Nghĩa Của Từ Instance

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ instance

*
*
*

instance
*

instance /"instəns/ danh từ tỉ dụ, ví dụ (minh chứng, minh hoạ)for instance: ví dụ chẳng hạn ngôi trường phù hợp cá biệtin this instance: trong trường đúng theo đơn nhất này (pháp lý) sự xét xửcourt of first instance: toà án sơ thẩmat the instance of theo đề xuất của, theo sự gợi nhắc củain the first instance trước tiên làm việc quy trình đầu nước ngoài hễ từ gửi (sự kiện...) có tác dụng ví dụ ((thường) dạng bị động) chứng minh bằng ví dụ
đối tượngGiải thích VN: Trong lập trình sẵn hướng đối tượng, đối tượng (instance) được đọc ?là một phiên phiên bản của một tấm (class). lấy ví dụ như nhỏng ta có lớp Ccác mục, Lúc chạy công tác một đối tượng myList được tạo thành nhằm sử dụng.instance variable: biến đối tượngnấcmẫuthực thểinstance ID: ID thực thểinstance of subprogram: thực thể của lịch trình coninstance variable: đổi mới thực thểquery instance: thực thể hỏiquery instance: thực thể vấn tinngôi trường hợptức thờiví dụLĩnh vực: tân oán & tinphiên bảnLĩnh vực: xây dựngthời điểmdata instancephiên phiên bản dữ liệumặc định instancephiên phiên bản khoác địnhdocument instancephiên bạn dạng tài liệudocument instance settập phiên bạn dạng tài liệufor instanceví dụ điển hình (như)instance forví dụ điển hình (như)instance of a subprogramphiên bản của một lịch trình con

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): instance, instant, instantaneous, instantly, instantaneously


*

*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng Tuyển Kế Toán

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

instance

Từ điển Collocation

instance noun

ADJ. countless, innumerable, numerous | occasional, rare | isolated | (any) given, particular, specific Further information is required khổng lồ determine the correct answer in any given instance. | extreme | striking | classic This is a classic instance of Dostoevsky"s writing operating on two levels.

VERB + INSTANCE give sầu, provide North America provides the most striking instance of European settlement on a grand scale. | cite (sth as), take Experts cite the country as an instance where human rights violations could lead to lớn international intervention. To take a particular instance of this problem: … | reĐiện thoại tư vấn I cannot reHotline any other instance in modern times in which a huge & mighty state crumbled lớn dust.

INSTANCE + VERB occur An instance of this controversy occurred last year. | show sth This instance shows how important it is to lớn kiểm tra that the machine is working properly before you use it.

PREP. for ~ (= for example) Murder, petty theft & tax evasion, for instance, all have different motives and consequences. | in … ~ In one instance, several people had their sản phẩm điện thoại phones stolen. It is not always helpful khổng lồ draw analogies between sexism và racism, but in this instance it is useful. | ~ of This is an instance of his general attitude lớn his employees.

PHRASES in the first instance (formal) In the first instance, a letter from your employer may be all you need.

Từ điển WordNet


n.

v.


Microsoft Computer Dictionary

n. An object, in object-oriented programming, in relation to lớn the class khổng lồ which it belongs. For example, an object myList that belongs to lớn a class List is an instance of the class List. See also class, instance variable, instantiate, object (definition 2).

English Synonym and Antonym Dictionary

instances|instanced|instancingsyn.: case circumstance example occasion
xổ số miền nam