ky thi thpt quoc gia tieng anh la gi

VIETNAMESE

kỳ đua thpt quốc gia

Bạn đang xem: ky thi thpt quoc gia tieng anh la gi

kỳ đua trung học tập phổ thông vương quốc, kỳ đua thptqg, kỳ đua thpt, kỳ đua vương quốc, kỳ đua trung học tập phổ thông

national high school exam

NOUN

/ˈnæʃənəl haɪ skul ɪgˈzæm/

Kỳ đua thpt vương quốc là kỳ đua xét cho tới sỹ tử nhì nguyện vọng: chất lượng tốt nghiệp trung học tập phổ thông và tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng, nhằm mục đích giảm sút biểu hiện luyện đua, học tập tủ, học tập chếch và giảm sút ngân sách.

1.

Để tham gia kỳ đua thpt vương quốc, sỹ tử nên đua tối thiểu 4 bài xích đua bao gồm 3 bài xích đua song lập nên là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài xích đua tổ hợp: Khoa học tập bất ngờ và Khoa học tập xã hội.

To participate in the national high school exam, candidates must take at least 4 exams, including 3 compulsory independent tests, namely Mathematics, Literature, and Foreign Languages ​​and a combined exam: Natural Science and Social Science.

2.

Kỳ đua thpt vương quốc là kỳ đua cần thiết nhập cuộc sống nhiều người.

The national high school exam is an important exam in many people's life.

Xem thêm: sinh nam 1990 hop voi tuoi nao

Một số loại kỳ thi:

- university extrance exam (kỳ đua đại học)

- transition exam (kỳ đua đem cấp)

- national excellent student exam (kỳ đua học viên xuất sắc quốc gia)

- excellent student exam (kỳ đua học viên giỏi)

- national high school exam (kỳ đua trung học tập phổ thông quốc gia)

- high school graduation exam (kỳ đua chất lượng tốt nghiệp thpt)

- entrance exam (kỳ đua đầu vào)

- competency assessment exam (kỳ đua nhận xét năng lực)

- semester exam (kỳ đua học tập kỳ)

Xem thêm: tai sao thang 10 co 61 ngay

- end semester exam (kỳ đua cuối kỳ)

- high school entrance exam (kỳ đua cấp cho ba)

- entrance exam (kỳ đua đầu vào)