Không vào được bbc learning english

Không vàonfire-bg.com được Đài truyền hình BBC Learning English bằng ISP VNPT, Viettel với biện pháp tương khắc phục? Xin trang web cầm thế?

Bạn đang xem: Không vào được bbc learning english

*

*
3.3.2015
*

Xem thêm: Download Ghost Win 7 32 Bit Ultimate No Soft Tự Nhận Driver, Ghost Win 7 Pro No Soft Full Driver V1

Không vàonfire-bg.com được Đài truyền hình BBC Learning English bằng ISP.. VNPT, Viettel cùng phương pháp xung khắc phục? Xin website cụ thế?
*
Nghe nói chỉ có mỗi FPT là truy cập được Đài truyền hình BBC learning English :(//Em biếng nhác thay đổi pronfire-bg.comxy quá (Đã đổi DNS rồi ạ)
*

*

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |