Hold out là gì

Chào mừng Quí Khách đang đi đến với Anh Ngữ Cho Người Việt

Rê con chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Facebook Sân Ckhá Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê chuột vào ►Weebly Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê loài chuột vào 10 Phrasal Verbs with "HOLD"Hi There!
Phrasal verb là 1 trong cồn từ theo sau nó là một "particle". "Particle" này rất có thể chỉ là 1 giới từ bỏ hay chỉ là một trong những trạng tự, hoặc có thể một của mỗi sản phẩm công nghệ. Nói một cách không giống - Một phrasal verb là 1 hễ từ được chuyển đổi nghĩa thiết yếu của bọn chúng vì chưng một giới tự hay một trạng từ hoặc cả hai đi theo sau. Hầu hết hầu như tín đồ nghĩ rằng nó là một trong những giới tự. Riêng tôi, vấn đề đó không quan trọng đặc biệt nó là một trong giới từ hay trạng từ. Nói theo lối dân dã, một cách nói đơn giản và dễ dàng nó là một cồn tự kèm theo với cùng một tè trường đoản cú không chuyển đổi được ghnghiền lại. Có nhì một số loại phrasal verbs; là đụng trường đoản cú tách bóc rời với tất yêu bóc rời - Nếu tách bóc rời được và đối tượng là 1 đại danh trường đoản cú, thì đại danh trường đoản cú này đã bắt buộc chen vào thân cồn tự chủ yếu và tè từ đó.

Bạn đang xem: Hold out là gì

Trang Chủ

Thank you, Adam!


Phrasal verbsĐộng từ bỏ MeaningNghĩa lấy ví dụ trong đối thoại
Hold on1. Giữ chặt lấy2. Biểu ai chờ1. You hold on khổng lồ the bar so you don"t fall.2. Hi, may I speak lớn Joe? - Oh, yeah, I"ll get hlặng. Hold on.
Hold off Chờ hay hoãn lạiI will hold off giving you the quiz until I finish explaining everything.
Hold up1. Trì hoãn2. Cướp bên băng1. The các buổi tiệc nhỏ was held up because not enough people came because of bad weather.2. The robbers walked into the bank & held up the tellers khổng lồ get their money.
Hold out1. Đưa tay ra2. Đợi cơ hội giỏi hơn3. chịu đựng đựng sống4. Ngăn uống cản5. Đặt hy vọng6. khuyến mãi ai thứ gì Ra ý kiến đề xuất 7. Chừa ra, để lại8. Chờ ai đó1. If I held out my h&, would you take it? 2. I am holding out for more money. I want lớn hold out for a better offer.3. How long can they hold out without water?4. Her parents held her out of sports because of her health.5. We don"t hold out much hope of finding more survivors.6. I held a bouquet of roses out to her. I held out an offer of immunity from prosecution khổng lồ her, but she would not cooperate.7. Pack the boxes, but hold out a few blue ones for later.8. You"ve sầu got a key! Why have you been holding out on me?
Hold overHoãn lạiThe wedding ceremony was held over another week.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Đồ Ở Chợ Nga Để Không Bị 'Chặt Chém'

Hold against1. Đổ lỗi, nghĩ xấu2. Thù, ân oán, hậnI understand that your car isn"t working, but don"t hold it against me personally – I didn"t build your car.2. Your brother is mean to lớn me, but I can"t hold it against you.
Hold onto1. Bám rước,núm chặt2. Giữ lấy đồ dùng gì đang xuất hiện 1. The mother held onlớn her daughter"s hand khổng lồ keep together in the crowd..2. She might be better off holding onkhổng lồ her old computer for a year or two.
Hold back1. Do dự2. Hoãn lại3. Giữ lại4. Kiềm chế5. Tại lại lớp, lưu giữ ban1. If you feel like singing, don"t hold baông chồng.2. We hold the tiệc nhỏ baông chồng to lớn a later time.3. We were worried about viewers" reactions, so we held bachồng from broadcasting the show..4. Please hold baông chồng your dog.5. My son"s teacher want"s to lớn hold him bachồng in first grade.
Hold down 1. Đè xuống2. Hạn chế3. Giữ nhiệm vụ1. They put a cloth on the grass & stones on the edge to lớn hold it down.2. Please hold the noise down.3. Vinnie holds down two night jobs as a milkman & doorman.
Hold toTuân thủ theo It was difficult, but he held himself lớn the terms of the contract.

xổ số miền nam