mật đồ thần bí dùng để làm gì

Quý thân sĩ võ lâm thân thiết mến

Nhằm bổ sung cập nhật tăng nhiều sinh hoạt thú vị khuấy động mon 07, sự kiện Mật Đồ Thần Bí sẽ tái mét ngộ quần hùng bên trên Võ Lâm Truyền Kỳ II với khối hệ thống trọng trách, phần thưởng vô nằm trong thú vị ko thể bỏ dở.

Bạn đang xem: mật đồ thần bí dùng để làm gì

Xem thêm: gb to mb

Mật Đồ Thần Tắc là khối hệ thống luyện cung cấp sách khác biệt và trọn vẹn không lấy phí. Mỗi ngày, thân sĩ nhập cuộc sinh hoạt nhằm tu luyện sách cho tới những cung cấp chắc chắn tiếp tục được trao những những kỳ trân dị bảo quý giá chỉ, nhất là vật phẩm Hoa Hồng, tiếp tục hoàn toàn có thể dùng để làm tặng mang đến bên trên cuộc ganh đua tài sắc chuẩn bị tới!

  • Nhân vật chỉ việc hoàn thành xong trọng trách hằng ngày thì tiếp tục sẽ có được tay nghề sách nằm trong thẳng nhập Sách Mật Đồ Thần Tắc. (không cần thiết nhận nhiệm vụ).
  • Lưu ý: Mỗi trọng trách chỉ được trao thưởng 1 đợt. Qua 23h59 thường ngày, khối hệ thống tiếp tục thực hiện mới mẻ lại số đợt nhận thưởng của trọng trách.
  • Đối với trọng trách Đăng nhập thường ngày, anh hùng cần thiết há Mật Đồ Thần Tắc nhằm lựa chọn nhận thưởng EXP sách.
Nhiệm vụ từng ngàyEXP sách nhận
Đăng nhập 10
Đốt 50 Pháo Hoa từng ngày 30
Trồng và thu hoạch 2 cây Hạt Giống 50
Trồng và thu hoạch 2 Bát Nhã Nhỏ 50
Trồng và thu hoạch 1 Bát Nhã Lớn 50
Trồng và thu hoạch 2 cây Tứ Linh 50
Sử dụng 10 Nữ Oa hướng dẫn Hạp 60
Sử dụng 2 Ngôi Sao May Mắn 70
Nhận thưởng 1 trận Nhạn Môn Quan Liên Server Tầm Cao 40
Nhận thưởng 1 trận Thiên Môn Trận Liên Server Tầm Cao 40
Nhận thưởng 1 trận Hiệp Lộ Liên Server Tầm Cao 40
  • Ngoài đi ra, nhập thời hạn diển đi ra sự khiếu nại, sẽ có được tăng một số trong những sinh hoạt thú vị không giống nhằm nhận tăng EXP upgrade Sách Mật Đồ Thần Tắc. Chi tiết tiếp tục thông tin trang chủ sau.
  • Mỗi đợt tăng cung cấp sách tiếp tục cần thiết lượng EXP sách chắc chắn. Sau Khi tăng cung cấp thành công xuất sắc, khối hệ thống tiếp tục trừ lượng EXP sách ứng như bảng sau đây:
Cấp SáchEXP cầnCấp SáchEXP cầnCấp SáchEXP cầnCấp SáchEXP cần
1 5 51 155 101 305 151 455
2 8 52 158 102 308 152 458
3 11 53 161 103 311 153 461
4 14 54 164 104 314 154 464
5 17 55 167 105 317 155 467
6 20 56 170 106 320 156 470
7 23 57 173 107 323 157 473
8 26 58 176 108 326 158 476
9 29 59 179 109 329 159 479
10 32 60 182 110 332 160 482
11 35 61 185 111 335 161 485
12 38 62 188 112 338 162 488
13 41 63 191 113 341 163 491
14 44 64 194 114 344 164 494
15 47 65 197 115 347 165 497
16 50 66 200 116 350 166 500
17 53 67 203 117 353 167 503
18 56 68 206 118 356 168 506
19 59 69 209 119 359 169 509
20 62 70 212 120 362 170 512
21 65 71 215 121 365 171 515
22 68 72 218 122 368 172 518
23 71 73 221 123 371 173 521
24 74 74 224 124 374 174 524
25 77 75 227 125 377 175 527
26 80 76 230 126 380 176 530
27 83 77 233 127 383 177 533
28 86 78 236 128 386 178 536
29 89 79 239 129 389 179 539
30 92 80 242 130 392 180 542
31 95 81 245 131 395 181 545
32 98 82 248 132 398 182 548
33 101 83 251 133 401 183 551
34 104 84 254 134 404 184 554
35 107 85 257 135 407 185 557
36 110 86 260 136 410 186 560
37 113 87 263 137 413 187 563
38 116 88 266 138 416 188 566
39 119 89 269 139 419 189 569
40 122 90 272 140 422 190 572
41 125 91 275 141 425 191 575
42 128 92 278 142 428 192 578
43 131 93 281 143 431 193 581
44 134 94 284 144 434 194 584
45 137 95 287 145 437 195 587
46 140 96 290 146 440 196 590
47 143 97 293 147 443 197 593
48 146 98 296 148 446 198 596
49 149 99 299 149 449 199 599
50 152 100 302 150 452 200 602