Một Bể Kính Nuôi Cá Dạng Hình Hộp Chữ Nhật Có Chiều Dài 1 M Chiều Rộng 50 Cm Chiều Cao 60 Cm

Hãy nhập câu hỏi của bạn, onfire-bg.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m chiều rộng 50 cm chiều cao 60 cmMột bể kínhnuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m,chiều rộng 50cm,chiều cao 60 cm.

a;Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp)

b;Tính thể tích bể cá đó

c;Mức nước trong bể cao bằng 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)
đổi 1m = 100cm

diện tích xung quanh của bể kính là

(100 +50) x 2 x 60 = 18 000 (cm2)

diện tích 1 mặt đáy của bể kính là

100 x 50 = 5 000 (cm2)

diện tích kính dùng làm bể cá đó là

18 000 + 5 000 = 23 000 ( cm2)

thể tích bể cá đó là

100 x 50 x 60 = 300 000 ( cm3)

chiều cao của mức nước là

60 : 4 x 3 = 45 (cm)

thể tích nước trong bể đó là

45 x 100 x 50 = 225 000 ( cm3)

đáp số : a: 23 000 cm2

b. 300 000 cm3

c. 225 000 cm3
Đổi:1m=100cm

a;Diện tích xung quanh bể cá là:(100+50)x2x60=18000(cm2)

Diện tích kính dùng để làm bể cá là:18000+(100x50)=23000(cm2)

b;Thể tích bể cá là:100x50x60=300000(cm3)

c;Chiều cao mức nước trong bể là:60x3/4=45(cm)

Thể tích bể nước trong bể là:100x50x45=225000(cm3)

Đáp số:a;23000cm2

b:300000cm3

c;225000cm3


đổi 60cm = 0,6 m 50 cm = 0,5 m

a) diện tích 1 mặt hình hộp chữ nhật là

1*0,5 = 0,5 ( m2 )

chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

( 1+0,5 ) *2 = 3 (m )

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là

3 * 0,6 =1,8 m2

b) thể tích bể cá là

1*0,6*0,5 = 0,3 (m3)

mức nước trong bể là

0,6 * 3 phần 4 = 0, 45

thể tích mức nước trong bể là

0,45*0,6 *0,5 = 0,135 (m3)

đáp số a) ..............................................


một bể kính nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 25cm và chiều cao 30cm. Hiện tại lượng nước trong bể chiếm 2/3 thể tích của bể. Tính

A)Diện tích kính dùng để làm gì

B)Số lít nước có trong bể


Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

Xem thêm: Predominant Là Gì - Đồng Nghĩa Của Predominant

a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50(cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230(cm2)

b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300(dm3)

300dm3= 300l

c) Số lít nước có trong bể cá là: 300 x = 225 (l)

Đáp số: a) 230cm2; b) 300l ; c) 225l.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm , chiều cao 60cm.

a/tính diện tích kính dùng làm bể cá đó

b/ tính thể tích bể cá đó.

c/ mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể . tính thể tích nước trong bể đó <độ dày kính không đáng kể>

Đọc tiếp...

Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính:

a) Diện tích kính dùng làm bể cá đó (không có nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bằng 3 4 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

*

Đọc tiếp...

Được cập nhật 23 giờ trước (14:35)


1m = 10 dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm

Diện tích xung quanh của bể là:

(10 + 5 ) x 2 x 6 = 180 (d m 2 )

Diện tích mặt đáy của bể là:

10 x 5 = 50 (d)

Diện tích kính để làm bể là:

180 + 50 = 230 (d m 2 )

Thể tích bể cá là:

10 x 5 x 6 = 300 (d m 3 )

Số nước trong bể là:

300 x 3 4 = 225 (d m 3 ) hay 225(l)

Đáp số:

230d m 3

300d m 3

225l nước


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88 | xo so ket qua
W88