landmark là gì

/´lænd¸ma:k/

Thông dụng

Danh từ

Mốc bờ (để dẫn lối cho những thuỷ thủ kể từ xa khơi thiên về khu đất liền)
Mốc ranh giới, giới hạn
Mốc, bước ngoặc
the October Revolution is a great landmark in the history of mankind
cuộc cách mệnh mon Mười là 1 bước ngoặc rộng lớn vô lịch sử vẻ vang loại người

Chuyên ngành

Xây dựng

mốc bên trên bờ

Kỹ thuật công cộng

điểm mốc
topographic landmark
điểm mốc địa hình
mốc lăm le hướng
mốc ranh giới

Kinh tế

dấu hiệu địa phương

Địa chất

mốc phân giới, biển cả phân giới

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
battleground , benchmark , bend , blaze , feature , fragment , guide , hill , mark , marker , memorial , milepost , milestone , monument , mountain , museum , promontory , remnant , ruins , souvenir , specimen , stone , survival , trace , tree , vantage point , vestige , waypost , crisis , sự kiện , stage , watershed , achievement , cornerstone , guidepost , signpost

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: landmark là gì

Xem thêm: cạnh tranh tiếng anh

NHÀ TÀI TRỢ