marginal cost là gì

Ngân sách biên (tiếng Anh: Marginal Cost) là một trong những thước đo phần ngân sách gia tăng Lúc tạo ra thêm 1 đơn vị chức năng sản lượng Output đầu ra.

Marginal-cost-formula

Bạn đang xem: marginal cost là gì

Hình minh họa (Nguồn: fepimgas)

Chi phí biên

Khái niệm

Chi phí biên hay ngân sách cận biên vô giờ Anh gọi là: Marginal Cost.

Chi phí biên biểu Thị Phần ngân sách gia tăng Lúc tạo ra thêm 1 đơn vị chức năng sản lượng Output đầu ra. Nó mang đến tất cả chúng ta biết nút phí tổn nhưng mà công ty nên ném ra hoặc mất mát tăng nhằm tiến công thay đổi lấy việc nhận thêm được một đơn vị chức năng Output đầu ra. 

Ví dụ

Nếu tổng ngân sách mang đến việc in 300 cuốn sách là 15.000 ngàn đồng (tức 15 triệu đồng), còn tổng ngân sách của việc in 301 cuốn sách là 15.030 ngàn đồng, thì vô tình huống này, để sở hữu tăng cuốn sách loại 301, người tớ nên bổ sung cập nhật thêm 1 khoản ngân sách là 30 ngàn đồng.

Điều cơ tức là ngân sách biên của việc in cuốn sách loại 301 là 30 ngàn đồng. Nói một cách thứ hai, ngân sách biên của đơn vị chức năng thành phầm loại q là:

mc1

trong cơ TCq biểu thị tổng ngân sách Lúc công ty tạo ra q đơn vị chức năng Output đầu ra, còn TC(q-1) biểu thị tổng ngân sách Lúc công ty tạo ra (q-1) đơn vị chức năng Output đầu ra.

Khi mẫu mã hóa bên dưới dạng một công thức toán học tập, người tớ tưởng tượng rằng, rất có thể tính được ngân sách biên bên trên từng điểm sản lượng q bất kì và khái niệm ngân sách biên theo đòi công thức sau:

Trong cơ ∆ biểu nút thay cho thay đổi của những biến đổi số. Theo công thức bên trên, Lúc sự thay cho thay đổi vô q là kha khá nhỏ, ngân sách biên MC bên trên nút sản lượng q, đó là độ quý hiếm đạo hàm của TC(q) tính bên trên điểm sản lượng q.

Là một hàm số của sản lượng, đương nhiên, mức giá thành biên tùy theo nút sản lượng. Tại những điểm sản lượng không giống nhau, ngân sách biên cũng không giống nhau. 

Đường ngân sách biên, về đại thể, cũng là một trong những đàng cong hình chữ U: thoạt tiên, với sản lượng xuất trừng trị thấp, đàng ngân sách biên sở hữu Xu thế trở lại Lúc sản lượng tăng. 

Đến một nút sản lượng nào là cơ, Xu thế ngược lại tiếp tục ra mắt. Khi này, nếu như sản lượng kế tiếp tăng, ngân sách biên tiếp tục tăng dần dần và đàng ngân sách biên phát triển thành một lối đi lên. 

Hình dáng vẻ này của đàng ngân sách biên cũng đều có xuất xứ kể từ những lí tự tài chính lý giải dáng vẻ đàng tổng ngân sách hoặc đàng ngân sách trung bình. 

Khi sản lượng xuất trừng trị còn vượt lên thấp, sự dư quá năng lượng hoặc hiệu suất của một số trong những nhân tố tạo ra cố định và thắt chặt tương tự một số trong những ưu thế không giống tương quan cho tới việc tăng qui tế bào sản lượng.

Điều này tạo cho việc tạo ra thêm 1 đơn vị chức năng sản lượng không cần thiết phải bổ sung cập nhật tăng ngân sách ứng như mức giá thành nhưng mà từng đơn vị chức năng sản lượng thuở đầu yên cầu. 

Chi phí biên của từng đơn vị chức năng sản lượng tăng thêm về sau nhỏ rộng lớn những đơn vị chức năng sản lượng trước cơ. Ngân sách biên rời dần dần theo đòi đà tăng trưởng của sản lượng. Về sau, Lúc những ưu thế phát biểu bên trên được khai thác không còn, những ngân sách mới nhất xuất hiện tại tự qui tế bào sản lượng quá to, ngân sách biên chắc hẳn rằng tiếp tục tăng thêm Lúc sản lượng tăng. 

Có thể phát biểu, những Xu thế biểu diễn tiến thủ của đàng ngân sách biên thực tế cũng đó là Xu thế biểu diễn tiến thủ của những đường tổng chi phí hay ngân sách trung bình. Hoàn toàn rất có thể suy đi ra dáng vẻ của đàng này kể từ những đàng cơ.

Xem thêm: kẻ chống chúa

mc3

Hình 1: Đường ngân sách biên

(Tài liệu tham lam khảo: Giáo trình Kinh tế Vi tế bào, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, NXB Đại học tập Quốc Gia Hà Nội)