in hoa don tien nuoc da nang

Công ty CP cấp cho nước Đà Nẵng

Dawaco vì như thế cuộc sống thường ngày quality hơn!

Bạn đang xem: in hoa don tien nuoc da nang

Chúng tôi nỗ lực vì như thế quality cuộc sống thường ngày cao hơn nữa của quý khách, nhắm tới sự cải tiến và phát triển bền vững và kiên cố và phát đạt - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chở che quý khách hàng của Dawaco chính thức sinh hoạt. Mọi vấn đề về công ty cấp cho nước, quý khách hàng mừng rỡ lòng gọi số: 1900-234522.

Mã khách hàng hàng

Mật khẩu

Mật khẩu khoác tấp tểnh thuở đầu là MÃ KHÁCH HÀNG sở hữu nhập lời nhắn SMS thông tin chi phí nước và hóa đơn năng lượng điện tử chi phí nước của Quý khách hàng.

Xem thêm: khu công nghiệp thuận đạo tuyển dụng

Đổi mật khẩu


Mã khách hàng hàng
Họ và tên
Đia chỉ khách hàng hàng
Địa chỉ lắp đặt đặt
Số thích hợp đồng
Điện thoại
Số hộ
Số khẩu
Định nút sử dụng
Giá nước
Đồng hồ
Số serial đồng hồ
Biên đọc
Thu ngân
Ngày lắp đặt đặt
Hình thức KD
Vùng cấp cho nước

Đang lấy dữ liệu

Xem thêm: tune up utilities 2018 full

Từ tháng:

Đến tháng:

Thông tin cẩn xài thụThông tin cẩn chi phí nước