March là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: March là gì

*
*
*

march
*

march /mɑ:tʃ/ danh từ March mon ba (quân sự) cuộc hành quân; đoạn đường tiến quân (trong một thời hạn...); bước đi (hành quân)a line of march: đường hành quânlớn be on the march: đã hành quâna day"s march: đoạn đường tiến quân vào một ngàya march past: cuộc quản lý và điều hành qua (nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đithe march of events: sự tiến triển của việc việcthe march of time: sự trôi đi của thời gian hành khúc, khúc quân hành nước ngoài rượu cồn từ mang lại (quân team...) diễu hành đưa theo, bắt đithe policemen march the arrested man off: công an gửi bạn bị tóm gọn đi nội đụng từ đi, bước đều; diễu hành (quân sự) hành quânto march off bước đi, bỏ đikhổng lồ march out bước đi, đi rakhổng lồ march past diễu hành qua danh từ cương vực, biên giới biên thuỳ nội cồn từ gần kề giới, ở tiếp giáp lãnh thổ, sinh sống tiếp biên giới Vietnam marches with China: Việt-nam giới tiếp giáp giới cùng với Trungquốc
mon balong march: mon Ba dài
*

*Xem thêm: Các Đội Hình Đấu Trường Chân Lý Tại Phiên Bản 11, Top Đội Hình Mạnh Dtcl 11

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

march

Từ điển Collocation

march noun

1 movement/journey

ADJ. long | brisk | steady | forced | approach They reached the enemy position after an arduous approach march. | fifty-mile, four-day, etc. | two hours, half a day"s, etc. The camp was half a day"s march away. | northward, southward, etc. | forward, onward (figurative) the forward march of technology | inevitable, inexorable (figurative) the inexorable march of time

VERB + MARCH begin, phối off on The army phối off on a forced march towards Berlin.

PREPhường. on the ~ The army has been on the march for two weeks | ~ from the march from Paris to Brittany | ~ of a march of over 30 miles (figurative) the march of history/progress/science | ~ to, ~ towards (figurative) the steady march towards eunique

PHRASES line of march Villages in the army"s line of march were burned lớn the ground. | a … march away The border was still a day"s march away. | the march eastward, westward, etc.

2 organized walk

ADJ. hunger, peace, protest, victory | anti-racism, pro-democracy, etc.

VERB + MARCH hold, organize, stage | lead | be on, go on, join in, take part in | halternative text, stop The farmers halted the march outside the Ministry of Agriculture. | break up The march was broken up by police in riot gear.

MARCH + VERB mark sth a march marking the thirtieth anniversary of the shootings

PREP. at/on a/the ~ There were in excess of 100,000 people at the march. | ~ against a march against racism | ~ for a march for the victims of the war | ~ from, ~ of a march of over 6,000 people | ~ to

PHRASES a march past There will be a special march past of competitors.

3 music

ADJ. military | funeral, wedding

VERB + MARCH compose | play | strike up The orchestra struchồng up a military march.

Từ điển WordNet


n.

a steady advance

the march of science

the march of time

a procession of people walking together

the march went up Fifth Avenue

v.

force to lớn march

The Japanese marched their prisoners through Manchuria

walk fast, with regular or measured steps; walk with a stride

He marched inkhổng lồ the classroom & announced the exam

The soldiers marched across the border

cause lớn march or go at a marching pace

They marched the mules into lớn the desert
Xem thêm: Cong Ty Tnhh Phil Inter Pharma Usa, Cong Ty Tnhh Phil Inter Pharma

English Synonym & Antonym Dictionary

Marches|marches|marched|marchingsyn.: hike parade tramp walkant.: halternative text stop

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0