lich chieu phim galaxy kinh duong vuong

718bis Kinh Dương Vương, Q6, Tp. Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: lich chieu phim galaxy kinh duong vuong

Map Pricing Ho Chi Minh City Galaxy Cinema

Galaxy Kinh Dương Vương là cụm rạp chiếu phim trước tiên bên trên chống Q.6 và là cụm rạp loại 4 của Galaxy. Galaxy Kinh Dương Vương là cụm rạp chiếu phim độc nhất bên trên trên đây cho tới khi CGV Bình Tân chuồn nhập hoạt động và sinh hoạt.