hang muc cong trinh tieng anh la gi

VIETNAMESE

hạng mục công trình

Bạn đang xem: hang muc cong trinh tieng anh la gi

Hạng mục công trình xây dựng được hiểu đơn giản và giản dị là những công trình xây dựng nhỏ, riêng biệt lẻ và nó được nằm trong tổ của một công trình xây dựng to hơn.

1.

Hạng mục công trình xây dựng là một trong phần của công trình xây dựng và hoàn toàn có thể vận hành một cơ hội song lập.

A construction item is a part of a building and can be operated independently.

2.

Trong một khuôn khổ công trình xây dựng hoàn toàn có thể sẽ sở hữu được nhiều công tác làm việc thi công không giống nhau.

Xem thêm: microsoft c++ là gì

In a construction item, there may be many different construction works.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với item:

- dụng cụ (object): I lượt thích objects to tướng be both functional and aesthetically pleasing.

(Tôi mến những dụng cụ một vừa hai phải sở hữu tác dụng một vừa hai phải sở hữu tính thẩm mỹ và làm đẹp.)

- loại (thing): There are some nice things in the shops this summer.

Xem thêm: lời bài hát tình anh bán chiếu

(Có một trong những loại chất lượng đẹp nhất trong những cửa hàng nhập ngày hè này.)

- đồ dùng (article): Guests are advised not to tướng leave any articles of value in their khách sạn rooms.

(Du khách hàng tránh việc nhằm ngẫu nhiên đồ dùng nào là có mức giá trị nhập phòng tiếp khách sạn của tôi.)