linh vuc kinh doanh tieng anh la gi

VIETNAMESE

lĩnh vực kinh doanh

Bạn đang xem: linh vuc kinh doanh tieng anh la gi

Lĩnh vực marketing là những góc nhìn hoặc ngành nghề ngỗng được đưa ra marketing.

1.

Lĩnh vực marketing tài đó là những nghành nghề dịch vụ bao hàm ngân hàng và những doanh nghiệp tài chủ yếu, bảo đảm.

Financial business fields are those that include banks and finance and insurance companies.

2.

Xem thêm: gb to mb

Tài đó là một nghành nghề dịch vụ marketing tương quan cho tới phân tích góp vốn đầu tư.

Finance is a business field that giao dịch with investment research.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan của sphere:

- nghành nghề dịch vụ (area): The product range covers all the large subject areas and levels of academic performance.

Xem thêm: tranh tô màu con thỏ

(Phạm vi thành phầm bao hàm toàn bộ những nghành nghề dịch vụ chủ thể rộng lớn và những Lever học hành.)

- lĩnh vực (sphere): Logo doesn't have to tướng illustrate company's sphere of activity.

(Logo ko nhất thiết cần phản hình ảnh được nghành nghề dịch vụ sinh hoạt của doanh nghiệp.)