Một Người Đi Từ A Đến B Với Vận Tốc 30Km/H

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một người đi từ a đến b với vận tốc 30km/h

*

một người đi từ a đến b với vận tốc là30km/h. Lúc từ b về a người đó đi với vận tốc 40km/h. Do đó thời gian về ít hơn là thời gian đi là 45". Tính độ dài quãng đường ab.


*

Một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 10km/h lúc từ b về a người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi từ a là 2km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 45p tính quãng đường ab


*
(giờ)

Thời gian đi từ B đến A:

*
(giờ)

Thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút =

*
giờ nên ta có phương trình:

*

Vậy quãng đường AB dài 50km.


Xem thêm: Top 7 Các Sàn Giao Dịch Bitcoin Tại Việt Nam Và Thế GiớI

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 40km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB?


Đổi 45p=3/4h

Gọi quãng đường AB dài x (km) (x>0)

Thời gian người này đi từ A đến B là : x/ 30 (h)

Thời gian người này đi từ B về A là : x/40 (h)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 45p nên ta có PT sau: x/30 -x/40 = 3/4 => x= 90 km

Vậy quãng đường AB dài 90 km.


Đổi: 45p = 3/4 h

Gọi s là quãng đường AB ( s > 0, km)

Ta có pt:\(\frac{s}{30}=\frac{s}{40}+\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{s}{30}=\frac{s+30}{40}\)\(\Leftrightarrow\frac{4s}{120}=\frac{3\left(s+30\right)}{120}\)

\(\Rightarrow4s=3s+90\)

\(\Leftrightarrow s=90\)

Vậy quãng đường AB là 90 km


Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút . Tính quãng đường AB


Gọi thời gian lúc đi là\(x\left(x>0\right)\)(h)

Đổi 20 phút =\(\frac{1}{3}\)giờ

Do thời gian về ít hơn thời gian đi là20 phút nên thời gian lúc về là\(x-\frac{1}{3}\)

Do quãng đường không đổi nên ta có phương trình :

\(25x=30\left(x-\frac{1}{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow25x=30x-10\)

\(\Leftrightarrow-5x=-10\)

\(\Leftrightarrow x=2\left(h\right)\)

Độ dài quãng đường AB là :\(25\times2=50\left(km\right)\)

Vậy quãng đường AB dài 50 km


CÁCH NÀY ĐƯỢC KHÔNG CÁC BẠN?

Gọi x(km) là quãng đường AB, x>0

Thời gian xe máy đi từ A đến B là:\(\frac{x}{25}\)

Do lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về nhanhhơn 20 phút = 1/3 h

\(\frac{x}{30}+\frac{1}{3}\)

Theo đề ta có pt:\(\frac{x}{25}=\text{​​}\text{​​}\frac{x}{30}+\frac{1}{3}\)

x=50km


Nổ hũ club online uy tín