Nope là gì? yep là gì? yup là gì? phân

Các bạn mang lại Cọp hỏi: “nope” với “no” gồm gì không giống nhau không? Sử dụng bọn chúng như vậy nào?


*
*

Rocky


Trước không còn nên xác định “nope” chỉ sử dụng trong trường hòa hợp cực kỳ informal, như phong cách 2 người bạn bè nói chuyện với nhau vậy.

Tiếp theo, bạn cần xem xét là “nope” chỉ được dùng với nghĩa (my answer is) “No” – nó ko bao giờ được sử dụng thay thế “no” trong ngẫu nhiên ngữ chình họa làm sao không giống. Nói chi tiết hơn thì “nope” chỉ được dùng như thể câu trả lời cho câu hỏi Yes/No. Ví dụ, các bạn quan trọng trả lời: “Nope problem” lúc ai kia nói: “Thank you”, nỗ lực vào kia, bạn nói: “No problem”

Thậm chí trong cả trong văn uống nói, khi bạn gào/thét lên “Không!!!” thì các bạn cũng sử dụng “No!!!”, chứ đọng không người nào lại hét lên “Nope!!!” cả
Chuyên mục: Công Nghệ 4.0