kết với tác dụng thay cho thế AF0 của khối hệ thống, đấy là sinh hoạt khoác ấn định. Các tác dụng thay cho thế của tranh bị nước ngoài vi được ánh xạ kể từ AF1 cho tới AF13.

 

Vì vậy, nếu như mình thích dùng một chân ví dụ thực hiện tranh bị nước ngoài vi I2C1 (miễn là chân cơ tương hỗ tác dụng I2C1), các bạn sẽ lựa chọn AF4 bằng phương pháp viết lách thanh ghi tác dụng thay cho thế gpio này với độ quý hiếm ứng.

Làm thế nào là nhằm truy vấn thanh ghi GPIO nhập chương trình?

Khi các bạn tiếp tục xác lập được địa điểm hạ tầng của tranh bị nước ngoài vi GPIO chắc chắn và hiểu những tác dụng của những thanh ghi không giống nhau nhằm ấn định thông số kỹ thuật những chân, giờ đây tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kế tiếp và hiểu cơ hội truy vấn và lập trình sẵn những thanh ghi này. Xin Note rằng từng port sẽ sở hữu được một hội tụ toàn bộ 9 thanh ghi tuy nhiên tất cả chúng ta tiếp tục thảo luận phía trên.

Giả sử mình thích lập trình sẵn thanh ghi chính sách của GPIOA. Một phương pháp để lập trình sẵn những thanh ghi này là tìm hiểu rời khỏi địa điểm đúng đắn của thanh ghi chính sách GPIOA và lấy một con cái trỏ cho tới địa điểm thực cơ, xem thêm con cái trỏ này, sửa đổi những độ quý hiếm và ghi lại nhập địa điểm này bằng phương pháp dùng và một con cái trỏ. Đây là 1 trong cơ hội tiếp cận dông dài vì thế bạn phải tìm hiểu rời khỏi địa điểm thực của từng thanh ghi nhằm hiểu / ghi kể từ cơ.

Cách tiếp cận không giống giản dị rộng lớn là trừu tượng hóa ánh xạ nước ngoài vi ví dụ. Vấn đề này được tiến hành bằng phương pháp xác lập một số trong những CPU cho từng tranh bị nước ngoài vi. Một trình xử lý là 1 trong cấu tạo C, đem những tham lam chiếu được dùng nhằm trỏ cho tới những địa điểm nước ngoài vi thực.

 

Đoạn mã bên trên là cấu tạo C và từng ngôi trường rộng lớn 32 bit ứng với những thanh ghi tuy nhiên tất cả chúng ta tiếp tục thấy phía trên. Nếu tất cả chúng ta trỏ cấu tạo GPIO_TypeDef cho tới địa điểm hạ tầng của tranh bị nước ngoài vi GPIOA, và vì thế từng ngôi trường này rộng lớn 32 bit, từng ngôi trường hoàn toàn có thể trỏ cho tới địa điểm thanh ghi ứng nhập bộ nhớ lưu trữ.

Xem thêm: paint thinner là gì

Do cơ, bằng phương pháp viết lách như vậy này GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE) nhập cơ GPIOA_BASE ứng với địa điểm GPIOA thực là 0x40020000, từng ngôi trường phía bên trong cấu tạo này trỏ cho tới địa điểm thanh ghi ứng thực tiễn nhập bộ nhớ lưu trữ. Do cơ, bằng phương pháp viết lách GPIOA-> MODER, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể truy vấn nội dung của thanh ghi chính sách của tranh bị nước ngoài vi GPIOA.

Trạng thái của GPIO tức thì sau khoản thời gian phát động lại mối cung cấp là gì?

Trong và tức thì sau khoản thời gian thiết lập lại khởi động, đa số những chân GPIO I / O (Đầu nhập / Đầu ra) được thông số kỹ thuật ở chính sách nổi nguồn vào. Tuy nhiên, những chân gpio thích hợp cho tới mạch debug, tức là những chân debug được ấn định thông số kỹ thuật ở chính sách tác dụng thay cho thế. Sau từng phen thiết lập lại tranh bị, những chân JTAG / SWD (mạch debug) này được hướng dẫn và chỉ định thực hiện những chân chuyên được dùng hoàn toàn có thể dùng tức thì ngay tức thì vì chưng sever debug. Điều này còn có chân thành và ý nghĩa vì thế mình thích mạch debug sinh hoạt nhập và tức thì sau khoản thời gian reset.