Nric number là gì

From weibo Tường 20:59 4️⃣ / 5️⃣ /2020:Cảm ơn các tín đồ bây giờ vẫn g... ửi lời chúc phúc, đoạn Clip, bánh kem cùng tất cả đông đảo trung tâm ý của các bạn bạn chổ chính giữa giao ở hải nước ngoài. Hy vọng phần lớn fan hồ hết sức khoẻ dồi dào, bảo trọng thân thể, đó đó là món kim cương sinc nhật lớn nhất. ————————黎耀祥Wayne 微博 20:59 2020年5月4日:多謝大家的今日的祝福 視頻 蛋糕 和所有心意 海外存知己 天涯共此時 希望大家都能身體健康 保重身體 就是最好的生日禮物