ky tu dac biet trong cf

Bảng kí tự động quan trọng đặc biệt vô cf, chào chúng ta xem thêm bảng kí tự động tiếp sau đây nhằm hoàn toàn có thể đổi hoặc đặt tên cf với kí tự động quan trọng đặc biệt  đảm bảo đẹp nhất nhưng mà không biến thành sai quy quyết định nhé.

Bảng ký tự động quan trọng đặc biệt vô game cf

Bạn đang xem: ky tu dac biet trong cf

ky-tu-dac-biet-cf
bảng kí tự động quan trọng đặc biệt cf

>> Xem thêm thắt cơ hội gõ [link download=”https://onfire-bg.com/tong-hop-nhung-ki-tu-dac-biet-dep-trong-game-va-facebook/”]Các kí tự động quan trọng đặc biệt Facebook[/link] mới mẻ nhất

Xem thêm: xe đắt nhất việt nam

Code Hiển thị Code Hiển thị Code Hiển thị
Alt+15 ¤ Alt+153 Ö Alt+0163 £
Alt+21 § Alt+154 Ü Alt+0164 ¤
Alt+35 # Alt+155 ¢ Alt+0165 ¥
Alt+36 $ Alt+156 £ Alt+0166 ¦
Alt+64 @ Alt+157 ¥ Alt+0167 §
Alt+128 Ç Alt+160 á Alt+0168 ¨
Alt+129 ü Alt+161 í Alt+0169 ©
Alt+130 é Alt+162 ó Alt+0174 ®
Alt+131 â Alt+163 ú Alt+0175 ¯
Alt+132 ä Alt+164 ñ Alt+0179 ³
Alt+133 à Alt+165 Ñ Alt+0182
Alt+134 å Alt+166 ª Alt+0185 ¹
Alt+135 ç Alt+167 º Alt+0190 ¾
Alt+136 ê Alt+168 ¿ Alt+0200 È
Alt+137 ë Alt+170 ¬ Alt+0202 Ê
Alt+138 è Alt+171 ½ Alt+0203 Ë
Alt+139 ï Alt+172 ¼ Alt+0205 Í
Alt+140 î Alt+173 ¡ Alt+0206 Î
Alt+142 Ä Alt+174 « Alt+0207 Ï
Alt+143 Å Alt+175 » Alt+0208 Ð
Alt+144 É Alt+225 ß Alt+0211 Ó
Alt+145 æ Alt+230 µ Alt+0212 Ô
Alt+146 Æ Alt+241 ± Alt+0215 ×
Alt+147 ô Alt+246 ÷ Alt+0216 Ø
Alt+148 ö Alt+248 ° Alt+0217 Ù
Alt+150 û Alt+250 · Alt+0218 Ú
Alt+151 ù Alt+253 ² Alt+0219 Û
Alt+152 ÿ Alt+0162 ¢ Alt+0248 ø

Các các bạn cảnh báo ko gọi là với kí tự khoảng tầm white nhé, với những thương hiệu đem chứa chấp kí tự khoảng tầm trắng(dấu cách) thì khối hệ thống tiếp tục coi là sai quy quyết định và tự động hóa thay tên sang rename…

Ngoài rời khỏi chúng ta cũng có thể xem thêm thêm thắt các kí tự quan trọng đặc biệt vô game và facebook không giống để sở hữu thêm thắt lựa lựa chọn thích hợp.