interest payment là gì

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. Recalculate the book value of the bond for the next interest payment.
  Và tính nhập độ quý hiếm bill mặt hàng mang lại phen vận gửi tiếp theo sau.
 2. The interest payment is called the coupon.
  Lãi suất xác lập giao dịch được gọi là lãi suất vay coupon.
 3. Greece has made a 200-million-euro interest payment lớn the IMF on time.
  Hy Lạp tiếp tục giao dịch chính hạn 200 triệu lỗi chi phí lãi mang lại IMF
 4. Coupon payments: A bond’s interest payments.
  By the way, khái niệm của coupon payment là: A bond's interest payments.
 5. The coupon rate decides the “interest” payments.
  By the way, khái niệm của coupon payment là: A bond's interest payments.
 6. Những kể từ khác

  1. "interest paid" là gì
  2. "interest parity condition" là gì
  3. "interest passbook" là gì
  4. "interest payable" là gì
  5. "interest payable reserve" là gì
  6. "interest per annum" là gì
  7. "interest per diem" là gì
  8. "interest per menses" là gì
  9. "interest per week" là gì
  10. "interest payable" là gì
  11. "interest payable reserve" là gì
  12. "interest per annum" là gì
  13. "interest per diem" là gì