hạ cấp iphone 4 xuống 6.1.3

Xin share cơ hội hạ cấp cho iPhone 4 về iOS 6 không tồn tại SHSH năm 2020
Cách này tiếp tục xóa tinh khiết dữ liệu nên trước lúc thực hiện bạn bè tự sao khắc ghi hình họa, danh bạ, activation_records và đánh giá bay iCloud trước lúc thực hiện.
iPhone 4 hạ về iOS 6.1.3 thì ít phầm mềm tương hỗ hoặc ko được hỗ trợ, chỉ dùng làm nghe gọi cho tới mượt tuy nhiên nên bạn bè cũng suy xét thì hạ.
Sau khi hạ cấp cho, máy rất có thể bật tắt mối cung cấp, reset dòng sản phẩm 2 và kích hoạt lên bình thường.
iPhone 4 này iPhone 4 đem mã là iPhone3,1, ko nên iPhone 3,2. Mình chưa tồn tại máy mã iPhone3,2 nhằm test. 5.
A. Chuẩn bị:
1. idevicererestore.zip 2. idevicerestore.zip 3. ifaith-v1.5.9.zip 4. iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 5. iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore_iFaith.ipsw 6. iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw 7. iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw 8. ireb-r7.zip 9. iTools_1.8.4.9.zip 10. iTunes_11.0.5.5_32bit.zip 11. iTunes_11.0.5.5_64bit.zip 12. redsn0w_win_0.9.15b3.zip 13. 3uTools Những dòng sản phẩm bôi đậm là tệp tin và tool cần thiết mong muốn thiết lập, những kiểu không giống rất có thể bỏ dở, ko người sử dụng, riêng rẽ iTunes thì tùy lựa chọn thiết lập theo đuổi Windows chúng ta đang được dùng. B. Thực hiện: 1. iPhone 4 ở cơ chế thông thường, ghim cáp liên kết, bung file và cởi folder idevicerestore, loài chuột nên vào mức rỗng tuếch và lưu giữ phím Shift lựa chọn "Open commend window here" nhằm xuất hiện buột CMD rồi gõ và enter:idevicerestore -t iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw là firmware iOS 7.1.2 của iPhone 4, rất có thể chép cộng đồng vô folder idevicerestore hoặc khi gõ cho tới idevicerestore -t thì kéo tệp tin iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw vô hành lang cửa số CMD cũng rất được, tools tiếp tục tự động hóa phát hiện đường đi và get rời khỏi được shsh iOS 7.1.2 của sản phẩm iPhone 4 vô folder shsh. Giữ lại tệp tin này, tắt hành lang cửa số CMD cút. VD: 2654977965325-iPhone3,1-7.1.2.shsh 2. iPhone 4 đang hoạt động iOS 7.1.2, Jailbrack máy, tăng mối cung cấp repo.tihmstar.net, thiết lập tweak kDFUapp và cởi lên, tích lựa chọn toàn cỗ rồi enterDFU máy tiếp tục tự động trả về cơ chế DFU mượt. 3. Vẫn không thay đổi cáp liên kết ở cơ chế DFU mượt, cởi folder idevicererestore, cũng loài chuột nên vào mức rỗng tuếch và lưu giữ phím Shift lựa chọn "Open commend window here" nhằm xuất hiện buột CMD rồi gõ và enter:idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw là firmware vẫn patched iOS 6.1.3 của iPhone 4, rất có thể chép cộng đồng vô folder idevicererestore hoặc khi gõ cho tới idevicererestore -r thì kéo tệp tin iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw vô hành lang cửa số CMD cũng rất được rồi nhấn enter. Đoạn này nó sẽ bị báo lỗi vì thế thiếu thốn shsh ở dòng sản phẩm mệnh lệnh CMD, nom kỹ và copy kiểu đoạn tuy nhiên tool nó đòi hỏi tệp tin shsh đó lại. VD: 2654977965325-iPhone3,1-6.1.3-10B329.shsh Từ kể từ chút, đoạn này tao tiếp tục tráo shsh tay chân bằng phương pháp, copy tệp tin shsh iOS 7.1.2 một vừa hai phải get được bên trên folder idevicerestore/shsh và dán vô idevicererestore/shsh rồi tiếp sau đó thay tên kiểu tệp tin 2654977965325-iPhone3,1-7.1.2.shsh trở nên 2654977965325-iPhone3,1-6.1.3-10B329.shsh như tool đòi hỏi. Quay quay về hành lang cửa số CMD một vừa hai phải nãy, gõ lại 1 đợt nữa rồi nhấn enter:idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw Để vẹn toàn bại, tools tiếp tục restore tệp tin firmware đã và đang được patched, quy trình này thất lạc khoảng chừng 10 phút, hãy kiên trì mong chờ. Đây là log: idevicererestore -r iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore_Patched.ipsw NOTE: using cached version data Found device in DFU mode Identified device as n90ap, iPhone3,1 Extracting BuildManifest from IPSW Product Version: 6.1.3 Product Build: 10B329 Major: 10 Found ECID 2654977965325 Getting ApNonce in dfu mode... bf76e1e95b3d2878d9ef5df5aae2f2b7e7279f0e checking for local shsh Using local SHSH Extracting 048-2441-007.dmg... Extracting 048-2533-005.dmg... Variant: Customer Erase Install (IPSW) This restore will erase your device data. Extracting filesystem from IPSW Extracting iBSS.n90ap.RELEASE.dfu... Sending iBSS (67832 bytes)... Nonce: bf 76 e1 e9 5b 3d 28 78 d9 ef 5d f5 aa e2 f2 b7 e7 27 9f 0e Extracting iBEC.n90ap.RELEASE.dfu... Sending iBEC (280824 bytes)... INFO: device serial number is 5K117AMWA4T Successfully entered iBEC Device: iPhone3,1 Downloading baseband firmware. Getting ApNonce in recovery mode... bf76e1e95b3d2878d9ef5df5aae2f2b7e7279f0e Sending APTicket (2741 bytes) Recovery Mode Environment: iBoot build-version=iBoot-1537.9.55 iBoot build-style=RELEASE Sending RestoreLogo... Extracting [email protected]... Not personalizing component RestoreLogo... Sending RestoreLogo (14976 bytes)... [WARNING] If your device is not showing an Apple logo, then your APTicket may be incompatible. ramdisk-size=RELEASE Extracting 048-2441-007.dmg... Not personalizing component RestoreRamDisk... Sending RestoreRamDisk (16099476 bytes)... Extracting DeviceTree.n90ap.img3... Not personalizing component RestoreDeviceTree... Sending RestoreDeviceTree (74248 bytes)... Extracting kernelcache.release.n90... Not personalizing component RestoreKernelCache... Sending RestoreKernelCache (7415924 bytes)... About to lớn restore device... Waiting for device... Device d112dae3a04ca4fd8839a43ddea3e1943a0e59a3 is now connected in restore mode ... Connecting now... Connected to lớn com.apple.mobile.restored, version 12 Device d112dae3a04ca4fd8839a43ddea3e1943a0e59a3 has successfully entered restore mode Hardware Information: BoardID: 0 ChipID: 35120 UniqueChipID: 2654977965325 ProductionMode: true Previous restore exit status: 0x100 Waiting for NAND (28) Creating partition map (11) Creating filesystem (12) Creating filesystem (12) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Unmounting filesystems (29) Unmounting filesystems (29) About to lớn send RootTicket... Sending RootTicket now... Done sending RootTicket About to lớn send filesystem... Connected to lớn ASR Validating the filesystem Filesystem validated Sending filesystem now... Done sending filesystem Verifying restore (14) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) Checking filesystems (15) Mounting filesystems (16) About to lớn send KernelCache... Extracting kernelcache.release.n90... Not personalizing component KernelCache... Sending KernelCache now... Done sending KernelCache Installing kernelcache (27) Fixing up /var (17) Modifying persistent boot-args (25) About to lớn send NORData... Found firmware path Firmware/all_flash/all_flash.n90ap.production Getting firmware manifest from Firmware/all_flash/all_flash.n90ap.production/man ifest Extracting LLB.n90ap.RELEASE.img3... Personalizing IMG3 component LLB... reconstructed size: 133593 Extracting DeviceTree.n90ap.img3... Not personalizing component DeviceTree... Extracting [email protected]... Not personalizing component AppleLogo... Extracting batterycharging0@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryCharging0... Extracting batterycharging1@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryCharging1... Extracting batteryfull@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryFull... Extracting batterylow0@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryLow0... Extracting batterylow1@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryLow1... Extracting glyphplugin@2x~iphone-30pin.s5l8930x.img3... Not personalizing component BatteryPlugin... Extracting iBoot.n90ap.RELEASE.img3... Not personalizing component iBoot... Extracting recoverymode@2x~iphone.s5l8930x.img3... Not personalizing component RecoveryMode... Sending NORData now... Done sending NORData Flashing firmware (18) Updating gas gauge software (46) Updating gas gauge software (46) Creating system key bag (49) Resizing system partition (51) Unmounting filesystems (29) Unmounting filesystems (29) Got status message Status: Restore Finished Cleaning up... DONE*Một vài ba lỗi: Nếu ngay lập tức kể từ những bước đầu, iPhone 4 tuy rằng vẫn JB và thiết lập tweak kDFUapp tuy nhiên ko thể tự động hóa trả về DFU mượt được, báo lỗi ERROR thì buộc lòng nên hạ cấp cho trong thời điểm tạm thời Theo phong cách cũ trước đó, tức là từng chuyến tắt máy/hết pin nên justboot vì thế redsn0w_win_0.9.15b3...Sau bại JB và thiết lập Tweak kDFUapp, thời điểm hiện nay 100% máy tiếp tục trả về DFU mượt, rất có thể thao tác restore firmware patched tuy nhiên ko bắt gặp trở quan ngại này cả. Chúc bạn bè trở nên công!