Nữ Sinh Năm 1989 Hợp Với Tuổi Nào

coi tuổi kết duyên cho thiếu phụ tuổi Kỷ Tỵ 1989, nhằm biết phải kết hôn cùng với tuổi nào? cũng như là những tuổi khắc cần tránh không cần kết hôn với người vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989.

Bạn đang xem: Nữ sinh năm 1989 hợp với tuổi nào


Hướng dẫn tuyển lựa tuổi kết hôn đẹp theo tuổi

Chọn năm sinh cùng giới tính tuổi chúng ta (Âm lịch)

Giới tính NamNữ


Thông tin phong thủy nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

tin tức Tuổi chúng ta
Năm sinh 1989
Tuổi âm Kỷ Tỵ
Mệnh tuổi bạn Đại Lâm Mộc
Cung phi Tốn
Thiên mệnh Mộc

Danh sách tuổi nam phù hợp với nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Nhằm có thể đánh giá được nữ giới tuổi Kỷ Tỵ 1989 thích hợp tuổi nào? cũng tương tự là tránh kết hôn với hồ hết tuổi nào? Thì bọn họ cần coi xét nhờ vào nhiều tiêu chí. Rõ ràng như mệnh, thiên can, địa đưa ra và thiên mệnh năm sinh để đưa ra kết quả.

Xem thêm: Futsal Là Gì? Và Những Điểm Khác Biệt Của Futsal Với Bóng Đá Trong Nhà

Tiếp sau đây là reviews chi tiết:

Nam sinh vào năm 1982
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Nhâm ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Tuất ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Ly ⇒ Thiên y (tốt)
So sánh hành: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 8
Nam sinh vào năm 1997
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Đinh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Sửu ⇒ Tam phù hợp (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Chấn ⇒ Diên niên (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 8
Nam sinh năm 1981
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Tân ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Dậu ⇒ Tam vừa lòng (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - cẩn ⇒ nội khí (tốt)
So sánh hành: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Không xung khắc)
=> Điểm so sánh: 8
Nam sinh vào năm 1996
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Bính ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Tý ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Tốn ⇒ Phục vị (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 7
Nam sinh năm 1987
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Đinh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Mão ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Tốn ⇒ Phục vị (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 7
Nam sinh vào năm 1979
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Kỷ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - hương thơm ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Chấn ⇒ Diên niên (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 7
Nam sinh năm 1978
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Mậu ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Ngọ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Tốn ⇒ Phục vị (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 7
Nam sinh năm 2000
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ khắc chế (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Canh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Thìn ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Ly ⇒ Thiên y (tốt)
So sánh hành: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất xấu)
=> Điểm so sánh: 6
Nam sinh năm 1999
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Kỷ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Mão ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - khảm ⇒ sinh khí (tốt)
So sánh hành: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất xấu)
=> Điểm so sánh: 6
Nam sinh năm 1991
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Tân ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - mùi hương ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Ly ⇒ Thiên y (tốt)
So sánh hành: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất xấu)
=> Điểm so sánh: 6
Nam sinh vào năm 1990
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ khắc chế (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Canh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Ngọ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - cẩn ⇒ nội khí (tốt)
So sánh hành: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất xấu)
=> Điểm so sánh: 6
Nam sinh năm 1988
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Mậu ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Thìn ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Chấn ⇒ Diên niên (tốt)
So sánh hành: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
=> Điểm so sánh: 6
Nam sinh năm 1994
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - gần cạnh ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh địa chi: Tỵ - Tuất ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Càn ⇒ Hoạ sợ hãi (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất tốt)
=> Điểm so sánh: 5

Danh sách tuổi nam xung khắc với người vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Nam sinh 1989
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Kỷ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Tỵ ⇒ Tam hòa hợp (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ngũ quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ khắc chế (Không xung khắc)
=> Điểm: 4
Nam sinh 2004
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - gần kề ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh địa chi: Tỵ - Thân ⇒ Tam hình (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ác quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ chế ngự (Rất tốt)
=> Điểm: 4
Nam sinh 1974
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - ngay cạnh ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh địa chi: Tỵ - dần ⇒ Lục sợ (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Cấn ⇒ tốt mệnh (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ kìm hãm (Rất tốt)
=> Điểm: 4
Nam sinh 2002
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Nhâm ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Ngọ ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Đoài ⇒ Lục liền kề (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ khắc chế và kìm hãm (Không xung khắc)
=> Điểm: 3
Nam sinh 1975
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Ất ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - Mão ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Đoài ⇒ Lục cạnh bên (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ khắc chế (Rất tốt)
=> Điểm: 3
Nam sinh 2001
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Tân ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Tỵ ⇒ Tam vừa lòng (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Cấn ⇒ tuyệt mệnh (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ khắc chế (Rất xấu)
=> Điểm: 3
Nam sinh 1984
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ tương khắc (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - ngay cạnh ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh địa chi: Tỵ - Tý ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Đoài ⇒ Lục tiếp giáp (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất xấu)
=> Điểm: 3
Nam sinh 1986
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Bính ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - dần dần ⇒ Lục sợ hãi (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ quỷ dữ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ khắc chế (Rất tốt)
=> Điểm: 3
Nam sinh 1977
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Đinh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Tỵ ⇒ Tam phù hợp (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ác quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ chế ngự (Rất xấu)
=> Điểm: 3
Nam sinh 2003
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Quý ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - mùi ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Càn ⇒ Hoạ sợ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ tương khắc và chế ngự (Không xung khắc)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1995
So sánh mệnh: Mộc - Hỏa ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Ất ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - Hợi ⇒ Lục xung (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ma quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất tốt)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1993
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Quý ⇒ kìm hãm (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - Dậu ⇒ Tam hợp (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Đoài ⇒ Lục gần kề (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ chế ngự (Rất xấu)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1985
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ tương khắc (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Ất ⇒ khắc chế (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - Sửu ⇒ Tam hợp (Rất tốt)
So sánh cung: Tốn - Càn ⇒ Hoạ sợ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất xấu)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1983
So sánh mệnh: Mộc - Thủy ⇒ Tương sinh (Rất tốt)
So sánh thiên can: Kỷ - Quý ⇒ khắc chế (Rất xấu)
So sánh địa chi: Tỵ - Hợi ⇒ Lục xung (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Cấn ⇒ xuất xắc mệnh (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ khắc chế và kìm hãm (Rất tốt)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1980
So sánh mệnh: Mộc - Mộc ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh thiên can: Kỷ - Canh ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Thân ⇒ Tam hình (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ác quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Không xung khắc)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1976
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Bính ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Thìn ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh cung: Tốn - Càn ⇒ Hoạ hại (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Kim ⇒ chế ngự (Rất xấu)
=> Điểm: 2
Nam sinh 1998
So sánh mệnh: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Mậu ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - dần ⇒ Lục hại (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Khôn ⇒ ngũ quỷ (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ chế ngự (Rất xấu)
=> Điểm: 1
Nam sinh 1992
So sánh mệnh: Mộc - Kim ⇒ kìm hãm (Rất xấu)
So sánh thiên can: Kỷ - Nhâm ⇒ Bình (Không xung khắc)
So sánh địa chi: Tỵ - Thân ⇒ Tam hình (Xấu)
So sánh cung: Tốn - Cấn ⇒ hay mệnh (không tốt)
So sánh hành: Mộc - Thổ ⇒ tương khắc và chế ngự (Rất xấu)
=> Điểm: 1

Trên đấy là nội dung list những tuổi đẹp cần và tuổi xấu tránh việc kết hôn với thiếu nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989. Nhằm mục đích giúp chúng ta cũng có thể tìm cho doanh nghiệp đối tượng phù hợp nhất. đem đến cho cuộc sống thường ngày hôn nhân hạnh phúc bền vững về sau.

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |