o cung tieng anh la gi

Ổ cứng của ông trên đây.

Here's your hard drive.

Bạn đang xem: o cung tieng anh la gi

Đó là nguyên do tôi thưa mang đến cô điểm tiếp tục giấu quanh cái ổ cứng.

That's why I told you where I hid the box.

Gibbons bảo nó phía trên kiểu mẫu ổ cứng.

Gibbons said it was on the hard drive.

Ổ cứng di động?

Flash drive?

Đó là điểm tôi tiếp tục chôn cái ổ cứng.

That's where I buried the drive.

Đó là kiểu mẫu ổ cứng tuy nhiên cô tiếp tục trộm về à?

Is that, the hard drive that you stole?

Trong ổ cứng sở hữu tài liệu bị xóa ghi số thông tin tài khoản ngân hàng Zurich.

We found a deleted tệp tin with an tài khoản number to tướng a ngân hàng in Zurich.

Tại sao tớ ko người sử dụng Ổ Cứng nhằm hạ bệ hắn tớ.

Why don't we use hard drive to tướng take him down?

Tôi đang được " chế " ổ cứng của Rory như tiếp tục thưa.

I'm " hotswapping " Mr. Rory's hard drive as we speak.

Anh chỉ việc một ổ cứng đầy đủ nhằm chứa chấp thôi.

You just need a big enough hard drive.

Nếu thất lạc năng lượng điện, bọn họ tiếp tục fake ổ cứng đi?

if the power goes out, they'll move the drives?

Một ổ cứng chứa chấp vấn đề mật nhìn thấy vô nhà đất của Thiếu tá Turner.

A hard drive containing classified information found in major Turner's residence.

Ông tớ là kẻ tiếp tục tiến công vô ổ cứng của những mật vụ khác?

Xem thêm: bang ngoc cho ad lien quan

Was he the one who hacked into another agent's hard drive?

Ổ cứng của tôi đâu?

Where's my drive?

Tạo một hình ảnh ISOfile toàn cục bên trên CD/DVD-ROM hoặc bên trên ổ cứng.

Create ISO images from files located on a CD/DVD-ROM or hard disk.

Và ngẫu nhiên nỗ lực này nhằm hé nó đều tiếp tục thiêu cháy ổ cứng bên phía trong.

Any attempt to tướng open it will burn the hard drive.

Ổ cứng khối hệ thống bình yên bị thất lạc nên ở trên đây ko chiếm được gì.

Security system's drive was taken ví we're blind in here.

đi này, em cần sở hữu gì tê liệt mang đến kiểu mẫu ổ cứng nhỏ bé bỏng của tôi.

You have to tướng have something on that little hard drive of yours.

Cái ổ cứng nằm trong lòng vùng nước nhiễm năng lượng điện làm thế nào lấy được?

How bởi you expect us to tướng get the hard drive with all that electrified water?

Hắn thực sự là 1 trong ổ cứng tê liệt.

Well, he really is a hard drive.

Họ rất có thể đang được lưu giữ ổ cứng.

They might have the hard drive.

Ổ Cứng đâu kinh hãi gì cho tới ông.

Hard drive is not a threat to tướng you.

Giải pháp là cần phục sinh ổ cứng của khách hàng.

The solution is to tướng back up your hard drive.

Tôi biết ổ cứng ở đâu.

Xem thêm: age of empires 2 fshare

I know where the hard drive is.

Lợi dụng hắn nhằm xâm nhập vô ổ cứng đựng tại tầng hầm hotel.

USED HIM TO ACCESS YOUR HARD DRIVE IN THE HOTEL VAULT.