pax là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/pæks/

Bạn đang xem: pax là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  (tôn giáo) tượng thánh giá chỉ (để hít Lúc thực hiện lễ)

 • hoà bình

  pax Americana

  hoà bình loại Mỹ

 • tiền lương

  to draw one's pax

  Xem thêm: hình bình hành có 1 góc vuông

  lĩnh lương

 • sự trả tiền

  he is in the pax of the enemy

  nó nhận tài chính địch

  Cụm từ/thành ngữ

  in the pay of somebody

  Xem thêm: small black bug with hard shell

  (thường), (nghĩa xấu) ăn lương bổng của ai; nhận tài chính aiTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản