k la gi trong hoa hoc

ledoanphuonguyen

Bạn đang xem: k la gi trong hoa hoc

Cảm ơn chúng ta, tôi đã gọi nội dung bài viết bại liệt rồi, tuy nhiên bản thân ko cứng cáp lắm nên chất vấn lại.
Theo nội dung bài viết bại liệt thì hchh CxHyOzNtClv với k = (2*x + 2 + t - nó - v)/2, vậy z không còn công dụng gì sao? :(

Mọi người cho chính bản thân mình chất vấn chỉ số k nhập hóa là gì và nó được xem ra sao với.

Với phù hợp hóa học cơ học X là CxHy a mol hoặc CxHyOz a mol thông thường gặp
Độ bất bảo hòa: K = [tex]\frac{2x + 2 - y}{2}[/tex]

=> mol links pi: aK = ax - 0,5ay + a
=> a(K -1) = mol CO2 - mol H2O
Hai công thức thông thường bắt gặp nhập bài xích luyện hh hydrocarbon no + ko no + H2

Mol X: a = [tex]\frac{mol CO2 - mol H2O}{K - 1}[/tex]

Xem thêm: trai tim my nhan tap 183

K = [tex]\frac{mol CO2 - mol H2O}{mol X}[/tex] + 1

Last edited:

Xem thêm: hack game chạy

Hồng Nhật

Cựu Trưởng group Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học tập vui

Cảm ơn chúng ta, tôi đã gọi nội dung bài viết bại liệt rồi, tuy nhiên bản thân ko cứng cáp lắm nên chất vấn lại.
Theo nội dung bài viết bại liệt thì hchh CxHyOzNtClv với k = (2*x + 2 + t - nó - v)/2, vậy z không còn công dụng gì sao? :(

Độ bất bão hòa được xem như sau:
[tex]k=\Delta=\frac{2+\sum(a-2).n}{2}[/tex]
trong đó: a là hóa trị chủ yếu của yếu tố nhập phù hợp hóa học, còn n là số nguyên vẹn tử yếu tố bại liệt nhập phân tử

Áp dụng nhập công thức: [tex]C_xH_yO_zN_tCl_v[/tex]
+ Hóa trị: C (IV), H (I), O (II), N (III), Cl (I)
Ta có:
[tex]k=\frac{2+(4-2).x+(1-2).y+(2-2).z+(3-2).t+(1-2).v}{2}=\frac{2x-y+t-v+2}{2}[/tex]
Bạn tiếp tục hiểu ko nè? :D