nominal la gi

/´nɔminəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) tên; danh
nominal list
danh sách
Chỉ sở hữu tên; danh nghĩa; hư
nominal head of state
quốc trưởng danh nghĩa
nominal authority
hư quyền
Nhỏ bé bỏng ko xứng đáng kể
nominal price
giá ko đáng chú ý, giá chỉ rất rất thấp (so với giá chỉ thực)
nominal error
sự sơ sót ko xứng đáng kể
(ngôn ngữ học) như danh kể từ, như là danh từ

Hóa học tập & vật liệu

đặt tên

Nguồn không giống

  • nominal : Chlorine Online

Toán & tin cẩn

thuộc (tên)

Nguồn không giống

  • nominal : Foldoc

Xây dựng

danh nghĩa
nominal capacity
khả năng danh nghĩa
nominal load
tải trọng danh nghĩa
nominal modular dimension
kích thước môđun danh nghĩa
nominal output
hiệu suất danh nghĩa
nominal speed
vận tốc danh nghĩa
nominal thickness
độ dày danh nghĩa
trên danh nghĩa

Kỹ thuật công cộng

danh định
area of nominal
diện tích danh định
nominal amplitude
biên chừng danh định
nominal amplitude of luminance signal
biên chừng danh lăm le của tín hiệu sáng
nominal angle of separation
khoảng cơ hội góc danh định
nominal band
dải danh định
nominal bandwidth
dải thông danh định
nominal battery voltage
danh lăm le của bình diện
nominal bearing resistance
sức kháng hứng danh định
nominal capacity
năng suất danh định
nominal carrier frequency
tần số sóng đem danh định
nominal centre frequency of a channel
tần số đích danh lăm le của lối kênh
nominal changeover point
điểm gửi mạch danh định
nominal changeover point
nhiệt chừng gửi mạch danh định
nominal characteristic
đặc trưng danh định
nominal content
lượng chứa chấp danh định
nominal current
dòng năng lượng điện danh định
nominal cut-off frequency of a filter
tần số hạn chế danh lăm le của cục lọc
nominal deviation
sự chéo phía danh định
nominal diameter
đường kính danh định
nominal diameter of pipe
đường kính danh lăm le của ống dẫn
nominal diameter of the hole
đường kính danh lăm le của lỗ khoan
nominal direction
hướng danh định
nominal effective cut-off frequency
tần số hạn chế danh lăm le hiệu dụng
nominal field-strength
trường danh định
nominal freezing time
thời lừa lọc kết nhộn nhịp danh định
nominal frequency
tần số danh định
nominal frequency value
trị số danh lăm le tần số
nominal line pitch
bước loại danh định
nominal line pitch
khoảng cơ hội loại danh định
nominal line-up level
mức đều chỉnh danh định
nominal load
tải trọng danh định
nominal longitude separation
khoảng cơ hội kinh tuyến danh định
nominal moment strength of a section
sức chịu đựng mômen danh lăm le của một phía cắt
nominal output
sản lượng danh định
Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
đương lượng tham ô chiếu tổng thể danh định
nominal page
trang danh định
nominal page size
kích thước trang danh định
nominal price
giá danh định
nominal refrigeration
năng suất rét danh định
nominal refrigeration
tấn rét danh định
nominal response curve
đáp tuyến danh định
nominal size
kích thước danh định
nominal spacing
khoảng cơ hội danh định
nominal speed
tốc chừng danh định
nominal strength
cường chừng danh định
nominal stress
ứng suất danh định
nominal T network
mạng hình T danh định
nominal temperature
nhiệt chừng danh định
nominal test signal
tín hiệu test nghiệm danh định
nominal thickness
độ dày danh định
nominal ton
năng suất rét danh định
nominal ton
tấn rét danh định
nominal transfer rate
tốc chừng biến hóa danh định
nominal transmission rate
tốc chừng truyền danh định
nominal usable field strength
trường danh lăm le sử dụng được
nominal value
giá trị danh định
Nominal Velocity of Propagation (NVP)
vận tốc truyền sóng danh định
nominal voltage
điện áp danh định
nominal wavelength
bước sóng danh định
nominal width
độ rộng lớn danh định
ghi
quy lăm le (giá)
tên

Kinh tế

trên danh nghĩa
nominal exchange
giao dịch bên trên danh nghĩa
trên phiếu
nominal amount
số chi phí ghi bên trên phiếu
nominal par
giá danh nghĩa bên trên phiếu

Nguồn không giống

  • nominal : Corporateinformation

Nguồn không giống

  • nominal : bized

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
alleged , apparent , as advertised , formal , given , honorary , in effect only , in name only , mentioned , named , ostensible , pretended , professed , puppet , purported , seeming , self-styled , simple , so-called , stated , suggested , titular , cheap , inconsiderable , inexpensive , low , low-priced , meaningless , minimal , small , symbolic , token , trifling , trivial , unnecessary , insignificant , mere , supposed

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: nominal la gi

Xem thêm: bang ngoc cho ad lien quan

NHÀ TÀI TRỢ