Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Đáp án

Giun đất có nhiều lợi ích với trồng trọt như:

- Làm tơi, xốp đất, tạo điều kiện cho không khí thấm vào đất.

Bạn đang xem: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào

- Làm tăng độ màu mỡ và phì nhiêu cho đất: do phân và bài tiết của giun thải ra.

- Giun đất làm thức ăn cho gia súc.

- Giun đất giúp xử lí các chất thải hữu cơ (giun đất làm sạch bùn thải).Vai trò của giun đất đối với trồng trọt là :

- Khi đào hang và chuyển vận và tìm kiếm thức ăn, giun đất đã làm cho đất tơi xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.

- Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối can-xi và kali dễ tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ môi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây.

- Giun đất giúp đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất.


Vì sao mưa nhiều , giun đất lại chui lên mặt đất ? Lợi ích của giun đất đối với trồng trọt như thế nào ?


1)Do giun đất hô hấp qua da và lấy oxi trong đất → trời mưa, nước mưa chiếm hết chỗ của oxi → giun không hô hấp được → chui lên mặt đất để hô hấp.

2)

– Khi đào hang và di chuyển, giun đất làm tơi đất cho oxi dễ dàng hòa vào đất nhiều hơn → cây trồng dễ hô hấp.

– Sản phẩm tiêu hóa của giun làm tăng dinh dưỡng cho đất.


Mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất vì giun đất hô hấp qua da. khi mưa xuống làm thấm nước vào các lỗ ko khí trong đất, nên giun đất phải chui lên mặt đất để hô hấp khi trời mưa nhiều.

Lợi ích của giun đất đối với trồngtrọt:

- Làm đất tơi xốp, thoáng khí

- Là thức ăn cho các loài động vật

- Tăng chất mùn và độ màu mỡ của đất


1. Hình dạng ngoài giun đất thíchnghi với đời sống trong đất như thế nào?

2. Lợi ích của giun đất đối với trồng trọt


1)Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất được thể hiện: cơ thể dài, gồm nhiều đốt. ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không có chân). Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp môi trường khô và cứng, giun tiết chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng.

2)

- Khi đào hang và di chuyển, giun đất đã làm cho đất tơi, xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.

Xem thêm: Trường Ispace Lừa Đảo - Trường Cao Đẳng Thực Hành Ispace

- Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dề tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ mồi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây. Chúng đấy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất.Các hoạt động trên của vi sinh vật góp phần làm tăng năng suất cây trồng.


Đúng 0
Bình luận (0)

1, Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất được thể hiện:cơ thể dài, gồm nhiều đốt, ở phần dầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không có chân ). Khi tìm kiếm thức ăn nếu gặp môi trường nào khô và cứng, giun tiết chất nhầy làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng


Đúng 0
Bình luận (0)

Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào? (sinh học 7)

giúp mik nhé


Lớp 7 Ngữ văn
3
0
Gửi Hủy

Vai trò của giun đất đối với trồng trọt là :

- Khi đào hang và chuyển vận và tìm kiếm thức ăn, giun đất đã làm cho đất tơi xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.

- Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối can-xi và kali dễ tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ môi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây.

- Giun đất giúp đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất.


Đúng 0

Bình luận (0)

Làm cho đất màu mỡ tươi tốt.

Các cái khác thì em ko biết.


Đúng 0
Bình luận (0)

Lợi ích của giun đất với trồng trọt:

Khi đào hang và di chuyển, giun đất đã làm cho đất tơi, xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dề tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ mồi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây. Chúng đấy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất. Các hoạt động trên của vi sinh vật góp phần làm tăng năng suất cây trồng.kb nhaCHÚC BẠN HỌC TỐT!
Đúng 0
Bình luận (0)

1 Cơ thể giun đất có màu đỏ hồng,tại sao?

2 Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

 


Lớp 7 Sinh học Ngành Giun đốt - Bài 15. Giun đất
1
0
Gửi Hủy

1. Cơ thể giun đất có màu đỏ hồng vì ở đây nhiều mao mạch dày đặc trên da giun có tác dụng như lá phổi (vì giun hô hấp bằng da)

2. Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt :

- Làm tơi xốp đất tạo diều kiện cho không khí thấm vào đất

- Làm tăng độ màu mỡ của đất do phân và chất bài tiết ở cơ thể giun thải ra


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

Câu 2: Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

Câu 3: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào? 


Lớp 7 Sinh học Ngành Giun đốt - Bài 15. Giun đất
5
0
Gửi Hủy

Câu 1:Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất được thể hiện: cơ thể dài, gồm nhiều đốt. ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không có chân). Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp môi trường khô và cứng, giun tiết chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng.

Câu 2:Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

Vì ở đó có nhiều mao mạch vận chuyển máu tới da để thực hiện quá trình trao đổi khí qua da.Câu 3:Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

- Khi đào hang và di chuyển, giun đất đã làm cho đất tơi, xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.

- Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dề tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ mồi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây. Chúng đấy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất.Các hoạt động trên của vi sinh vật góp phần làm tăng năng suất cây trồng.

xổ số miền nam