hatvan vanchuong

Bỉ cơ hội :

Bảo nhang a ơ ơ phước úc ứ ứ ư khởi ư ư ư tường í i i yên
Thụy khí í í i i xung ì ì i í i ì ì ì i thần íi i thấu ứ ứ ứ ư cửu i í i i thiên
Nhang xạ a a a a chí trở nên ì ì ì ì ,đăng bảo án í í í
Nguyện ì ì ì ì cầu ì ì ì môn sinh đắc bình an í í i i

Bạn đang xem: hatvan vanchuong

Miễu cách:

Việt Nam thuở ơ ơ ơ nền an vương vãi thất í í i
Chuyển pháp luân í í i i i Phật nhật i i i Tăng í i huy

Kim niên ơ, kim nguyệt, nhật thì. ìì
Đệ tử tâu quy Phật Thánh chục phương ii

Nức sương hương thơm a ơ rán đàn giải bay í í i
Thoảng mùi hương hoa ơ ưu chén ii í thơm nức cất cánh í i

Nam tế bào Phật ngự phương tây í i
Sen vàng í í í ì choi chói i i i Hiệu Phật ni Di í i Đà
Ngự trước tòa ì lưu ly bảo năng lượng điện iiii
Phật Thích Ca a a a ứng nghiệm iii bất ngờ í iii

Tiêu thiều nhã nhạc bên dưới trên
Cửu Long í i ì phun thủy iiiii Quỳnh Tiên ca í i đàn ì
Đức toà thị ngai rồng vàng rờ rỡ í
Phóng hào quang quẻ iiii bùng cháy rực rỡ i í i vân niên í i i

Quan Âm ơ ngự trước án tiền
Tả hữu í i ì ii Bồ Tát Tăng Thiền, Già Na aaaa
Đức Hộ Pháp a Di Đà Thiên Tướng í í í
Vận Thần thông iiii vô lượng iiii í i ì vô hạn. iiiii

Thổng cách:

Tận hư vô aaaa giới í í í Thánh hiền lành ì ì ì ì
Dục giới i i isắc giới í í í Chư Thiên ơ đều mời
Vua Đế Thích ơ a Quản cai thiên Chủ í í í
Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ í í í í chí ì ì ì chí ii tôn

Dương phủ ứ ứ ứ ngũ nhạc Thần Vương a a a a
Địa phủ thập năng lượng điện í í Minh Vương những ii tòa
Dưới Thoải Phủ Giang hà nước ngoài hải í í í
Chấn Động Đình Bát Hải i i ì ì ì í i ì Long Vương

Tam nguyên vẹn,a a a a Tam phẩm Tam quan lại i i i i
Quản chi tội phúc í í í nhân gian dối iiiiii cố kỉnh quyền
Ngôi Bắc Cực trung thiên iiii Tinh Chúa ớ ớ
Tả Nam Tào ừ ư ừ Chúa bong í i iiiiii ì ngôi trường ứ ứ sinh

Hữu quan lại a ơ ơ Bắc Đẩu Thiên Tinh
Thập nhị ì ì Bát Tú ú ú ư Cửu Tinh ư ư ư huy ì ì hoàng

Khắp tam giới í i bách quan lại iiii văn vũ ớ ơ
Hội Công Đồng Tứ Phủ ú u i í ì i vạn í i linh

Tiên Thiên aaaa Thánh Mẫu ứ ư Thiên Đình
Bản thiên iiiii Công Chúa ớ ớ ớ Quế Quỳnh song mặt mày iii
Hội Quỳnh Tiên a ơ khăn iì ì điều áo thắm i i i iii
Chốn Quảng ì ì ngàn nội cấm vô đi ra aaaa

Xem thêm: samsung s6s gia bao nhieu

Cờn Môn i i tứ vị Vua Bà à à
Công đồng ì ì ì Thánh Mẫu Tam tòa Chúa tiên
Đền Sòng Sơn iiii Địa Tiên iiiii Vương Mẫu ứ i ì ì iiii
Phú nói:
Đền Sòng Sơn iiiii thờ Địa Tiên iiiiii Vương Mẫu ư ư ư ư
Chốn Phủ i ì ì Dày i i i ì i ì nổi vết Thiên hương
Thỉnh chào ì ì Thánh Mẫu Đệ Tam
Xích Lân Long iiiiNữ ngự ứ ứ ứ Đền ii ì i Thoải Cung í ii

Tiếng aaa oai nghiêm i hùng thỉnh Năm Quan iiiii Hoàng tử ứ ứ i i ii i
Tuân sắc i i dragon trấn thủ ư ư ư năm phương a a a

Qủan cai iiiii nện hải đại giangiiiii
Đông Cuông Tuần Quán á á Thượng iiiii Ngàn ì ì ì tối linh iiiiii

Tả chào ì ì ì Hành Khiển đương niên a a a
Hữu chào đương cảnh í ì í Thành Hoàng quản lí í í í i cai iiii
Tiền hậu lai iiiiii Lê Triều Thượng tướng tá í í i í í í i

Tiền hậu lai i ì ì Lê Triều Thượng tướng tá í í í
Tả Yết Kiêu í i í i Giã Tượng í i ì đáo lai
Hữu chào à tứ vị Khâm Sai iiiiii
Thủ Đền i ì Thủ Đền Công Chúa ớ ớ ớ nên tài thần í ii thông iiii
Thần cung Thỉnh ii lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii

Thần cung Thỉnh í í lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii
Quản Chư Tào í i ì i phụng sự a tối ngày iiiii
Pháp Vân i Pháp Vũ i oai nghi í i i

Pháp Vũ í i ì í a a ới à a
A Pháp Lôi Pháp Lôi Pháp điện
i í i ì í i í i bể chi í phi phương
Lính Thiên Vương mão đồng đai giáp í í i ì

Lính Thiên Vương aaa mão dragon đai giáp í í i ì
Lốt thoải tề ì ì ngũ sắc í i í phi phương
Cung thỉnh chào chén cỗ nện trang iiii
Đức Hoàng à Cậu Quận Tiên Nương í i ì chầu vô í ì ì

Đồng bá Quan aaaaa cơ nào là group ấy í i ì ì
Giáng phiên bản Đền à lẫy lừng oai nghi iiii

Thổ Công aaaa phiên bản sứ linh kỳ
Ngoại Giang Hà dựa á á á nện kỳ Thần linh

Sắc cẩn thỉnh Thiên binh lưc sĩ í i ì
Ngũ Hổ Thần vạn trị hùng binh iiiiii

Loan aaaaaa á chào liệt vị bách binh
Binh tùy binh tiếp á hùng binh đáo đàn ì

Dồn:
Phép bất ngờ thiên trù tống thực
Thập đổi mới thiên vạn ức hà rơi aaaaaaaaaa
Nam á a tế bào đát phạ đát buông tha phạ rô chì đế
Án tam mạt mãng cầu, tam mạt mãng cầu hồng ừ ừ ừ

Xem thêm: 1 yuan 1999 bằng bao nhiêu tiền việt

Án tông tông i trầm luân nhũ hải ì ì ì
Biến trần trần trặc trặc giai sung ư ư ư
Nhất nghi hoặc iiiii lục cúng viên thông iiiiii
Ân cần thiết phụng Thánh í í í hội đồng ờ ờ Như Lai iiiiii

Nguyệt vân lai i ước an lành bảo tọa à à
Đại kể từ bi tin vui xả trí tâm iiiii
Cứ vô aaaa một mon song tuần
Dâng hoa cúng trái khoáy cầu sinh sống trăm tuổi hạc già nua à à à

Hội Tam Đa aaa trình tường 5 điều tốt í í í
Độ mang lại đồng ì ì tận hưởng lộc i thiên xuân iiiiiiii
Chữ aaaaa à á rằng à Phật Thánh giáng lưu ân
Thần giáng lưu phúc ứ ứ thiên xuân a a lâu ờ ờ ngôi trường ì ì