impress di voi gioi tu gi

Khi biểu diễn mô tả việc tất cả chúng ta bị tuyệt hảo, ngưỡng mộ vì chưng một người, vụ việc hoặc đối tượng người tiêu dùng này bại liệt vì chưng giờ Anh, hẳn kể từ trước tiên ai ai cũng nghĩ về cho tới bại liệt đó là kể từ Impressed. Tuy nhiên, Impressed cút với giới kể từ gì mới nhất chủ yếu xác? Có những cấu tạo Impressed thông dụng nào? Cùng Langmaster dành riêng 5 phút phát âm nội dung bài viết sau đây nhằm mò mẫm hiểu nhé!

I. Impressed là gì?

null

Bạn đang xem: impress di voi gioi tu gi

Phiên âm: Impressed /ɪmˈprɛst/ 

Từ "Impressed" vô giờ Anh đem nghĩa là bị khiến cho tuyệt hảo, bị ai bại liệt thực hiện cho tới cảm nhận thấy kinh ngạc, trầm trồ hoặc kính phục về điều gì bại liệt. Khi chúng ta trình bày chúng ta "impressed" với điều gì bại liệt, chúng ta ám chỉ rằng chúng ta tiếp tục thấy điều này là tuyệt hảo và xứng đáng biểu dương ngợi. 

Ví dụ: 

  • She was impressed by the beauty of the landscape and couldn't stop taking photos. (Cô ấy đã biết thành tuyệt hảo vì chưng vẻ đẹp nhất của phong cảnh và ko thể ngừng tự sướng.)
  • The technology's tốc độ and efficiency left bu impressed with how far it has come. (Tốc phỏng và hiệu suất của technology tiếp tục khiến cho tôi cảm nhận thấy tuyệt hảo với những trở nên tựu tuy nhiên nó sẽ bị đạt được.)

II. Các dạng không giống của Impressed

null

Bên cạnh dạng kể từ Impressed, cũng có thể có một vài dạng kể từ không giống của kể từ này như trạng kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao cho tới phù hợp:

1. Impress (động từ): Tạo tuyệt hảo mạnh mẽ và uy lực hoặc thực hiện cho tất cả những người không giống cảm nhận thấy quá bất ngờ, ngưỡng mộ hoặc hâm mộ.
Ví dụ: His magic tricks never fail vĩ đại impress the audience, leaving them in awe of his skills. (Những mùng thuật ảo ảnh của anh ấy ấy luôn luôn khiến cho người theo dõi bị tuyệt hảo, nhằm lại cho tới bọn họ sự quá bất ngờ về kỹ năng của anh ấy ấy.)

2. Impressive (tính từ): Miêu mô tả điều gì bại liệt khiến cho tuyệt hảo mạnh hoặc đưa đến sự quá bất ngờ.
Ví dụ: The painting's vibrant colors and intricate details were truly impressive, showcasing the artist's talent. (Những sắc tố tươi tắn sáng sủa và cụ thể tinh xảo bên trên hình ảnh thiệt sự xứng đáng quá bất ngờ, thể hiện nay tài năng của họa sỹ.

3. Unimpressive (tính từ): Diễn mô tả điều gì bại liệt không khiến tuyệt hảo, ko đầy đủ nhằm thực hiện cho tất cả những người không giống thấy quá bất ngờ hoặc hào hứng.
Ví dụ: The candidate's lack of preparation during the interview made a very unimpressive impression on the hiring managers. (Sự thiếu thốn sẵn sàng của người tìm việc vô cuộc phỏng vấn nhằm lại tuyệt hảo vô cùng ko chất lượng so với những người dân vận hành tuyển chọn dụng.)

4. Impressively (trạng từ): Diễn mô tả thủ tục, hành vi hoặc sự khiếu nại khiến cho người không giống thấy quá bất ngờ hoặc trầm trồ.
Ví dụ: She played the challenging piano piece impressively, earning praise from both the judges and the audience. (Cô ấy nghịch tặc một quãng nhạc trở ngại bên trên piano một cơ hội tuyệt hảo, có được điều biểu dương kể từ cả hội đồng giám khảo lộn người theo dõi.)

5. Impressiveness (danh từ): Sự khiến cho tuyệt hảo hoặc đặc điểm khiến cho người không giống thấy quá bất ngờ hoặc trầm trồ.
Ví dụ: The sheer size and architecture of the ancient cathedral added vĩ đại its impressiveness as a historical monument. (Kích thước hơn hẳn và bản vẽ xây dựng trong phòng thờ thượng cổ đã thử gia tăng tính tuyệt hảo của chính nó như 1 di tích lịch sử lịch sử vẻ vang.)

6. Impression (danh từ): nén tượng hoặc cảm biến tuy nhiên một người hoặc một vật gì bại liệt nhằm lại vô tâm trí hoặc trái ngược tim.
Ví dụ: The movie left a lasting impression on the audience due vĩ đại its powerful storyline and emotional performances. (Bộ phim nhằm lại tuyệt hảo thâm thúy trong thâm tâm người theo dõi vì chưng tình tiết mạnh mẽ và uy lực và biểu diễn xuất lênh láng xúc cảm.)

7. Impressionable (tính từ): Miêu mô tả đặc điểm của một người dễ dẫn đến tác động, dễ dàng tin tưởng vô những gì người không giống trình bày hoặc thực hiện.
Ví dụ: Adolescents' minds are often quite impressionable, making them susceptible vĩ đại peer pressure. (Tâm trí của thanh thiếu thốn niên thông thường khá dễ dẫn đến tác động, khiến cho bọn họ dễ dẫn đến áp lực đè nén kể từ đồng minh.)

8. Impressibility (danh từ): Sự dễ dẫn đến tác động hoặc thực hiện tuyệt hảo vì chưng những gì người không giống trình bày hoặc thực hiện.
Ví dụ: The impressibility of young minds is evident in how they readily absorb and adopt new ideas. (Sự dễ dẫn đến tác động của tâm trí trẻ em thể hiện nay rõ ràng vô cơ hội bọn họ nhanh gọn lẹ thu nhận và đồng ý ý tưởng phát minh mới nhất.)

III. ​​​​Impressed cút với giới kể từ gì?

Impressed kèm theo với giới kể từ BY và WITH là 2 cơ hội dùng thông dụng nhất của tính kể từ này. Cùng mò mẫm hiểu sâu sắc rộng lớn về những cách sử dụng này nhé!

null

1. Impressed + by

"Impressed by + sth" là 1 cấu tạo vô giờ Anh thông thường được dùng nhằm miêu tả việc ai bại liệt cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vụ việc, hoặc một điểm sáng này bại liệt. 

Ví dụ: I was impressed by his dedication vĩ đại his studies; he consistently puts in the effort vĩ đại excel. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự nhiệt tình của anh ấy ấy trong các công việc học; anh ấy luôn luôn nỗ lực nhằm đạt được thành công xuất sắc.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

Xem thêm: chibi nam de thuong

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

2. Impressed + with

"Impressed with + sb/sth" cũng là 1 cấu tạo thông thường được dùng nhằm miêu tả việc ai bại liệt cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vụ việc hoặc một điểm sáng này bại liệt. 

Ví dụ:

  • I was impressed with her professionalism and how well she handled the difficult situation. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự có trách nhiệm của cô ý ấy và cơ hội cô ấy xử lý trường hợp trở ngại.)
  • Many students are impressed with Professor Johnson. (Nhiều SV cảm nhận thấy ngưỡng mộ Giáo sư Johnson)

IV. Cấu trúc Impress ở dạng nguyên vẹn thể

1. Impress + on/upon

Cấu trúc "to impress + sth + upon/on + sb" dùng miêu tả việc ai bại liệt tạo ra tuyệt hảo mạnh mẽ và uy lực hoặc truyền đạt một chủ ý, kiến thức và kỹ năng, hoặc độ quý hiếm ví dụ cho tất cả những người không giống một cơ hội mạnh mẽ và uy lực và dứt khoát. 

Ví dụ: 

  • The teacher impressed the importance of honesty upon the students, emphasizing that integrity is crucial in both academics and life. (Giáo viên sẽ khởi tạo tuyệt hảo về vai trò của sống động cho tới học viên, nhấn mạnh vấn đề rằng tính liêm chủ yếu cần thiết vô cả học hành và cuộc sống đời thường.)
  • The coach impressed on the players the importance of teamwork and communication vĩ đại achieve victory on the field. (Huấn luyện viên tiếp tục truyền đạt vai trò của thao tác group và tiếp xúc nhằm đạt được thắng lợi bên trên sảnh.)

2. Impress + with/by

Cấu trúc “to impress + sb + with/by + sth" dùng làm miêu tả việc tạo ra tuyệt hảo hoặc khiến cho ai bại liệt trầm trồ trải qua một điểm sáng ví dụ hoặc một góc cạnh này bại liệt. 

Ví dụ: 

  • She impressed her quấn with her innovative ideas for improving the company's marketing strategies. (Cô ấy sẽ khởi tạo tuyệt hảo cho tới sếp vì chưng những ý tưởng phát minh phát minh nhằm nâng cấp kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp.)
  • The motivational speaker impressed the audience by sharing his personal success story and the lessons he learned along the way. (Người biểu diễn thuyết truyền động lực sẽ khởi tạo tuyệt hảo cho tới người theo dõi bằng phương pháp share mẩu truyện thành công xuất sắc cá thể của anh ấy ấy và những bài học kinh nghiệm anh ấy học tập được bên trên đoạn đường bại liệt.)

V. Bài luyện vận dụng

Sử dụng những cấu tạo với “impressed” và “impress” nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây:

1. My parents were __________ my determination vĩ đại learn a new language on my own.

2. The artist __________ the audience __________ his breathtaking paintings.

3. The coach wants vĩ đại __________ the team the importance of sportsmanship.

4. The restaurant's exquisite cuisine __________ even the most discerning food critics, receiving rave reviews for its flavors and presentation.

5. The teacher was __________ the students' insightful questions during the classroom discussion, showing their genuine curiosity and engagement.

Đáp án:

1. impressed with/by

2. impressed - with/by

3. impress upon

Xem thêm: royal city water park

4. impressed

5. impressed by

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên tiếp tục tổ hợp toàn cỗ những vấn đề cần thiết cần thiết chú ý xoay xung quanh chủ thể “​​​​Impressed cút với giới kể từ gì?”. Hy vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng được share bên trên, bạn cũng có thể thoải mái tự tin vận dụng vô vào thực tiễn. Ngoài ra, hãy ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!