phiếu xuất kho tiếng anh là gì

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho là những thuật ngữ thân thuộc vô mảng tồn kho của nghành nghề Tài chủ yếu – Kế toán. Đa phần những kế toán tài chính công ty thân thuộc với nhiệm vụ kho vô việc làm hằng ngày của mình. Song nếu như được đặt ra những câu hỏi phiếu nhập kho, phiếu xuất kho tiếng anh là gì ko nên kế toán tài chính công ty nào thì cũng bắt được. Vậy phiếu nhập, xuất kho giờ anh là gì? Hãy nằm trong dò thám hiểu vô nội dung bài viết tại đây.

1. Phiếu nhập kho giờ Anh là gì?

Phiếu nhập kho giờ anh là “good received note” (GRN). Phiếu nhập kho là hội chứng kể từ kế toán tài chính được dùng vô chằm nhập thu phục vụ mục tiêu quản lý và vận hành kho. Kế toán công ty hoặc chủ kho tiếp tục biên chép và bám theo dõi tình hình gia tài của công ty trải qua những phiếu nhập kho.

Hiện ni, nhiều đơn vị chức năng công ty nước ta với nguồn ngân sách góp vốn đầu tư kể từ quốc tế hoặc với những nhiệm vụ tương quan cho tới quốc tế cho nên việc dùng những kiểu hội chứng kể từ giờ anh là vấn đề dễ nắm bắt.

>>> Đọc thêm: Mẫu phiếu nhập kho bám theo TT 200 và TT 133 chuẩn chỉnh chỉnh nhất

2. Phiếu xuất kho giờ Anh là gì?

Phiếu xuất kho giờ Anh là “goods delivery note”. Phiếu xuất kho là hội chứng kể từ kế toán tài chính được dùng nhằm bám theo dõi cụ thể con số vật tư, khí cụ, công cụ vẫn xuất cho những thành phần vô công ty dùng, thực hiện địa thế căn cứ nhằm hoạnh họe toán ngân sách và đánh giá dùng, triển khai toan nấc tiêu tốn vật tư.

Tương tự động như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho giờ anh cũng đang rất được dùng thoáng rộng ở nhiều công ty.

Có thể các bạn quan lại tâm: Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận gửi nội cỗ và những quy toan cần thiết biết

3. Mẫu biểu phiếu xuất kho và nhập kho bởi vì giờ Anh

3.1 Mẫu phiếu nhập kho bởi vì giờ anh

Division:……………………….

Department:…………………

Form no.: 01-VT

(Issued according to tướng The Circular 200/2014/TT-BTC of The Ministry Of Finance on 22/12/2014)

WAREHOUSE RECEIPT

Date…….Month……Year………..

No.: …………………….

Debit

…………………..

Credit

…………………..

Full name of the deliverer: ………………………..………………………..

According to:………………………..………………………..

No……….Date……month……..year…….of………………………..

Input in stock: …………………………………….

Location……………………………………………..

No. Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goods Code Unit Quantity Unit price Amount
According to tướng document Actually imported
A B C D 1 2 3 4
Total x x x x x

Total amount (In words): …………………………………………………………………

The number of original documents attached:……………………………………………

Date…….Month……Year………..

Prepared by

(Signature, Full name)

Deliverer

(Signature, Full name)

Storekeeper

(Signature, Full name)

Chief accountant

(Or the department needs to tướng input)

(Signature, Full name)

Xem thêm: hack game chạy

3.2 Mẫu phiếu xuất kho giờ anh

Division:……………………….

Department:…………………

Form no.: 02-VT

(According to tướng Circular No. 200/2014/TT-BTC

Dated december 22nd năm trước of the Ministry of Finance)

WAREHOUSE EXPORT

Date…….Month……Year………..

No.: …………………….

Debit

…………………..

Credit

…………………..

Receiver’s Full Name:……………………………………………………………………

Reason for Issuing: ………………………………………………………………………

Export in stock: ……………………………………

Location…………………………………………….

No. Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goods Code Unit Quantity Unit price Amount
According to tướng document Actually exported
A B C D 1 2 3 4
Total x x x x x

Total amount (In words): …………………………………………………………………

The number of original documents attached:……………………………………………

Date…….Month……Year………..

Prepared by

(Signature, Full name)

Deliverer

(Signature, Full name)

Storekeeper

(Signature, Full name)

Chief accountant

(Or the department needs to tướng input)

(Signature, Full name)

phiếu nhập kho, phiếu xuất kho tiếng anh là gì

4. Một số thuật ngữ chuyên nghiệp ngành không giống cần thiết biết

 • Storage locations: Vị trí lưu kho
 • Order: Đơn hàng
 • Goods receipt: Nhập kho
 • Goods Issue: Xuất kho
 • Consolidation or Groupage: Việc gom hàng
 • Equipment: Thiết bị
 • Contract: Hợp đồng
 • Bonded warehouse: Kho nước ngoài quan
 • Cash receipt: Phiếu thu
 • Post Goods Receipt: Nhập mặt hàng lên hệ thống
 • Certificate of Inspection: Giấy ghi nhận kiểm toan unique mặt hàng hóa
 • Certificate of origin: Giấy ghi nhận nguồn gốc mặt hàng hóa
 • Customs declaration: Khai báo hải quan
 • Delivery Order D/O: Lệnh uỷ thác hàng
 • Stock take: Kiểm kê
 • Expired date: Ngày không còn hạn
 • Warehouse: Nhà kho
 • Warehouse card: Thẻ kho
 • Stockkeeper/ storekeeper: Thủ kho
 • Maintenance Cost: giá cả bảo dưỡng
 • Warranty Costs: giá cả bảo hành
 • Materials: Nguyên vật liệu
 • Detention (DET): Phí lưu kho
 • Demurrage (DEM) / Storage Charge: Phí lưu bãi
 • Stevedoring: Việc bốc tháo dỡ (hàng)
 • Statement: Bảng báo cáo
 • Invoice: Hóa đơn
 • Quotation: Bảng báo giá
 • Purchase order: Đơn đặt mua căn nhà cung cấp
 • Receipt: Phiếu thu hoặc giấy tờ biên nhận
 • Remittance Advice: Phiếu báo thanh toán
 • Inventory report: Báo cáo tồn kho
 • Waybill: Vận đơn

5. Phần mượt kế toán tài chính nhập liệu và report nhiều ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh…

Hiện ni, những ứng dụng kế toán tài chính bên trên thị ngôi trường vượt trội có phần mượt kế toán tài chính online MISA AMIS đã được cho phép kế toán tài chính nhập liệu nhiều ngôn ngữ: giờ Anh, giờ Hàn, giờ Trung thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của những công ty với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Kế toán những công ty với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế hoặc những công ty cần thiết lập report tài chủ yếu bởi vì giờ Anh nếu như nắm vững nợ công giờ anh là gì, những thuật ngữ chuyên nghiệp ngành và cơ hội dùng ứng dụng là rất có thể lên được report tài chủ yếu bởi vì giờ Anh canh ty tương hỗ tối nhiều mang đến việc làm. Hơn nữa, điều này cũng canh ty công ty thuyên giảm ngân sách quy đổi ngôn từ (dịch thuật) mang đến report tài chủ yếu. 

Kính mời mọc Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị Kế toán công ty ĐK thưởng thức không tính phí phiên bản phác thảo ứng dụng kế toán tài chính online MISA AMIS:

Xem thêm: nguyên tố s thuộc nhóm nào

Loading

Đánh giá bán bài bác viết

[Tổng số: 0 Trung bình: 0]