lay tri tuyet doi trong excel

Giá trị vô cùng hoặc độ quý hiếm âm là một trong những định nghĩa không xa lạ nhưng mà có lẽ rằng người nào cũng biết. Tuy nhiên nếu mà hàm là trị vô cùng thì ko cần người nào cũng biết và làm rõ. Hàm trị vô cùng nhập excel là hàm ABS. Trong nội dung nội dung bài viết này, Unica tiếp tục tổ hợp những vấn đề giúp cho bạn làm rõ hàm ABS là gì? Cũng như share công thức vận dụng, ví dụ minh họa rõ ràng nhằm chúng ta biết phương pháp sử dụng hàm ABS nhập bảng tính và những tình huống phần mềm rõ ràng, nằm trong mày mò nhé.

1. Hàm ABS là gì?

Hàm Excel ABS hay còn được gọi là hàm độ quý hiếm vô cùng, là hàm trả về độ quý hiếm vô cùng của một trong những. Số âm được quy đổi trở nên số dương và số dương không xẩy ra tác động. Hàm ABS Excel được vận dụng nhập một trong những tình huống rõ ràng như:

Bạn đang xem: lay tri tuyet doi trong excel

- Tính độ quý hiếm vô cùng của một trong những rõ ràng.

- Tính độ quý hiếm vô cùng mang đến dù chứa chấp tài liệu số.

- Tính độ quý hiếm vô cùng cho 1 quy tắc tính.

- Tính độ quý hiếm vô cùng kết phù hợp với hàm với thành quả là số.

ham-tinh-gia-tri-tuyet-doi-trong-excel.jpg

Hàm ABS nhập excel đó là hàm độ quý hiếm tuyệt đối

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm Address - Hàm trả về địa điểm dù nhập Excel

2. Công thức lấy độ quý hiếm vô cùng nhập excel

Công thức mệnh lệnh ABS nhập Excel: =ABS(number)

Trong đó:

Number là một trong những đối số rất có thể là một trong những rõ ràng hoặc nó rất có thể được màn biểu diễn tự một độ quý hiếm, tham lam chiếu dù hoặc công thức không giống.

Ví dụ dùng hàm trị vô cùng excel làm cho những số sau:

cach-dung-ham-tri-tuyet-doi-trong-excel-2.png

Cách dùng hàm trị vô cùng nhập excel. Hình 1

Nhập công thức hàm ABS tính độ quý hiếm vô cùng mang đến kể từ số, sử dụng công thức =ABS(B2) nhập nhập dù B2:

cach-dung-ham-tri-tuyet-doi-trong-excel-2.png

Cách dùng hàm trị vô cùng nhập excel. Hình 2

Tương tự động với những độ quý hiếm bên dưới tớ tìm ra độ quý hiếm vô cùng của toàn bộ những số nhập bảng và vì vậy chúng ta vẫn dùng trở nên công hàm lấy độ quý hiếm vô cùng nhằm tính độ quý hiếm mang đến bảng nhập Excel.

cach-dung-ham-tri-tuyet-doi-trong-excel-2.png

Cách dùng hàm trị vô cùng nhập excel. Hình 3

3. Cách tính độ quý hiếm vô cùng nhập excel

Để biết phương pháp tính giá chỉ tri vô cùng nhập excel bạn phải bịa đặt nó vào cụ thể từng triển khai xong rõ ràng. Dưới đấy là một trong những ví dụ rõ ràng về kiểu cách lấy trị vô cùng nhập excel, giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về phần mềm hàm ABS nhập excel.

3.1. Tính độ quý hiếm vô cùng của một số

Yêu cầu: Dùng mệnh lệnh trị vô cùng nhập excel nhằm lấy độ quý hiếm vô cùng của -10, 10.

Cách thức hiện nay như sau:

- Đối với -10 tất cả chúng ta vận dụng công thức =ABS(-10)

- Đối với 10 tất cả chúng ta vận dụng công thức =ABS(10)

Sau từng công thức chỉ việc nhấn Enter là tất cả chúng ta tiếp tục thu về được thành quả như sau:

vi-du-ham-gia-tri-tuyet-doi-trong-excel.jpg

Ví dụ phương pháp tính độ quý hiếm vô cùng của một số

3.2. Cách quy đổi số âm trở nên số dương

Để quy đổi số âm trở nên số dương nhập excel tất cả chúng ta chỉ việc vận dụng công thức ABS giản dị và đơn giản. 

Ví dụ, nhập bảng tính excel tất cả chúng ta có khá nhiều số âm (cụ thể rộng lớn là dù A1=-10), nhằm đem những số âm này trở nên số dương tất cả chúng ta tiếp tục vận dụng công thức =ABS(A1). Lúc này excel tiếp tục hiểu là chúng ta đang được vận dụng công thức =ABS(-10). Và tất cả chúng ta tiếp tục có được trị vô cùng là 10.

Dưới đấy là hình hình ảnh minh họa rõ ràng. 

vi-du-ham-gia-tri-tuyet-doi-trong-excel-cu-the.jpg

Ví dụ cơ hội quy đổi số âm trở nên dương

Để đem toàn bộ những số âm nhập bảng tính trở nên số dương, tất cả chúng ta vận dụng công thức tương tự động.

ket-qua-khi-ap-dung-cong-thuc.jpg

Kết trái khoáy Khi vận dụng công thức

3.3. Tính độ quý hiếm vô cùng của một quy tắc tính

Yêu cầu: Hãy sử dụng hàm trị vô cùng excel nhằm tính độ quý hiếm vô cùng của quy tắc tính (giá trị 1 - độ quý hiếm 2) nhập bảng tính tại đây.

vi-du-tinh-gia-tri-tuyet-doi.jpg

Ví dụ tính độ quý hiếm vô cùng của một quy tắc tính

Cách thực hiện:

- Cách 1: Quý Khách hãy lập quy tắc tính =giá trị 1 - độ quý hiếm 2. Theo đòi hỏi bảng tính, công thức vận dụng rõ ràng tiếp tục là =B2-C2

- Cách 2: Khi chúng ta lập quy tắc tính nhập bảng excel và nhấn enter thì thành quả quy tắc tính vẫn hiển thị. Lúc này độ quý hiếm nhập dù là một trong những rõ ràng. Để lấy trị vô cùng của quy tắc tính tất cả chúng ta chỉ việc thêm thắt hàm ABS nhập trước quy tắc tính như sau:

=ABS(giá trị 1 - độ quý hiếm 2)

Theo bảng tính công thức rõ ràng được xem là =ABS(B2-C2)

Sau bại nhấn enter nhằm triển khai xong đòi hỏi.

Dưới đấy là hình hình ảnh minh họa cụ thể

hinh-minh-hoa-ham-gia-tri-tuyet-doi-trong-excel.jpg

Hình minh hoạ

4. Sử dụng hàm ABS phối kết hợp hàm không giống nhập Excel 

Dưới đấy là một trong những ví dụ minh họa mang đến việc phần mềm phối kết hợp công thức độ quý hiếm vô cùng nhập excel với những hàm không giống, các bạn hãy xem thêm nhằm làm rõ rộng lớn nhé.

4.1. Hàm ABS phối kết hợp hàm SUM

Yêu cầu: Hãy tính độ quý hiếm vô cùng của tổng những độ quý hiếm với nhập cột title “giá trị 1” nhập bảng tính sau đây.

bang-tinh-gia-tri-tuyet-doi.jpg

Bảng tính độ quý hiếm tuyệt đối

Cách thực hiện:

- Cách 1: Phân tích công thức theo đuổi đòi hỏi, tất cả chúng ta sẽ sở hữu công thức vận dụng như sau: =ABS(SUM(B2:B7)).

- Cách 2: Áp dụng công thức nhập bảng tính và nhấn Enter. Chúng tớ sẽ sở hữu thành quả hiển thị như sau:

Xem thêm: microsoft c++ là gì

ket-qua-cuoi-nhan-duoc-trong-excel.jpg

Kết trái khoáy cuối nhận được

4.2. Giá trị vô cùng nhập hàm VLOOKUP với điều kiện

Yêu cầu: Chúng tớ với bảng tính sau đây với những dữ liệu: thương hiệu nhân viên cấp dưới, thưởng/ phạt

bang-tinh-gia-tri-tuyet-doi-co-dieu-kien.jpg

Ví dụ bảng tính độ quý hiếm tuyệt khái niệm điều kiện

Trong bại, bên trên cột title “THƯỞNG - PHẠT”, nếu như độ quý hiếm nhỏ rộng lớn 0 là trị và nếu như độ quý hiếm to hơn 0 là thưởng. Hãy sử dụng hàm Vlookup nhằm xác lập số chi phí trị của từng nhân viên cấp dưới.

Cách thực hiện:

- Cách 1: Sử dụng hàm Vlookup nhằm xác lập độ quý hiếm thưởng - trị của từng nhân viên cấp dưới theo đuổi cú pháp sau:

=VLOOKUP(A2,$A$1:$B$5,2,0)

- Cách 2: Kết ăn ý hàm ABS với hàm Vlookup nhằm tính độ quý hiếm vô cùng của độ quý hiếm thưởng - trị của từng nhân viên cấp dưới theo đuổi cú pháp sau:

=ABS(VLOOKUP(A2,$A$1:$B$5,2,0))

- Cách 3: Để xác lập giá tốt trị "Phạt" của từng nhân viên cấp dưới tất cả chúng ta dùng hàm If nhằm biện luận thành quả. Nếu độ quý hiếm thưởng - trị của từng nhân viên cấp dưới to hơn 0 thì thành quả trị được xem là 0, Có nghĩa là không xẩy ra trị. trái lại nếu như độ quý hiếm thưởng - trị nhỏ rộng lớn 0 thì “Kết trái khoáy phạt” được xem là =ABS(VLOOKUP(A2,$A$1:$B$5,2,0)). 

Lúc này cú pháp công thức không hề thiếu tiếp tục là:

=IF(B2>0,0,ABS(VLOOKUP(A2,$A$1:$B$5,2,0)))

Sau Khi dùng những hàm phối kết hợp, tất cả chúng ta sẽ sở hữu thành quả như sau:

ket-qua-tinh-ham-tuyet-doi

Kết trái khoáy tính độ quý hiếm tuyệt khái niệm điều kiện

4.3. Hàm ABS nhập Excel phối kết hợp hàm AVERAGE

Sự phối kết hợp thân thiện hàm ABS và hàm Average tiếp tục cho chính mình lấy giá tốt trị tầm vô cùng của những số nhập một vùng tài liệu. Công thức phối kết hợp sẽ sở hữu cú pháp như sau:

=ABS(AVERAGE(range)) 

Trong bại, range là phạm vi dù chứa chấp tài liệu cần thiết tính độ quý hiếm tầm.

Dưới đấy là ví dụ minh họa cụ thể:

Yêu cầu: Hãy tính độ quý hiếm tầm của những số với nhập title cột “Giá trị 1” nhập bảng tính sau đây:

vi-du-ham-abs-trong-excel.jpg

Ví dụ hàm ABS nhập Excel phối kết hợp hàm AVERAGE

Cách thực hiện:

Chúng tớ tiếp tục vận dụng công thức sau nhập bảng tính:

=ABS(AVERAGE(B2:B7))

Và tất cả chúng ta sẽ sở hữu thành quả như sau:

ket-qua-nhan-duoc-khi-ap-dung-ham-abs.jpg

Kết trái khoáy có được khi sử dụng hàm phối kết hợp tính độ quý hiếm tuyệt đối

5. Những lỗi thông thường gặp

Khi sử dụng hàm trị vô cùng nhập excel nhiều khi tất cả chúng ta gặp gỡ lỗi, bên dưới đấy là một trong những lỗi phổ cập thông thường hoặc gặp gỡ cần nhất, hãy xem thêm nhé.

5.1. Lỗi #VALUE!

Nguyên nhân: cũng có thể tự chúng ta vẫn nhập sai tài liệu nhập dù lấy độ quý hiếm vô cùng (giá trị nhập dù là ký tự). Hoặc tự format của dù ko cần là số.

Cách tương khắc phục:: Quý Khách hãy ra soát tài liệu nhập dù vẫn nhập đúng đắn hoặc ko. Nếu format nhập dù ko cần là số chúng ta nhấn loài chuột cần nhập dù tài liệu nhập Format Cell và kiểm soát và điều chỉnh lại format dù về Number

loi-khi-dung-ham-gia-tri-tuyet-doi.jpg

Lỗi khi sử dụng hàm độ quý hiếm vô cùng nhập excel

5.2. Lỗi hiển thị số 0

Nguyên nhân: Do dù tài liệu là một trong những dù trống rỗng hoặc chứa chấp độ quý hiếm 0

Giải pháp tương khắc phục: Quý Khách nên ra soát dù tài liệu. Nếu độ quý hiếm ko cần là số 0 thì các bạn hãy ra soát vấn đề tài liệu.

loi-hien-thi-so-0.jpg

Lỗi hiển thị số 0

5.3. Lỗi hiển thị số 1,111E+20 sau thời điểm Enter 

Đây ko cần là lỗi hiển thị nhưng mà giản dị và đơn giản đơn thuần cơ hội biểu thị rút gọn gàng số có khá nhiều chữ số 0 (số quá nhiều năm đối với độ dài rộng ô) nhập excel. 

loi-hien-thi-so-qua-dai.jpg

Lỗi hiển thị số quá dài

Để dễ thương rộng lớn hoặc mình muốn số hiển thị không còn sản phẩm số các bạn hãy nhập thẻ trang chủ bên trên thanh dụng cụ, nhập mục "Number" tiếp sau đó lựa chọn loại tài liệu Number.

cach-khac-phuc-loi-khi-dung-ham.jpg

Cách tương khắc phục

6. Một số cảnh báo Khi dùng hàm ABS nhập Excel 

Khi dùng hàm trị vô cùng nhập excel bạn phải ghi ghi nhớ một trong những điểm sau:

- Dữ liệu chúng ta nhập nhập dù tham lam chiếu cần ở format số và tài liệu chúng ta nhập nhập công thức cần là số thực. Như vậy hàm mới nhất trả về thành quả hiển thị là số dương.

- Nếu thành quả hiển thị sau khi chúng ta dùng hàm ABS là 0 thì các bạn hãy ra soát coi độ quý hiếm nhập dù là 0 hoặc tự lỗi nhập liệu kéo theo dù bị quăng quật trống rỗng.

- Trong tình huống dù tài liệu với chứa chấp ký tự động không giống số thì thành quả của hàm ABS được xem là lỗi #VALUE!. Lúc này chúng ta nên ra soát bảng tài liệu nhằm chắc chắn là là chúng ta vẫn lựa chọn đích thị dù hoặc không tồn tại lỗi nhập liệu nhập bảng tính.

- Khi chúng ta phối kết hợp hàm ABS với những hàm không giống nhập excel nhưng mà công thức bị lỗi thì Search Engine Results Page được xem là #VALUE!. Lúc này các bạn hãy ra soát cú pháp công thức vẫn dùng.

7. Tổng kết

Như vậy là Shop chúng tôi vẫn chỉ dẫn chúng ta cụ thể những cách sử dụng hàm trị vô cùng nhập excel và một trong những hàm phối kết hợp thông thường sử dụng. Trong excel vẫn đang còn thật nhiều hàm rất có thể kết phù hợp với hàm ABS như hàm IF, hàm sumproduct,... Nếu mình muốn hiểu biết thêm nhiều phương pháp dùng hàm không ngừng mở rộng nhập excel hãy ĐK nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo excel, excel nâng lên.

Chúc chúng ta trở nên công!

Xem thêm: vivo mới nhất

>> Xem thêm: Học tin cậy học tập văn chống hoàn hảo đời chỉ còn 199K 

>> Xem thêm: Hàm Isnumber và những cách sử dụng Isnumber nhập Excel

Tags: Excel