Một số bài toán hình học 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật gồm diện tích S là 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bằng(frac34)chiều lâu năm.

Bạn đang xem: Một số bài toán hình học 4


*

Điện thoại tư vấn chiều lâu năm hình chữ nhật là x.

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là ba phần tư.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều nhiều năm của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên và thoải mái đề xuất x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x 3 phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)


*

Điện thoại tư vấn chiều lâu năm hình chữ nhật là x.

Xem thêm: Công Ty Tnhh South Sea Leatherwares Việt Nam, Tuyển Dụng

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là 3 phần tư.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều dài của một hình chữ nhật luôn là số tự nhiên và thoải mái đề nghị x = 34

=> Chiều rộng lớn là:

34 x 3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)

Đáp số:.................


hotline chiều nhiều năm hình chữ nhật là x ( cm, x > 0 )

=> Chiều rộng = 3/4x

Theo đề bài bác ta có : x . 3/4x = 867

3/4x2= 867

x2= 1156

x =(pmsqrt1156=pm34)

x > 0 => x = 34

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật = 34cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật = 34 . 3/4 = 51/2cm

Chu vi hình chữ nhật = ( 34 + 550% ) . 2 = 119cm


Hotline chiều lâu năm HCN là(a)

=>Chiều rộng HCN là(frac34a)

=>SHCNlà:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)

(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)

(Rightarrow a=sqrt1156=34)

Chiều rộng HCN là:

(34.frac34=25,5left(cm ight))

PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)

Đ/s:..


Một hình chữ nhật bao gồm diện tích S là 867 cmét vuông.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng bởi 3/4D dài


Một hình chữ nhật gồm diện tích S bằng 867 cmét vuông. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều dài


Một hình chữ nhật gồm diện tích bởi 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bởi 3/4D dài


một hình chữnhật bao gồm diện tích S 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bởi 3/4 chiều dài


Một hình chữ nhật, một hình tam giác với một hình vuông vắn gồm chu vi đều bằng nhau. Chiều nhiều năm hình chữ nhật gấp hai chiều chiều rộng lớn. Tam giác tất cả cha cạnh cân nhau. Tổng diện tích hình chữ nhật cùng hình vuông vắn là 425 cmét vuông. Tính cạnh của từng hình kia.


một hình chữ nhật gồm diện tích S bằng 867cmét vuông. tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4D dài


Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bởi 2/3D dài, biết 1/3D dài vườn là 24m. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật đó?

xổ số miền nam