phiếu chi tiếng anh là gì

Phiếu chi là 1 trong văn bạn dạng hành chủ yếu có mức giá trị pháp luật được kế toán tài chính lập nhằm mục đích trấn áp những khoản đầu tư của công ty.

Bạn đang xem: phiếu chi tiếng anh là gì

1.

Các công ty lớn dùng phiếu chi nhằm tích lũy và lập những tư liệu tương hỗ được đòi hỏi nhằm phê duyệt và theo đòi dõi việc thanh toán giao dịch những số tiền nợ nên trả.

Companies use payment vouchers lớn gather and tệp tin supporting documents that are required lớn approve and track payments of liabilities.

Xem thêm: độc quyền yêu em

2.

Xem thêm: vẽ tranh mùa xuân đơn giản

Phiếu chi là 1 trong khí cụ kế toán tài chính cần thiết đáp ứng những khoản thanh toán giao dịch được ủy quyền hợp lý và phải chăng.

Payment voucher is an important accounting tool that ensures payments are properly authorised.

Phiếu chi (payment voucher) là 1 trong văn bạn dạng hành chủ yếu (administrative document) có mức giá trị pháp luật (legal activity) được kế toán tài chính (accountant) lập nhằm mục đích trấn áp những khoản đầu tư (expenses) của công ty.