phong phú tiếng anh là gì

Bản dịch của "phong phú" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: phong phú tiếng anh là gì

Biển Phong Phú {danh (r)}

Bản dịch

VI

sự phong phú {danh từ}

VI

Biển Phong Phú {danh kể từ riêng}

VI

sự phong phú {số nhiều}

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: t ara thuộc công ty nào

Vietnamese Cách dùng "in abundance" vô một câu

Locations around the actual town are used in abundance, adding authenticity.

Built approximately 50 years ago and extending lớn c1,600sq ft, this family trang chủ offers space in abundance both inside and out.

Where authentic news is scarce, you surely must have generous "news" in abundance.

The people in the thành phố possess in abundance, the friendliness that draws all lượt thích a mystic magnet.

Xem thêm: summertime saga 0.20.5 việt hóa android

Enthusiasm was in abundance, and we look forward lớn holding the tournament again next year.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "phong phú" vô giờ đồng hồ Anh

phong cơ hội thẩm mỹ tính từ