nhan vien chinh thuc tieng anh la gi

VIETNAMESE

nhân viên chủ yếu thức

Bạn đang xem: nhan vien chinh thuc tieng anh la gi

Nhân viên đầu tiên là kẻ tiếp tục trải qua chuyện mẫu mã tuyển chọn dụng nhưng mà vô cơ người làm việc và công ty lớn tiêu thụ làm việc ký phối hợp đồng thẳng, vô thời hạn cho tới Khi về hưu.

1.

Tôi nghĩ về là tôi không thích phát triển thành nhân viên cấp dưới đầu tiên ở trên đây đâu, sếp của tôi yên cầu quá cao.

I think I don't want to tát be an official employee, my quấn is too demanding.

2.

Xem thêm: độc quyền yêu em

Những phúc lợi dành riêng cho cô ấy nhằm phát triển thành nhân viên cấp dưới đầu tiên là đặc biệt thú vị.

The benefits offered to tát her to tát become an official employee are very attractive.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với staff:

- nhân viên cấp dưới (employee): All the hospital employees were wonderfully supportive.

Xem thêm: summertime saga 0.20.5 việt hóa android

(Tất cả những nhân viên cấp dưới cơ sở y tế tiếp tục tương hỗ một giảm nhiệt tình.)

- nhân sự (human resource): Please send your resume to tát the human resource department.

(Vui lòng gửi làm hồ sơ của công ty cho tới phần tử nhân sự.)