key cai dat win 8 pro 64bit

Le 11/04/2016 Bộ thiết lập win

Product Key thiết lập Windows 8/8.1 & Windows 10. Đây là những key dùng nhằm nhập nhập quy trình thiết lập Windows, ko nên key Active Windows.

Bạn đang xem: key cai dat win 8 pro 64bit

Khi thiết lập, những cỗ thiết lập Windows đòi hỏi chúng ta nhập key nhằm hoàn toàn có thể kế tiếp thiết lập, không tồn tại nút bỏ lỡ (Skip). Hãy thăm dò key trúng với phiên bạn dạng Windows chúng ta đang được thiết lập bên dưới nhằm hoàn toàn có thể kế tiếp quy trình thiết lập Windows nha.

Lưu ý thêm 1 lần tiếp nữa, key này không nên là key kích hoạt bạn dạng quyền Windows. Sau Khi thiết lập kết thúc, chúng ta vẫn nên kích hoạt Windows vày key bạn dạng quyền nhằm hoàn toàn có thể dùng Windows.

Xem thêm: chibi nam de thuong

Xem thêm: xe tay ga dưới 30 triệu cho nữ

Key thiết lập Windows 8/8.1 & Windows 10Key thiết lập Windows 8/8.1 & Windows 10

Lựa chọn Product Key theo như đúng phiên bạn dạng Windows của bạn

Phiên bạn dạng Windows Product Key
Windows 10 Pro NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
Windows 10 Enterprise PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
Windows 8.1 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 Pro XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 8 Pro với Media Center GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8 FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 Pro XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Pro với Media Center RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Chúc chúng ta trở nên công!!!