Key point là gì

Cách dùng: “In order to” được sử dụng để nói đến một mục tiêu làm sao kia rất cần được đạt được

Ví dụ: “In order to understvà X, we need first lớn understvà Y.”

2. In other words

Cách dùng: áp dụng “in other words”lúc bạn có nhu cầu miêu tả điều như thế nào đó theo một biện pháp khác đơn giản và dễ dàng rộng, làm cho fan đọc dễ hiểu rộng.

Bạn đang xem: Key point là gì

Ví dụ: “Frogs are amphibians. In other words, they live on the land và in the water.”

3. To put it another way

Cách dùng: cụm trường đoản cú này là giải pháp nói khác của “in other words

Ví dụ: “Plants rely on photosynthesis. To put it another way, they will die without the sun.”

4. That is to lớn say

Cách dùng: “That is” với “that is to say” được thực hiện để cung ứng thêm thông báo chi tiết, hiểu rõ ý ước ao nói.

Ví dụ: “Whales are mammals. That is khổng lồ say, they must breathe air.”

5. To that end

Cách dùng: “khổng lồ that end” hoặc “to this end” được sử dụng tựa như nhỏng “in order to” hoặc “so”.

Ví dụ: “Zoologists have long sought lớn understvà how animals communicate with each other. To that end, a new study has been launched that looks at elephant sounds & their possible meanings.”

6. Moreover

Cách dùng: sử dụng “moreover” ở đầu câu nhằm thông báo rằng bạn đang mong thêm thông báo đến ý kiến của chính mình.

Ví dụ: “Moreover, the results of a recent piece of research provide compelling evidence in tư vấn of…”

7. Furthermore

Cách dùng: giống hệt như “moreover”.

Ví dụ: “Furthermore, there is evidence lớn suggest that…”

8. What’s more

Cách dùng: y như “moreover” với “furthermore”.

Ví dụ: “What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.”

9. Likewise

Cách dùng: cần sử dụng “likewise” Khi bạn có nhu cầu nói tới điều nào đấy tương tự nlỗi điều các bạn vừa kể.


Ví dụ: “Scholar A believes X. Likewise, Scholar B argues compellingly in favour of this point of view.”

10. Similarly

Cách dùng: cần sử dụng “similarly” giống như “likewise”.

Ví dụ: “Audiences at the time reacted with shoông xã to lớn Beethoven’s new work, because it was very different lớn what they were used khổng lồ. Similarly, we have a tendency to react with surprise to the unfamiliar.”

11. Another key thing lớn remember

Cách dùng: cần sử dụng các “another key point to lớn remember” hoặc “another key fact to remember” nhằm cố gắng đến từ bỏ “also”.

Ví dụ: “As a Romantic, Blake was a proponent of a closer relationship between humans & nature. Another key point to lớn rethành viên is that Blake was writing during the Industrial Revolution, which had a major impact on the world around hlặng.”

12. As well as

Cách dùng: cần sử dụng “as well as” cố vì “also” hoặc “and”.

Ví dụ: “Scholar A argued that this was due lớn X, as well as Y.”

13. Not only… but also

Cách dùng: cấu trúc câu này được dùng làm thêm một phần ban bố, thường thì là đều điều sẽ gây ngạc nhiên, bất thần hơn phần thông tin ở vị trí trước.


Ví dụ: “Not only did Edmund Hillary have the honour of being the first to lớn reach the summit of Everest, but he was also appointed Knight Commander of the Order of the British Empire.”

14. Coupled with

Cách dùng: áp dụng Lúc lưu ý đến giữa 2 hoặc nhiều hơn chủ ý tại cùng một thời điểm.

Ví dụ: “Coupled with the literary evidence, the statistics paint a compelling view of…”

15. Firstly, secondly, thirdly…

Cách dùng: Dùng nhằm đề cập tới những ý yêu cầu nói theo trang bị tự.

Ví dụ: “There are many points in tư vấn of this view. Firstly, X. Secondly, Y. And thirdly, Z.

16. Not lớn mention/lớn say nothing of

Cách dùng: “Not to lớn mention” với “to lớn say nothing of” được dùng để làm thêm biết tin với ý nhấn mạnh.

Ví dụ: “The war caused unprecedented suffering to millions of people, not to lớn mention its impact on the country’s economy.”

17. However

Cách dùng: dùng “however”nhằm nói về điều trái ngược trở lại cùng với ý phía đằng trước.

Xem thêm: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bánh Kẹo Hải Hà, Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán

Ví dụ: “Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”

18. On the other hand

Cách dùng: Cách sử dụng giống như “however”


Ví dụ: “The historical evidence appears to suggest a clear-cut situation. On the other hvà, the archaeological evidence presents a somewhat less straightforward picture of what happened that day.”

19. Having said that

Cách dùng: giống “on the other hand” or “but” or “however”.

Ví dụ: “The historians are unanimous in telling us X, an agreement that suggests that this version of events must be an accurate tài khoản. Having said that, the archaeology tells a different story.”

đôi mươi. By contrast/in comparison

Cách dùng: dùng “by contrast” hoặc “in comparison” khi chúng ta đã so sánh 2 lắp thêm đối ngược nhau.

Ví dụ: “Scholar A’s opinion, then, is based on insufficient evidence. By contrast, Scholar B’s opinion seems more plausible.”

21. Then again

Cách dùng: được dùng để nhấn mạnh, khẳng định lại chắc hẳn rằng một đợt tiếp nhữa điều đang khẳng định trước đó.

Ví dụ: “Writer A asserts that this was the reason for what happened. Then again, it’s possible that he was being paid khổng lồ say this.”

22. That said

Cách dùng: sử dụng giống như “then again”.


Ví dụ: “The evidence ostensibly appears khổng lồ point khổng lồ this conclusion. That said, much of the evidence is unreliable at best.”

23. Yet

Cách dùng: sử dụng Lúc bạn muốn nói tới ý kiến trái ngược nhau.

Ví dụ: “Much of scholarship has focused on this evidence. Yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation.”

24. Despite this

Cách dùng: “despite this” hoặc “in spite of this” tức là “mặc dù, cho dù, dẫu rằng”.

Ví dụ: “The sample kích thước was small, but the results were important despite this.”

25. With this in mind

Cách dùng: cần sử dụng Lúc bạn muốn tín đồ hiểu tự vận dụng kiến thức và kỹ năng của cá nhân nhằm hiểu sự việc.

Ví dụ: “We’ve sầu seen that the methods used in the 19th century study did not always live sầu up to lớn the rigorous standards expected in scientific research today, which makes it difficult to lớn draw definite conclusions. With this in mind, let’s look at a more recent study lớn see how the results compare.”

26. Provided that

Cách dùng: nó gồm nghĩa tương tự “on condition that” (với ĐK là). Quý khách hàng có thể thực hiện “providing” với ý nghĩa sâu sắc tương tự


Ví dụ: “We may use this as evidence to lớn support our argument, provided that we bear in mind the limitations of the methods used khổng lồ obtain it.”

27. In view of/in light of

Cách dùng: được dùng khi nói đến điều gì đó đã có được minh chứng ví dụ, được soi sáng

Ví dụ: “In light of the evidence from the 2013 study, we have a better understanding of…”

28. Nonetheless

Cách dùng: tuwogn từ “despite this”.

Ví dụ: “The study had its limitations, but it was nonetheless groundbreaking for its day.”

29. Nevertheless

Cách dùng: tương tự “nonetheless”.

Ví dụ: “The study was flawed, but it was important nevertheless.”

30. Notwithstanding

Cách dùng: cách nói khác của “nonetheless”.

Ví dụ: “Notwithstanding the limitations of the methodology used, it was an important study in the development of how we view the workings of the human mind.”

31. For instance

Cách dùng: kiểu như “for example”

Ví dụ: “Some birds migrate lớn avoid harsher winter climates. Swallows, for instance, leave the UK in early winter and fly south…”

32. To give an illustration


Cách dùng: như là “for instance”

Ví dụ: “To give sầu an illustration of what I mean, let’s look at the case of…”

33. Significantly

Cách dùng: dùng làm nói về một điều gì đó có chân thành và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhấn mạnh.

Ví dụ: “Significantly, Tacitus omits lớn tell us the kind of gossip prevalent in Suetonius’ accounts of the same period.”

34. Notably

Cách dùng: tựa như “especially, markedly”

Ví dụ: “Actual figures are notably absent from Scholar A’s analysis.”

35. Importantly

Cách dùng: “importantly” có thể được sửa chữa đến “significantly” nhưng không làm biến đổi ý của câu.

Ví dụ: “Importantly, Scholar A was being employed by X when he wrote this work, và was presumably therefore under pressure khổng lồ portray the situation more favourably than he perhaps might otherwise have sầu done.”

36. In conclusion

Cách dùng: tổng kết lại toàn bài xích, mở màn câu.

Ví dụ: “In conclusion, the evidence points almost exclusively khổng lồ Argument A.”

37. Above all

Cách dùng: được dùng để báo cáo rằng số đông gì nhưng các bạn nói dưới đây vẫn là ý chủ yếu của toàn bài.


Ví dụ: “Above all, it seems pertinent to lớn remember that…”

38. Persuasive

Cách dùng: dùng làm tổng sệt lại mọi tranh biện nhưng bạn tin là gồm sức ttiết phục độc nhất vô nhị.

Ví dụ: “Scholar A’s point – that Constanze Mozart was motivated by financial gain – seems to lớn me to lớn be the most persuasive argument for her actions following Mozart’s death.”

39. Compelling

Cách dùng: tuowgn tự “persuasive”

Ví dụ: “The most compelling argument is presented by Scholar A.”

40. All things considered

Cách dùng: Có nghĩa là “taking everything into lớn account”: hồ hết đồ vật đã được cụ thể, nhỏng một lẽ đương nhiên. 

Ví dụ: “All things considered, it seems reasonable to assume that…”


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Tải về


Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile