pack la gi

/pæk/

Thông dụng

Danh từ

Bó, gói
Túi treo, phụ vương lô
Hộp
Đàn, bọn (thú chuồn săn: chó săn bắn, chó sói...), đội
pack of wolves
bầy chó sói
pack of grouse
đàn đa đa trắng
pack of U-boats
một team tàu lặn Đức
Lũ, loạt, lô; nhiều người, vật
a pack of fools
một lũ ngốc
a pack of lies
một loạt những tiếng trình bày dối
a pack of troubles
một lô phiền nhiễu phiền hà
Bộ, cỗ (bài)
(thương nghiệp) khiếu nại (hàng); lượng mặt hàng (cá, trái cây...) gói gọn vô một vụ; cách thức gói gọn hàng
Hàng trung phong (trong môn bóng bầu dục)
Đám băng nổi (như) pack ice
(y học) khăn ướt sũng nhằm che đậy, mền ướt sũng nhằm cuốn (người); sự che đậy khăn ướt sũng, sự cuốn mền ướt sũng (vào người)
Lượt che đậy (kem che đậy vô mặt mũi cho tới mịn domain authority...)

Ngoại động từ

Gói, quấn lại, buộc lại; gói gọn, đóng góp vỏ hộp, đóng góp kiện
Tập phù hợp lại trở thành bọn (chó); chuẩn bị trở thành cỗ, chuẩn bị trở thành cỗ (bài)
Xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào chống, xe)
to pack a bag with old clothes
thu xếp ăn mặc quần áo cũ vô túi
the xế hộp was packed with passangers
xe chật ních hành khách
Nhét, hàn, gắn (khe hở)
(y học) che đậy khăn ướt sũng lên, cuốn mền ướt sũng vô (người)
Xếp người phe bản thân (vào hội đồng giám khảo...) nhằm lắc số đông khi quyết định
(thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng
to pack a punch
nện một ngược đấm (quyền Anh)
Thồ mặt hàng lên (ngựa, thú vật...)
pack one's bags
thu xếp, hành lí (chuẩn bị nhằm đi)
Có ứng dụng đặc biệt mạnh
pack something away
đóng gói đựng đi
pack somebody off (to..)
tống khứ đi
pack something out
làm chật ních
pack up
ngừng thực hiện đồ vật gi, kể từ vứt khuôn mẫu gì
Hỏng
pack (something) up
thu dọn đồ dùng đạc

Nội động từ

( (thường) + up) bố trí hành lý
Đóng gói, đóng góp kiện
dry food packs easity
thực phẩm thô nhằm đóng góp gói
Tụ luyện trở thành bọn, tụ luyện trở thành đàn
Khăn gói đi ra chuồn, cuốn gói
to send somebody packing
đuổi ai chuồn, tống cổ ai đi
to pack off
tống chi phí (ai), cho tới (ai) ra đi, tống cổ (ai) đi
Khăn gói đi ra chuồn, cuốn gói
to pack it in
(từ lóng) thực hiện đoạn, trả thành
to pack it up
(từ lóng) thôi ngừng
to pack up
(từ lóng) ko cháy, ko nổ (máy...)

hình thái từ

  • V-ing: packing
  • Past: packed

Toán & tin yêu

bó, khối, cỗ (bài)
chèn dữ liệu
cỗ (bài)
luồn, nén (dữ liệu)

Xây dựng

gói khiếu nại bó

Y học

băng ẩm

Kỹ thuật công cộng

bánh
bao
bộ
chèn
dry pack
chèn khô
pack a cup with grease
cho mỡ vô chén đựng mỡ bôi trơn
pack compression
độ nhún chèn lấp
shrink pack
sự chèn khu vực co
cỗ
hộp
khối
Domino Internet Starter Pack (Lotus) (DISP)
Gói phát động Internet loại Domino (Lotus)
power pack
khối hỗ trợ điện
supporting pack
khối đỡ
khối xây đá hộc
khúc gỗ
kiện
boom pack
kiện thanh chắn
front of pack labeler
máy dán nhãn mặt mũi trước kiện
front of pack labeller
máy dán nhãn mặt mũi trước kiện
skin pack
kiện đem lớp bọc
nén
nện
nèn chặt
độn
đóng bao
hot pack freezing
kết nhộn nhịp bao gói nóng
hot pack freezing
sự kết nhộn nhịp bao gói nóng
đóng bọc
đóng gói
blister pack
sự gói gọn đem bọc
đóng linh kiện
nhồi
lèn
gói
sự chèn
shrink pack
sự chèn khu vực co
vỏ

Kinh tế

bao bì
bao gói
bỏ bao
chế biến hóa theo đòi thời vụ
đóng bao
đóng gói
meat pack
thịt đóng góp gói
tight pack
sự gói gọn vô chân không
đóng kiện
pack goods
hàng đóng góp kiện
gói
gói lại
hộp
túi balô
vỏ gói

Nguồn không giống

  • pack : Corporateinformation
a Nếu chúng ta thấy kể từ này cần thêm thắt hình ảnh, và chúng ta mang trong mình một hình hình ảnh chất lượng, hãy thêm thắt hình hình ảnh cơ vô cho tới kể từ.

Nếu chúng ta nghĩ về kể từ này không cần thiết hình ảnh, hãy xóa tiêu xài bản {{Thêm ảnh}} ngoài kể từ đó".BaamBoo Tra Từ nài cám ơn bạn !

Bó, loạt, lô, (v) gói, gói gọn, nút, che kín

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
backpack , baggage , bale , bundle , burden , equipment , haversack , knapsack , load , luggage , outfit , parcel , rucksack , truss , assemblage , band , barrel , circle , collection , company , crew , crowd , deck , drove , flock , gang , great khuyễn mãi giảm giá , heap , herd , horde , lot , lump , mess , mob , much , multiplicity , number , peck , pile , press , phối , swarm , throng , troop , abundance , mass , mountain , plenty , profusion , wealth , world , ring
verb
batch , bind , brace , bunch , bundle , burden , collect , dispose , fasten , gather , get ready , load , package , put in order , store , stow , tie , warehouse , arrange , charge , chock , choke , compress , condense , contract , cram , crowd , drive in , heap , insert , jam , jam-pack , lade , mob , pile , press , push , put away , ram , ram in , sardine , squeeze , stuff , tamp , throng , thrust in , top off , wedge , bear , buck , convey , ferry , freight , gun , haul , heel , hump , jag , journey , lug , piggyback , ride , shlep , shoulder , tote , trek , truck , have , possess , baggage , bale , band , carry , compact , container , deck , encumber , fill , flock , gang , group , horde , knapsack , parcel , swarm , truss

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: pack la gi

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ