i love you nghĩa tiếng việt la gì

[ai lʌv juː]

Ví dụ về dùng I love you vô một câu và bạn dạng dịch của họ

{-}

I love you most, Hikaru… I really love you… love you.”.

Tớ yêu cậu nhất trần thế này, Hikaru à….

Và tớ cũng yêu cậu nữa, này đó là Lý vì thế tớ chúc cho tới cậu.

Em yêu thương chị,” đấy là toàn bộ những gì bản thân rất có thể đáp lại.

Tớ yêu cậu bik mấy…. kỳ vọng là cậu tiếp tục thấy.

I wanted lớn tell you that I love you before I leave.

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

Anh nên trình bày với rằng anh yêu thương cô trước lúc anh lên đường.

It's just that I love you, Fiona, and… I-I… Forget it.

Chỉ là tớ yêu cậu, Fiona và… tớ… thôi gạt bỏ.

Cậu là kẻ hùng của tớ, Rick Riker, và tớ yêu cậu.

You lived under the water, but I love you so sánh much.

Cậu chỉ ở bên dưới nước được thôi, tuy nhiên tớ yêu cậu lắm.

Kết quả: 5564, Thời gian: 0.0464

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của I love you

he loved her

Xem thêm: hack game chạy

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm dò la Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vày thư

Truy vấn tự điển sản phẩm đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh