Mẫu 05 Thông Tư 23

*

Bạn đang xem: Mẫu 05 thông tư 23

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Xem thêm: " Ranch Dressing Là Gì ? Salad Dressing Là Gì? Cách Làm Salad Dressing
Mẫu 05 - Khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Khi bắt đầu hoạt động Doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động lần đầu với Phòng lao động - Thương binh và Xã hội tại nơi đơn vị hoạt động theo mẫu dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: ……….

……, ngày … tháng … năm …..

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố...)(Hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí việc làm

Thời điểm bắt đầu làm việc

Đối tượng khác

Ghi chú

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Hoàng hải Nghĩa

x

x

x

Giám đốc

2

Đinh thị Yến

x

x

x

Kế toán

3

Tổng

1

1

2

2

Ghi chú:

- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

xổ số miền nam