ledger account là gì

Sổ cái (tiếng Anh: ledger) là bong kế toán tài chính tổ hợp dùng làm biên chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu đột biến vô niên phỏng kế toán tài chính theo dõi thông tin tài khoản kế toán tài chính.

Sổ cái (ledger) là gì? Đặc trưng bong cái - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: ledger account là gì

Hình minh họa (Nguồn: amazon.it)

Sổ cái

Khái niệm

Sổ cái vô giờ đồng hồ Anh được gọi là: ledger.

Sổ Cái là bong kế toán tài chính tổ hợp dùng làm biên chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu đột biến vô niên phỏng kế toán tài chính theo dõi thông tin tài khoản kế toán tài chính được qui quyết định vô khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính vận dụng mang đến công ty. Mỗi thông tin tài khoản được phanh một hoặc một vài trang tiếp tục bên trên Sổ Cái đầy đủ nhằm biên chép vô một niên phỏng kế toán tài chính. 

Cuối kì (tháng, quí), cuối niên phỏng kế toán tài chính cần khoá bong, nằm trong tổng số đột biến Nợ và tổng số đột biến Có, tính đi ra số dư của từng thông tin tài khoản nhằm thực hiện địa thế căn cứ lập Bảng Cân đối số đột biến và Báo cáo tài chủ yếu.

(Tài liệu tham lam khảo: Nguyên lí kế toán tài chính, PGS.TS. Nguyễn Khắc Hưng, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh)

Sổ cái là bong dùng làm biên chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu đột biến vào cụ thể từng kì và vô một niên phỏng kế toán tài chính theo dõi những thông tin tài khoản kế toán tài chính được qui quyết định vô chính sách thông tin tài khoản kế toán tài chính vận dụng mang đến công ty. 

Xem thêm: mua chó becgie đức ở đâu

Số liệu kế toán tài chính bên trên Sổ cái phản ánh tổ hợp tình hình gia sản, nguồn chi phí, tình hình và sản phẩm hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale của công ty. 

Đặc trưng của Sổ Cái

- Sổ cái phanh mang đến từng thông tin tài khoản vô toàn cỗ thông tin tài khoản dùng ở đơn vị; 

- Sổ cái biên chép cả số dư đầu kì, số dư cuối kì và số dịch chuyển tăng hạn chế của đối tượng người dùng phanh sổ; 

- tin tức được tiến hành Sổ cái là vấn đề và đã được phân loại, khối hệ thống hoá theo dõi đối tượng người dùng phanh bong.

Giải mến một vài thuật ngữ liên quan

- Sổ kế toán tài chính tổng hợp: Là bong dùng làm phản ánh tổ hợp tình tình gia sản, nguồn chi phí và sự chuyển động của gia sản vô công ty. Sổ kế toán tài chính tổ hợp gồm: bong nhật kí và bong cái.

Xem thêm: ruby trong liên quân để làm gì

- Sổ nhật kí: Dùng nhằm biên chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu đột biến vào cụ thể từng kì kế toán tài chính và vô một niên phỏng kế toán tài chính theo dõi trình tự động thời hạn và mối liên hệ đối ứng những thông tin tài khoản của những nhiệm vụ bại. 

Số liệu kế toán tài chính bên trên Sổ nhật kí phản ánh tổng số đột biến mặt mũi Nợ và mặt mũi Có của toàn bộ những thông tin tài khoản kế toán tài chính dùng ở công ty.

(Tài liệu tham lam khảo: Chứng kể từ và Sổ kế toán tài chính, Tổ ăn ý Công nghệ Giáo dục đào tạo TOPICA)