overlay la gi

/¸ouvə´lei/

Thông dụng

Danh từ

Vật phủ (lên vật khác)
Khăn trải giường
Khăn trải bàn nhỏ
(ngành in) tấm bìa độn (trên mặt mũi máy in nhằm in mang đến rõ ràng hơn)
( Ê-cốt) loại ca-vát
,ouv”'lei
ngoại động kể từ overlaid
Che, phủ; tráng, thếp
wood overland with gold
gỗ thếp vàng

Thời vượt lên trước khứ của .overlie

hình thái từ

  • past overlaid
  • PP : overlaid

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

bề mặt mũi thủy tinh
che
chồng chất
add overlay
cộng ông xã chất
delete overlay
bỏ ông xã hóa học đi
đậy
điều chỉnh khuôn chữ
lớp lát
lớp mạ
lớp mặt
lớp mòn
lớp phủ
lớp phủ thủy tinh
màng bảo vệ
màng bọc
phủ
phủ chờm
form overlay
sự phủ chờm khuôn mẫu giấy
phủ hình
phủ lên
phủ ngoài
overlay chart
đồ thị phủ ngoài
phủ nhau
sự che
sự ông xã hình
rải
sự phủ
sự xếp chồng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: overlay la gi

Xem thêm: đá ecz là gì

NHÀ TÀI TRỢ