non current assets la gi

Cách học tập bài bác Tài sản lâu năm hữu hình nhập môn học tập FA/F3 ACCA

Trong công ty, gia sản lâu năm (non-current assets) là những gia sản sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư rộng lớn, thời hạn dùng lâu lâu năm.

Tài sản lâu năm gồm những: gia sản cố định và thắt chặt hữu hình, gia sản cố định và thắt chặt vô hình dung và những gia sản lâu năm không giống.

Bạn đang xem: non current assets la gi

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta tiếp tục triệu tập nhập gia sản Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị; cơ hội hoạnh toán khấu hao, review lại và thanh lý gia sản lâu năm nhập công ty.

I. Mục tiêu

 • Chuẩn mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị.
 • Hạch toán khấu hao gia sản lâu năm hạn
 • Đánh giá chỉ lại gia sản lâu năm hạn
 • Thanh lý gia sản lâu năm hạn

II. Nội dung

1. Ngân sách chi tiêu vốn liếng hóa (Capital Expenditure) và ngân sách hoạt động và sinh hoạt (Operating Expenditure)

2. Doanh thu vốn liếng hóa (Capital Income) và Doanh thu marketing (Revenue Income)

3. Chuẩn mực IAS 16: Đất đai, xưởng sản xuất và khí giới (PPE - Property, Plant, Equipment)

Trong những gia sản lâu năm hữu hình (Tangible non-current assets) của công ty phát triển, PPE cướp một tỷ trọng rộng lớn về mặt mũi độ quý hiếm. Vì thế, tất cả chúng ta tiếp tục ưu tiên nói đến việc PPE Lúc nhắc đến gia sản lâu năm hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, xưởng sản xuất và khí giới là gia sản hữu hình (tangible assets) đáp ứng nhu cầu đầy đủ 2 tiêu chuẩn:

 • Được chiếm hữu vị công ty, đáp ứng mang lại phát triển, cung ứng thành phầm cty, làm cho mướn hoặc đáp ứng mang lại việc làm quản lí lý
 • Ước tính thời hạn dùng nhiều hơn thế nữa 1 kỳ kế tiếp toán

Lưu ý: PPE ko bao hàm nhà đất mang lại mướn và nhà đất sở hữu hóng tăng giá

PPE rất có thể được tạo hình từ những việc mua sắm kể từ người buôn bán, thiết kế nội cỗ hoặc qua chuyện trao thay đổi. PPE còn được gọi là tài sản cố định và thắt chặt (fixed assets) nhập công ty, và được trình diễn nhập mục Tài sản lâu năm bên trên Bảng bằng vận kế toán tài chính.

b. Các thuật ngữ liên quan

c.  Tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận PPE

Kế toán ghi nhận PPE nếu như gia sản ê thỏa mãn:

 • Có thể chiếm được quyền lợi kinh tế
 • Chi phí của gia sản rất có thể xác lập một cơ hội xứng đáng tin cậy cậy

Ngoài rời khỏi, gia sản cũng nên thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi ví dụ về nấc độ quý hiếm vì thế công ty quy ấn định.

Ghi nhận ban sơ (Initial Measurement)

Nguyên giá chỉ của PPE được ghi nhận bao hàm tât cả ngân sách quan trọng nhằm đưa gia sản nhập hiện trạng sẵn sàng hoạt động. Các ngân sách quan trọng bao hàm những khoản bên dưới đây:

 • Giá mua sắm bên trên hóa đơn (sau Lúc trừ lên đường chiếu khấu thương nghiệp và những khoản rời giá)
 • Chi phí sẵn sàng địa điểm
 • Chi phí vận chuyển
 • Chi phí lắp đặt đặt
 • Chi phí mướn chuyên nghiệp gia
 • Chi phí chạy demo sau khoản thời gian trừ chi phí chiếm được từ những việc buôn bán thành phầm dẫn đến Lúc chạy thử
 • Chi phí nhân viên cấp dưới đột biến trực tiếp
 • Chi phí dự trù mang lại việc dỡ toá gia sản và bình phục vị trí về vẹn toàn trạng

Nguyên giá chỉ của PPE ko bao gồm:

 • Hao hụt vượt lên ấn định nấc (hỏng hóc, mất…) nhập quy trình tạo hình và upgrade tài sản
 • Chi phí vận hành và ngân sách phát triển chung
 • Chi phí lắp ráp và ngân sách trước vận hành
 • Chi phí vận hành ban sơ trước lúc gia sản đạt cho tới hiệu suất yêu thương cầu
 • Chi phí đào tạo và giảng dạy nhân viên cấp dưới dùng tài sản
 • Hợp đồng bảo trì đang được trả mang lại tài sản

Ghi nhận tiếp theo sau (Subsequently Measurement)

Trong những kỳ kế toán tài chính tiếp theo sau, độ quý hiếm bên trên bong sách (CV) của PPE được xem toán theo dõi 2 phương pháp:

Bút toán ghi nhận ban đầu:

Nợ PPE bên trên vẹn toàn giá

Tiền/Nợ nên trả

Dự chống mang lại việc dỡ toá gia sản và ngân sách bình phục địa điểm

4. Kế toán khấu hao gia sản (Depreciation Accounting)

a. Các định nghĩa

Khấu hao (Depreciation) là phần phân chia độ quý hiếm hao hao mòn của gia sản trong thời hạn dùng hữu ích.

Thời lừa lọc dùng hữu ích (Useful life) là thời hạn tuy nhiên gia sản lâu năm đẩy mạnh được thuộc tính mang lại phát triển, marketing.

Giá trị còn lại (Residual value) là độ quý hiếm chênh nghiêng tuy nhiên công ty kỳ vọng chiếm được từ là một gia sản vào thời gian cuối thời hạn dùng hữu ích, sau khoản thời gian trừ lên đường những ngân sách kỳ vọng của việc thanh lý gia sản ê.

b. Cách ghi nhận khấu hao gia sản lâu năm hạn

Khấu hao của gia sản nhập kỳ được xem nhập lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một cơ hội thẳng hoặn con gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Chi phí khấu hao (Depreciation Expense)

Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự chống khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation) 

c. Các cách thức tính khấu hao

Có 3 cách thức tính khấu hao phổ biến: Khấu hao đường thẳng liền mạch, Khấu hao theo dõi số dư rời dần dần và Khấu hao tổng những chữ số.

Phương pháp khấu hao đường thẳng liền mạch (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao tuy nhiên mức khấu hao sản phẩm kỳ kế toán tài chính không thay cho đổi nhập trong cả thời hạn khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao thường niên được xem bằng:

Phương pháp khấu hao theo dõi số dư rời dần dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao tuy nhiên nấc khấu hao thường niên được xem theo dõi tỷ trọng xác suất cố định và thắt chặt của độ quý hiếm bên trên bong sách của tài sản

Giá trị khấu hao mỗi năm được xem bằng:

Trong đó:

n: Số năm dùng hữu ích

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng megadownloader

r: Giá trị còn lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Phương pháp trích khấu hao này dẫn đến nấc khấu hao ở trong thời điểm đầu dùng rộng lớn và rời dần dần ở trong thời điểm tiếp theo sau.

Giá trị khấu hao thường niên được xem bằng:

Trong đó:

y: Số năm dùng hữu ích còn lại

d: Tổng những chữ số của những năm dùng =

5. Đánh giá chỉ lại độ quý hiếm PPE (PPE Revaluation)

Theo cách thức review lại độ quý hiếm (Revaluatuon model), việc review lại gia sản nên được tổ chức thông thường xuyên, nhằm mục đích nhằm độ quý hiếm ghi bong (carrying amount) của một gia sản ko khác lạ một cơ hội trọng yếu hèn đối với độ quý hiếm phải chăng (fair value) bên trên Bảng bằng vận kế toán tài chính.

Nguyên tắc chung:

 • Khi một gia sản được review lại độ quý hiếm, những gia sản nằm trong loại nhập PPE cũng nên được review lại
 • Việc review lại gia sản nên được dựa vào giá trị phải chăng – dựa vào độ quý hiếm thay cho thế hoặc chỉ số định vị chuyên nghiệp nghiệp
 • Khi sở hữu một gia sản được review lại, nên thông thường xuyên update việc review lại này nhằm đảm nói rằng độ quý hiếm bên trên bong sách (carrying value) xấp xỉ độ quý hiếm phải chăng (fair value) bên trên ngày lập Báo cáo Tài chủ yếu.

Có nhì tình huống Lúc công ty review lại PPE: Đánh giá chỉ lại đội giá trị và review lại tiêu giảm giá trị.

Đánh giá chỉ lại thực hiện đội giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

 • Điều chỉnh Giá trị phải chăng cũ trở thành Giá trị phải chăng mới
 • Xóa bong khấu hao lũy kế
 • Hoàn nhập những khoản lỗ (nếu có) đột biến kể từ những khoản review lại tiêu giảm giá trị trước đó
 • Ghi nhận khoản chênh nghiêng đội giá trị gia sản nhập thông tin tài khoản Thặng dư review lại gia sản (Revaluation Surplus)

Đánh giá chỉ lại thực hiện tiêu giảm giá trị gia sản (Downward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

 • Điều chỉnh Giá trị phải chăng cũ trở thành Giá trị phải chăng mới
 • Xóa bong khấu hao lũy kế
 • Hoàn nhập những khoản chiếm được (nếu có) đột biến kể từ những khoản review lại đội giá trị trước đó
 • Ghi nhận khoản chênh nghiêng tiêu giảm giá trị gia sản lên Báo cáo Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý Tài sản lâu năm (Non-current assets disposal)

Trong công ty, gia sản lâu năm được thanh lý Lúc không còn thời hạn dùng hữu ích, hoặc rất cần phải được thay cho thế để sở hữ gia sản mới nhất sở hữu hiệu quả cực tốt rộng lớn. Khi thanh lý, công ty tiếp tục đột biến khoản lãi hoặc lỗ tùy nằm trong nhập độ quý hiếm tịch thu được và độ quý hiếm bên trên bong sách của gia sản đó:

 • Giá trị tịch thu được > Giá trị bên trên bong sách (NBV): Doanh nghiệp sở hữu lãi
 • Giá trị tịch thu được < Giá trị bên trên bong sách (NBV): Doanh nghiệp chịu đựng lỗ

Lợi nhuận chiếm được từ những việc thanh lý gia sản lâu năm được trình diễn bên trên Báo cáo Thu nhập (Income Statement) nhập phần Thu nhập khác.

Lỗ từ những việc thanh lý gia sản lâu năm được trình diễn nhập phần Chi phí bên trên Báo cáo Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi nhận mặt khác 3 cây bút toán Lúc thanh lý:

 • Xóa bong tài sản

Nợ Thanh lý gia sản lâu năm (Disposal of non-current asset)

Tài sản lâu năm bên trên vẹn toàn giá chỉ (Non-current asset at cost)

 • Xóa bong Hao hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế tiếp (Accumulated depreciation)

Thanh lý gia sản lâu năm bên trên độ quý hiếm của khấu hao bên trên ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

 • Ghi nhận chi phí chiếm được kể từ thanh lý

Nợ Phải thu khách hàng hàng/Tiền

Thanh lý gia sản lâu năm bên trên giá thành (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản lâu năm (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 đòi hỏi so sánh thân mật độ quý hiếm ghi bong vào đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ của gia sản lâu năm trước lúc được trình diễn bên trên report tài chủ yếu.

Việc so sánh rất cần phải trình diễn sự dịch gửi của số dư của gia sản lâu năm, bao hàm những khoản:

 • Thêm tài sản
 • Thanh lý tài sản
 • Tăng/Giảm độ quý hiếm từ những việc review lại tài sản
 • Giảm độ quý hiếm ghi bong tài sản
 • Khấu hao tài sản
 • Các khoản thay cho thay đổi độ quý hiếm khác

Báo cáo tài chủ yếu nên trình bày:

Một biểu diễn giải quyết sách kế toán tài chính trình diễn hạ tầng thống kê giám sát nhằm xác lập độ quý hiếm tuy nhiên gia sản được khấu hao, cùng theo với những quyết sách kế toán tài chính khác
Với từng loại Đất đai, xưởng sản xuất và thiết bị:

 • Phương pháp khấu hao được sử dụng
 • Thời lừa lọc dùng hữu ích và tỷ trọng khấu hao được sử dụng
 • Tổng khấu hao được phân chia từng kỳ
 • Khấu hao lũy kế tiếp vào đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với gia sản được review lại:

 • Cơ sở review lại tài sản
 • Ngày sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành của việc review lại
 • Người định vị (nếu ko song lập với công ty)
 • Giá trị ghi bong của từng loại khu đất đai, xưởng sản xuất và khí giới và đã được bao hàm nhập report tài chính

Sự thay cho thay đổi thặng dư review lại gia sản nhập kỳ và từng giới hạn trong những việc phân phối số dư cho tới công ty sở hữu
8. Bảng hạng mục Tài sản cố định và thắt chặt (The fixed assets register)

Bảng hạng mục gia sản cố định và thắt chặt được dùng nhằm biên chép toàn cỗ gia sản cố định và thắt chặt. Bảng hạng mục gia sản cố định và thắt chặt đáp ứng mang lại việc trấn áp nội cỗ dựa vào tính đúng mực của bong dòng sản phẩm.

Bảng hạng mục gia sản cố định và thắt chặt rất cần phải được đánh giá theo dõi những biên chép kế toán tài chính. Bất kỳ một sự khách hàng nhau nào là thân mật bảng hạng mục và những biên chép kế toán tài chính cũng rất cần phải được xác lập và biên chép một cơ hội đúng mực. Vấn đề này hỗ trợ cho công ty ngặn ngăn được những trường hợp bất ngờ mất trộm.

Bài luyện minh họa:

A siêu xe was purchase by a newsagent business in May 20X0 for:

The business adopts a date of 31 December as its year kết thúc. The siêu xe was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase and non in the year of sale.

What was the profit and loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1:  Tính độ quý hiếm còn sót lại bên trên năm loại 3 từng năm dùng của tài sản

B2: Tính lợi nhuận/lỗ Lúc thanh lý

Xem thêm: chất khử là gì

Lãi/Lỗ Lúc thanh lý = Giá trị rất có thể tịch thu được – Giá trị ghi bong năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25

Vậy: Lãi $781.25

Author: Quang Khanh