ong thep sch40 la gi

Tiêu chuẩn chỉnh SCH là gì?

Đường kính ống danh nghĩa (tiếng Anh:Nominal Pipe Size - NPS) là bột cỗ độ dài rộng chi phí chuẩn chỉnh của Bắc Mỹ cho những đường ống dẫn được dùng mang lại áp suất và nhiệt độ phỏng cao hoặc thấp.

Kích thước ống danh nghĩa chỉ 2 lần bán kính ngoài (OD) của ống thực hiện mang lại nó tương đối mơ hồ nước. Ví dụ, Lúc tất cả chúng ta trình bày độ dài rộng ống là 2NPS, nó nhắc đến toàn bộ những ống với 2 lần bán kính 2,375 inch hoặc (60,3mm) là 2 lần bán kính bên phía ngoài, tuy nhiên ko nhắc đến phỏng dày trở nên ống.

Bạn đang xem: ong thep sch40 la gi

Đường ống thực tiễn được xác lập vì thế 2 lần bán kính ống và một đơn vị chức năng đo phỏng dày trở nên ống gọi là SCH (Schedule).

SCH bên trên những thành phầm ống tương quan cho tới phỏng dày của trở nên ống, Lúc SCH càng tăng, trở nên ống càng dày. Dường như, Các ống với nằm trong chi phí chuẩn chỉnh SCH, thì 2 lần bán kính ống càng rộng lớn, trở nên ống càng dày.

Các thuật ngữ như Nominal Bore (NB) and Nominal Diameter (DN) cũng thông thường được dùng thay cho thế mang lại độ dài rộng đường ống dẫn danh nghĩa (NPS).

Ngày ni, vẫn có tương đối nhiều sủa thay đổi và bổ sung cập nhật cho những bảng độ dài rộng ống dựa vào những chi phí chuẩn chỉnh kể từ API, ASTM và những chi phí chuẩn chỉnh không giống. Chúng tao với một loạt những phỏng dày mang lại từng độ dài rộng như: SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, 30, 40, 40s, 60, 80, 80s, 100, 120, 140, 160, STD, XS và XXS.

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

Ống thép SCH40 là gì?

Ống thép SCH40 là ống thép có tính dày theo đuổi chi phí chuẩn chỉnh SCH40. Ví dụ, ống thép SCH40 với 2 lần bán kính Doanh Nghiệp = 15 (OD = 21,34mm) thì sẽ sở hữu được phỏng dày 2,77mm (theo chi phí chuẩn chỉnh ASTM).

Tương tự động như thế, Nếu ống thép SCH40 theo đuổi chi phí chuẩn chỉnh ASTM thì:

+ Doanh Nghiệp = trăng tròn (OD =26,67mm) sẽ sở hữu được phỏng dày 2.87mm

Xem thêm: phim vo tong 1972 thuyet minh tieng viet

+ Doanh Nghiệp = 25 (OD = 33,4mm) sẽ sở hữu được phỏng dày 3,38mm

+ Doanh Nghiệp = 32 (OD = 42mm ) sẽ sở hữu được phỏng dày 3,56mm

Bảng độ dài rộng ống danh nghĩa và phỏng dày SCH

Bảng độ dài rộng ống danh nghĩa