phat tieng anh la gi

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi ko cởi được tệp tin gắn thêm kèm cặp sáng sủa thời điểm hôm nay, vì thế công tác khử virus bên trên PC của tôi phát xuất hiện với virus vô tệp tin.

I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.

Bạn đang xem: phat tieng anh la gi

Giám đốc/Trưởng chống Nghiên cứu vãn và phát triển

Research and Development Manager

nói cút phát biểu lại một điểm cần thiết cho tới phát chán

bộ phát sinh tự động hóa chương trình

automatic program generator

che ỉm cái gì nhằm không xẩy ra phát hiện

bách phát bách trúng

to hit one hundred percent

Xem thêm: anh eo thon che mat ngau

trình bày một bài bác phát biểu

gửi loại về lại điểm xuất phát

Tôi tin yêu tưởng vô cùng vô kỹ năng... chất lượng của cậu ấy / cô ấy và van nài được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy mang lại công tác huấn luyện bên trên ngôi trường của ông / bà, điểm cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá chỉ của tớ.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Ví dụ về đơn ngữ

A high-scoring, but close, game developed between these two great rivals once again.

Most of the land in the township has been developed for single-family homes.

Xem thêm: gia lap casio fx 570vn plus android

The two grids were originally developed by separate companies.

From their work two major schools of articulators developed.

The three projects were developed independently of each other.