ocm là gì

Bạn tiếp tục học tập được gì

Sau nhập cuộc khóa đào tạo và huấn luyện, Anh/Chị sẽ:

 • Biết cơ hội dùng bán sản phẩm trải qua Fanpage
 • Biết cách xử trí lô hàng trên sàn thương nghiệp năng lượng điện tử vày PM Eshop

Giới thiệu khóa học

Eshop là ứng dụng bán sản phẩm nhiều kênh gom người sử dụng đơn giản dễ dàng vận hành được sinh hoạt marketing của siêu thị ở bất kể đâu. 

Bạn đang xem: ocm là gì

Trong phạm vi khóa đào tạo và huấn luyện này sẽ hỗ trợ quý người sử dụng cầm được cơ hội tiến hành thao tác: Sử dụng Fanpage, Shopee, Lazada, Sendo, Zalo Shop, mối cung cấp khác trên ứng dụng Eshop nhằm xử lý lô hàng đột biến kể từ những mối cung cấp giúp cửa hàng sử dụng ứng dụng tối ưu nhất.

Xem thêm: gb to mb

Nội dung khóa học

 • Tổng quan tiền Facebook bên trên OCM Học thử 01:27
 • Bài 1: Thao tác liên kết Fanpage Facebook - OCM Học thử 0:57
 • Bài 2: Thao tác phân quyền đỡ đần người sử dụng Học thử 1:56
 • Bài 3: Thao tác chốt đơn Lúc livestream Học thử 2:58
 • Bài 4: Thao tác xử lý lô hàng kể từ Fanpage bên trên OCM Học thử 1:55
 • Bài 5: Thao tác xử lý lô hàng kể từ Fanpage bên trên ESHOP Học thử 1:19
 • Bài 6: Thao tác vận hành và theo gót dõi lô hàng Học thử 1:17
 • Bài 7: Thao tác marketing update sản phẩm & hàng hóa lên Fanpage Học thử 1:09
 • Bài 8: Thao tác đăng bài xích lên Fanpage Học thử 1:33
 • Bài 9: Quản lý tuột đen sì Fanpage Học thử 00:57
 • Bài 10: Thao tác tự động tạo nên chatbox mang đến Fanpage Học thử 3:28
 • Bài 11: Thao tác dùng chatbox mang đến Fanpage Học thử 4:13
 • Bài 12: Thao tác tư vấn bán sản phẩm Học thử 2:38
 • Bài 13: Thao tác lập lô hàng Học thử 2:37
 • Bài 14: Thao tác gửi tin nhắn nhắn một loạt Học thử 4:35
 • Bài 15: Xem report và nhật ký truy vấn Học thử 02:52
 • Bài 1: Thiết lập liên kết Lazada Học thử 2:43
 • Bài 2: Thao tác đăng sản phẩm & hàng hóa lên Lazada kể từ hạng mục Eshop Học thử 1:59
 • Bài 3: Thao tác xử lý lô hàng Lazada Học thử 2:47
 • Bài 4: Xem report và nhật ký truy vấn Học thử 01:46
 • Bài 1: Thiết lập liên kết Shopee Học thử 2:15
 • Bài 2: Thao tác đăng sản phẩm & hàng hóa lên Shopee kể từ hạng mục Eshop Học thử 1:37
 • Bài 3: Thao tác xử lý lô hàng Shopee Học thử 2:47
 • Bài 4: Xem report và nhật ký truy vấn Học thử 01:46
 • Bài 1: Thiết lập liên kết Zalo Shop Học thử 2:25
 • Bài 2: Thao tác đăng sản phẩm & hàng hóa lên Zalo Shop kể từ hạng mục Eshop Học thử 1:14
 • Bài 3: Thao tác xử lý lô hàng Zalo Shop Học thử 2:11
 • Bài 4: Xem report và nhật ký truy vấn Học thử 01:46
 • Bài 1: Thiết lập liên kết Sendo Học thử 1:15
 • Bài 2: Thao tác đăng sản phẩm & hàng hóa lên Sendo kể từ hạng mục Eshop Học thử 1:15
 • Bài 3: Thao tác xử lý lô hàng Sendo Học thử 1:11
 • Bài 4: Xem report và nhật ký truy vấn Học thử 01:46

Thông tin cẩn giảng viên

JSC MISA

28 Học viên 5 Khóa học