PHƯƠNG PHÁP CHIẾT SOXHLET LÀ GÌ


*

System.NullReferenceException: Object reference not mix lớn an instance of an object. at PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCcả nước 8964:2011

ASTM D 5369-93

CHẤT THẢI – PHƯƠNG PHÁPhường THỰC HÀNH CHIẾT MẪU DÙNG CHO CÁC PHÉP PHÂN TÍCH HÓA HỌC SỬ DỤNG BỘ CHIẾT SOXHLET

Standard practice for extraction of solid waste samples for chemical analysis using Soxhlet extraction

Lời nói đầu

TCnước ta 8964:2011 được sản xuất bên trên cửa hàng đồng ý hoàn toàn tương tự với ASTM D 5369-93 đã được ASTM cẩn thận cùng phê chăm nom lại năm 2008 Standard practice for extraction of solid waste sample for chemical analysis using Soxhlet extraction với việc có thể chấp nhận được của ASTM thế giới, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D 5369-93 nằm trong bạn dạng quyền ASTM thế giới.

Bạn đang xem: Phương pháp chiết soxhlet là gì

TCnước ta 8964:2011 vày Ban nghệ thuật Tiêu chuẩn chỉnh nước nhà TCVN/TC 200 Chất thải rắn soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường Chất lượng kiến nghị, Bộ Khoa học cùng Công nghệ công bố.

 

CHẤT THẢI – PHƯƠNG PHÁP. THỰC HÀNH CHIẾT MẪU DÙNG CHO CÁC PHÉP PHÂN TÍCH HÓA HỌC SỬ DỤNG BỘ CHIẾT SOXHLET

Standard practice for extraction of solid waste samples for chemical analysis using Soxhlet extraction

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn chỉnh này trình bày quy trình phân tách những hòa hợp hóa học hữu cơ không bay tương đối với cất cánh khá một phần tử những hóa học rắn nhỏng đất, cặn lắng, bùn, và những chất thải dạng hạt, sử dụng cỗ phân tách Soxhlet.

1.1.1. Mẫu này buộc phải phù hợp để trộn lẫn với tác nhân làm cho thô mẫu, natri sunfat hoặc magie sunfat, để triển khai khô tất cả những bề mặt của mẫu.

1.2. cũng có thể vận dụng tiêu chuẩn chỉnh này kết hợp với ASTM D 5368 để khẳng định tổng lượng chất có thể chiết được bằng dung môi (TSEC) của đất, cặn lắng, bùn, hoặc các hóa học thải dạng phân tử với dựa vào vào dung môi đã lựa chọn nhằm tách.

1.3. Pmùi hương pháp này bị hạn chế so với những dung môi bao gồm điểm sôi tốt hơn điểm sôi của nước tại áp suất khí quyển.

1.4. Phần chiết bằng dung môi chiếm được theo phương thức này có thể so với được tổng hoặc cô đơn các hòa hợp hóa học hữu cơ không phai hơi với cất cánh tương đối một phần, nhưng lại hoàn toàn có thể nên áp dụng các quy trình có tác dụng không bẩn mẫu mã trước khi thực hiện so sánh thích hợp hóa học rõ ràng.

1.4.1. Pmùi hương pháp này hỗ trợ những phần tách mẫu phù hợp để so sánh bởi những kỹ thuật khác biệt như nhan sắc cam kết khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) hoặc dung nhan ký khí kân hận phổ (GC/MS).

1.5. Phương thơm pháp này được khuyến nghị chỉ áp dụng cho các mẫu hóa học rắn rất có thể lọt qua rây 10 mesh (form size lỗ sàng xê dịch 2 mm), hoặc chiều dày bé dại độc nhất vô nhị hơn 2 milimet.

1.6. Tiêu chuẩn này không đề cùa đến các luật lệ bình an liên quan tới sự việc áp dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn chỉnh này buộc phải gồm trách nát nhiệm lập ra những luật thích hợp về bình an và sức khỏe, bên cạnh đó cần xác minh tài năng vận dụng những số lượng giới hạn phương pháp trước khi thực hiện. Xem Điều 9 so với những chống ngừa cụ thể.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu cứ liệu sau là cần thiết cho bài toán vận dụng tiêu chuẩn này. Đối cùng với các tư liệu dẫn chứng ghi năm ra mắt thì vận dụng phiên bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản tiên tiến nhất (bao gồm cả các sửa đổi).

ASTM D 75, Practice for sampling aggregates (Thực hành so với những tập hợp đem mẫu)

ASTM D 420, Guide to lớn site characterization for engineering thiết kế & construction purposes (Hướng dẫn điểm lưu ý địa chỉ mang đến kiến thiết nghệ thuật với các mục đích xây dựng)

ASTM D 2234/D 2234M, Practice for collection of a gross sample of coal (Thực hành đến việc tích lũy mẫu mã gộp của than)

ASTM D 2910, Method for removal of organic matter from water by activated carbon absorption (Pmùi hương pháp loại trừ hóa học cơ học trường đoản cú nước bởi dung nạp cacbon hoạt tính)

ASTM D 3086, Test method for organochlorine pesticides in water (Phương thơm pháp thử đối với thuốc trừ sâu clo cơ học vào nước)

ASTM D 3694, Practice for preparation of sample containers & for preservation of organic constituents (Thực hành chuẩn bị những đồ dùng chứa mẫu mã cùng bảo vệ những nguyên tố hữu cơ)

ASTM D 3975, Practice for development & use (preparation) of samples for collaborative sầu testing of methods for analysis of sediments (Thực hành gây ra cùng áp dụng (chuẩn chỉnh bị) các mẫu mã nhằm phân tích hợp tác và ký kết những phương thức so sánh cặn lắng)

ASTM D 3976, Practice for preparation of sediment samples for chemical analysis (Thực hành sẵn sàng các mẫu mã cặn lắng dùng cho các phnghiền so với hóa học)

ASTM D 4281, Test method for oil and grease (flurocarbon extractable substances) by gravimetric determination (Pmùi hương pháp demo đổ dầu cùng mỡ chảy xệ (những chất chiết flurocacbon) bằng phương pháp xác minh trọng lượng)

ASTM D 5368, Test method for gravimetric determination of total solvent extractable nội dung (TSEC) of solid waste samples (Phương pháp test xác minh trọng lượng tổng hàm lượng hoàn toàn có thể phân tách được bằng dung môi tách (TSEC) của những mẫu mã chất thải rắn)

ASTM E 122, Practice for calculating sample size khổng lồ estimate, with specified precision, the average for a characteristic of a lot or process (Thực hành tính kích cỡ chủng loại để dự tính, cùng với độ đúng đắn nguyên lý, giá trị vừa phải đối với một công năng của một lô hoặc thừa trình)

EPA SW 846, Method 3540 Soxhlet extraction, Test methods for evaluating solid waste, Physical/Chemical Methods SW 846, Third edition (Phương thơm pháp 3540 Sở tách Soxhlet, Phương pháp thử để review hóa học thải rắn)

3. Thuật ngữ, định nghĩa

3.1. GC

Sắc ký kết khí

3.2. GC/MS

Sắc ký khí kăn năn phổ

3.3. TSEC

Tổng lượng chất hoàn toàn có thể phân tách được bởi dung môi. Tổng hàm lượng theo khối lượng (w/w) của những vật liệu cơ học tách được từ bỏ đất hoặc chất thải rắn bằng dung môi đã chọn.

4. Tóm tắt cách thức

4.1. Mẫu được trộn cùng với natri sunfat hoặc magie sunfat, rồi đặt vào ống bao mẫu, cùng được chiết bằng cách thực hiện dung môi thích hợp vào cỗ chiết Soxhlet trong vòng thời gian từ 15 h cho đôi mươi h. Để hiểu biết thêm báo cáo, xem ASTM D 4281. Thời gian cần thiết hoàn toàn có thể dài ra hơn nữa hoặc ngắn thêm khoảng thời hạn công cụ, với điều kiện là thời hạn chiết đã chọn được minh chứng là phù hợp so với các phù hợp chất và nền mẫu quan tâm.

4.2. Phần tách bằng dung môi có thể được liên tục giải pháp xử lý bằng phương pháp sử dụng các chuyên môn làm không bẩn mẫu với rất có thể được phân tích vận dụng những phương thức lao lý cho những phù hợp hóa học cơ học rõ ràng không phai hơi hoặc cất cánh hơi một phần. Phương thơm pháp này không bao gồm các phương pháp có tác dụng sạch phần tách mẫu.

5. Ý nghĩa cùng ứng dụng

5.1. Phương pháp này chỉ dẫn một quy trình bình thường nhằm tách bằng dung môi các hóa học cơ học từ khu đất, cặn lắng, bùn, và chất thải rắn phân tử mịn. Phương thơm pháp này có thể sử dụng như bước trước tiên trong quy trình chiết bởi dung môi những nhân tố cơ học trường đoản cú những vật tư thải nhằm mục tiêu mục đích định lượng các nguyên tố cơ học được chiết. lúc sử dụng dung môi tách thích hợp, thì rất có thể vận dụng tiến trình này nhằm xác minh tổng lượng chất rất có thể phân tách bởi dung môi (TSEC) của mẫu mã. Việc phân tách những thích hợp hóa học hữu cơ không bay khá hoặc cất cánh tương đối 1 phần từ bỏ hóa học thải rắn nêu trên cần thực hiện những dung môi nêu trong Bảng 1 hoặc EPA SW 846 Pmùi hương pháp 3540.

5.2. Giới hạn vạc hiện tại, dải mật độ tuyến tính, với độ nhạy bén của phương thức phân tích phù hợp chất cơ học rõ ràng nhờ vào vào phương pháp nguyên tắc cùng cũng phụ thuộc vào vào phương thức làm cho sạch sẽ mẫu và nồng độ dung môi đang thực hiện. Các giới hạn phạt hiện điển hình rất có thể dành được so với GC hoặc GC/MS phía bên trong phạm vi phần triệu cùng bên dưới phần triệu.

5.2.1. Giới hạn vạc hiện của phương thức có thể được điều chỉnh bằng Việc biến đổi thể tích phần chiết được sử dụng và bổ sung cập nhật Việc làm cho sạch chủng loại trước lúc so với.

5.3. Sở phân tách Soxhlet gồm ưu điểm Khi phân tích hóa học thải rắn với đất/chất thải hỗn hợp dạng nhũ tương cùng với các kỹ thuật phân tách trộn dung môi ngặt nghèo rộng.

Bảng 1 – Các ứng dụng được tuyển lựa của bộ phân tách Soxhlet dùng để làm tách các chất cơ học từ các nền mẫu mã hóa học rắn

Nền mẫu

Dung môi

Các thành phần hoặc các vừa lòng chất

Thời gian tách, h (chu kỳ)

Tđắm đuối khảo

(1) Cặn lắng

1,1,1 – trichloro-1,2,2-trifluoroetan (Freon)

Dầu và dầu thoa trơn

4 (80)

(1)A Plumb (1983)

(2) Bùn và những vật tư tương tự

1,1,1 – trichloro-1,2,2- trifluoroethane (Freon)

Dầu với dầu sứt trơn

4 (80)

(2) Standard Methods

(3) Bùn trường đoản cú nước cống/nước thải

Hexan kế tiếp metanol

Tổng C hữu cơ trong dầu, dầu dung dịch trơn, mỡ

24

(3) Strachan (1983)

(4) Chất rắn lơ lửng của nước thải đô thị và than hoạt tính

Hexan/diclorometan

Chất tạo ô nhiễm ưu tiên dễ dàng cất cánh khá một phần

24 (480)

(4) Harrold (1982)

(5) Đất cùng lớp bụi vào nhà

Axeton/hexan (1:1)

Thuốc trừ sâu clo hữu cơ

5 (60)

(5) EPA (1980)

(6) Cặn lắng

Diclorometan

Phenol

8

(6) Goldberg (1980)

(7) Đất

a) axeton/n –hexan (1:1)

b) axetonitril

c) 2 – propanol/n – hexan (1:1)

Aldrin, dieldrin

Aldrin, dieldrin

Aldrin, dieldrin

12 (554)

14 (47)

18 (108)

(7) Chitía (1968)

(8) Đất

Clorofom/metanol (1:1) (các dung môi không giống cũng rất được nghiên cứu)

Dieldrin

8 (160)

(8) Saha (1969)

(9) Các phân tử vết mờ do bụi trong ko khí

Metanol (cyclohexan cũng khá được nghiên cứu)

Tổng những hóa học hữu cơ

2

(9) Hill (1977)

(10) Các phân tử lớp bụi trong không khí

Benzen

PAHs được chọn

4-6

(10) Pierce (1975)

(11) Các phân tử bụi trong không khí

Nhiều dung môi được nghiên cứu

PAHs được chọn

6

(11) Stanley (1967)

(12) Các phân tử soi khí lò than

Benzen

PAHs được chọn

2 (18 – 20)

(12) Broddin (1977)

(13) Các hạt soi khí nhân tạo

Metanol/benzen

Metanol/benzen

Metanol/benzen

PAHs được chọn

Phtalat được chọn

Hợp chất bự được chọn

8 (80)

16 (160)

2 (20)

(13) Cautreels (1976)

Metanol

Chất thơm nitrogen được chọn

4 (40)

 

Benzen

Chất thơm nitroren được chọn

2 (20)

 

(14) Cacbon hoạt tính

Clorofom

Clorofom/etanol

Phenol

Tổng các chất hữu cơ

44 (440)

(14) Pahl (1973)

(15) Buelow (1973)

(15) Bộ lọc gai tbỏ tinh

26 dung môi và 24 các thành phần hỗn hợp đôi

Tổng cacbon hữu cơ

6

(16) Grosjean (1975)

(16) Cặn lắng bề mặt

Metanol sau đó

Diclorometung

Tổng hydrocacbon dầu

48 (160)

 

(17) Sporstol (1985)

(17) Cặn lắng đáy

Hexan/axeton/isooctan

Benzen clo hóa

18

(18) Onuska (1985)

(18) Các phân tử có ý nghĩa sâu sắc về mặt môi trường

Benzen

Dioxin clo hóa

16

(19) Lamparski (1980)

(19) Đất

Hexan/axeton/metanol

DDT

12

(20) Nash (1972)

A Các số in đậm trong ngoặc đối chọi tham chiếu theo danh mục Tài liệu tmê mẩn khảo

 

6. Cản trở

6.1. Các dung môi, dung dịch test, biện pháp thủy tinh, cùng Hartware giải pháp xử lý chủng loại khác có thể hình thành những trang bị tách rộc rạc hoặc các mặt đường nền cao lên, gây đọc không nên các so sánh tiếp sau. Tất cả những vật liệu này buộc phải được minh chứng là không gây khó dễ dưới những điều kiện của phxay so với tiếp theo. Yêu cầu tiến hành bài toán lựa chọn những dung dịch thử ví dụ hoặc lọc các dung môi bằng cách bác đựng toàn bộ trong hệ thống chất liệu thủy tinh, hoặc cả nhì, Lúc đối chiếu phù hợp chất hữu cơ sau thời điểm chiết suất.

6.1.1. Dụng chũm chất thủy tinh rất cần phải làm cho sạch mát bằng cách cọ bởi hóa học tẩy rửa hoặc hỗn hợp có tác dụng sạch sẽ ko đựng crôm, trước tiên súc cọ bằng nước vòi vĩnh, sau đó bằng nước có cấp độ thuốc thử, tiếp theo bằng axeton bác cất lại, cùng sau cùng bởi dung môi quality dung dịch trừ sâu (tức là dung môi sử dụng để chiết). Nếu các loại với kích thước của dụng cụ thủy tinh trong chất nhận được, thì có thể làm sạch bằng cách sấy vào lò nung tại 400 oC trong vòng từ 15 min mang đến 30 min. Hoặc biện pháp khác, có thể sấy luật pháp chất thủy tinh vào lò tại 103oC vào tối thiểu 1 h, sau thời điểm súc cọ bởi dung môi và tháo dỡ ra. Dụng chũm chất thủy tinh nhằm đo thể tích không được sấy trong lò nung.

6.1.2. Chất dẻo, trừ PTFE-florua cacbon, rất có thể là nguồn làm khó rất lớn, quan trọng Lúc các nhân tố cơ học rõ ràng là những thành phần so sánh vẫn quan tâm. Phải rời áp dụng chúng. Các chủng loại được gom trong các bình thủy tinh trong bao gồm nút ít lót PTFE-florua cacbon. Hoặc giải pháp khác, nút rất có thể được lót bằng lá nhôm đang làm sạch lúc độ pH của mẫu ngay sát trung tính cùng hàm vị muối bột của mẫu rẻ. Để sút tđọc tối nhiều tài năng lây truyền không sạch của những đồ chứa chủng loại sau thời điểm làm sạch mát, các vật dụng cất này bắt buộc được gia công sạch ngay lập tức trước khi sử dụng với được đậy/bao bọc kín lại. Nên tcầm cố cơ chế chất thủy tinh bởi dung môi chiết tức thì trước lúc sử dụng.

6.2. Mẫu trắng chiết Soxhlet cùng so sánh rất cần được tiến hành nhằm khẳng định dung môi, chất/tác nhân có tác dụng thô, cùng nền của thiết bị. Nếu bắt buộc, ống bọc chất liệu thủy tinh (hoặc giấy) cùng bông thủy tinh nên được ngâm tách bởi dung môi trước khi thực hiện để sút tphát âm tối nhiều sự lây truyền dơ. Các mẫu mã trắng áp dụng vào phương thức đề nghị có nồng độ ít hơn 20% so với mật độ buổi tối tphát âm cần report. (Các) chủng loại White thực hiện trong cách thức yêu cầu được report với các dữ liệu của cách thức.

6.3. Nền TSEC kha khá cao (> 20% TSEC tối tđọc quan liêu tâm) hoàn toàn có thể là công dụng từ việc hài hòa natri sunphat hoặc những hóa học có tác dụng thô không giống vào dung môi tách. Vấn đề này vẫn ngăn cản các ứng dụng của cách thức này so với vấn đề xác minh TSEC.

6.4. Tạp hóa học trong dung môi chiết hoặc nền TSEC hoàn toàn có thể là mối cung cấp cản trở. Các mẫu dung môi trắng rất cần được được so với cùng với từng bình dung môi mới. Bất cđọng Khi vào nền TSEC cao, hoặc các vừa lòng hóa học làm khó là bắt đầu từ dung môi đó, thì bắt buộc đem mối cung cấp dung môi new. Hoặc bí quyết không giống, tạp chất luôn luôn luôn có thể được sa thải bằng phương pháp chưng cất vào phương pháp thủy tinh.

6.5. Nếu thấy bao gồm sự ngăn cản của đúng theo chất hữu cơ trong natri sunphat khan hoặc magie sunphat khan, thì những hóa học làm thô này rất có thể được súc cọ bằng dung môi phân tách tinch khiết, hoặc biện pháp khác, được phân tách bằng bộ tách Soxhlet, tiếp theo sấy bởi lò.

6.6. Các nguyên tố vô cơ tách được trường đoản cú hóa học thải bằng dung môi chiết này vẫn gây khó dễ rõ ràng Khi xác minh TSEC. Mức độ ngăn trở này đề nghị được những đơn vị so với xác định trong từng ngôi trường vừa lòng cơ bạn dạng.

6.7. Lúc đối chiếu hòa hợp chất cơ học rõ ràng đang quan tâm, những sự cản trở nền hoàn toàn có thể sinh ra bởi các vừa lòng hóa học cùng bị phân tách từ bỏ chủng loại (nhưng không quan lại tâm). Mức độ ngăn cản nền điều đó vẫn thay đổi đáng chú ý tùy thuộc vào mẫu và cách thức phương tiện được thực hiện. Các sự ngăn cản nền rất có thể giảm xuống bằng cách tuyển lựa đúng dung môi phân tách, hoặc biện pháp khác, bằng phương pháp thực hiện nghệ thuật có tác dụng sạch sẽ phần chiết sau phân tách bởi Soxhlet.

7. Lựa lựa chọn dung môi chiết

7.1. Việc chọn lựa dung môi chiết nhờ vào vào những nguyên tố, bao hàm các nhân tố sau (coi Bảng 1 về các vận dụng được lựa chọn):

7.1.1. Điểm sôi của dung môi;

7.1.2. Điểm sôi của những vừa lòng hóa học hoặc nhiều loại các vừa lòng chất quan tâm.

7.1.3. Xu hướng của dung môi và nền chủng loại sản xuất thành những dạng nhũ tương.

7.1.4. Độ bền của dung môi (chính là độ phân rất, khả năng hòa tan của những hợp hóa học quan tâm).

7.1.5. An toàn Khi sử dụng dung môi (sẽ là tính ô nhiễm và độc hại, tài năng dễ dàng cháy).

7.1.6. Độ tinc khiết của dung môi.

7.1.7. Khả năng tương thích của dung môi cùng với thứ phân tích.

7.2. Người phân tích cần phải minh chứng sự thu hồi bằng cách thực hiện các bước thêm chuẩn vào nền mẫu quan tâm trước lúc sử dụng tiến trình này.

7.3. Vì vấn đề phân tách được triển khai sinh hoạt ánh nắng mặt trời sát với điểm sôi của dung môi cho cục bộ tiến trình phân tách, phải bạn phân tích cần bảo vệ rằng những chất chảy tạm bợ nhiệt độ và dễ dàng cất cánh hơi nhưng hoàn toàn có thể được quyên tâm là những chất ổn định cùng có thể tịch thu bằng phương thức này. Các phần cất dễ sôi cũng hoàn toàn có thể bị thất bay trong các quy trình tiến độ cất cánh khá dung môi lúc mật độ dung môi Kuderna – Danish được thực hiện hoặc khi TSEC được khẳng định trọng lượng sau khoản thời gian bay khá dung môi.

7.4. Tốc độ với năng suất tách của quá trình tách bởi Soxhlet không những là hàm số về kĩ năng tổ hợp của các nhân tố quyên tâm trong dung môi so với nền chủng loại, ngoại giả liên quan cho quy trình kết hợp. Vấn đề này dựa vào vào việc dung môi dễ dãi thấm vào nền mẫu mã hóa học rắn. Các phân tử mịn được chiết thuận lợi rộng các hạt bự vị bọn chúng gồm diện tích S bề mặt nhiều hơn thế nữa. Do đó thực chất phân tử của mẫu mã nên được Review với lập thành tư liệu.

7.5. Trong nhiều ngôi trường hòa hợp hiệu suất chiết của những nhân tố quan tâm nhìn trong suốt khoảng tầm thời hạn chiết là ít hơn 100%, hiệu suất của quy trình phân tách sử dụng dung môi phụ thuộc những vào vấn đề kiểm soát những ĐK trong quy trình phân tách Soxhlet. Hiệu suất tách vẫn phụ thuộc vào vào tác động kết hợp của dung môi cụ thể được sử dụng, ánh nắng mặt trời mà tại đó quy trình chiết xẩy ra, thời gian chu kỳ luân hồi cho các trang bị Soxhlet, với tổng thời gian tách. Do đó tốc độ với thời gian chiết đề nghị được kiểm soát chặt chẽ.

8. Thiết bị, dụng cụ

8.1. Các máy phương pháp phân tách Soxhlet bao hàm bình chiết Soxhlet, ống sinch hàn Allihn, và bình cầu lòng tròn 500 ml.

8.1.1. Ống sinch hàn Allihn, lòng dạng côn chuẩn khớp nối 45/50.

8.1.2. Bình cầu, đáy phẳng, dạng côn chuẩn chỉnh khớp nối 24/40.

8.1.3. Bình chiết Soxhlet, 85 ml, đỉnh dạng côn chuẩn chỉnh khớp nối 45/50, lòng dạng côn chuẩn khớp nối 24/40.

8.2. Ống bọc chất liệu thủy tinh hoặc giấy hoặc bông chất thủy tinh nhằm lưu giữ mẫu vào cỗ tách Soxhlet. Dụng thế này là nhiều loại nước thải tự do cùng có thể bắt buộc làm cho không bẩn trước khi thực hiện. Để làm sạch sẽ ống bọc triển khai tách sơ bộ chúng với dung môi được thực hiện nhằm phân tách chủng loại.

8.3. Các phân tử sôi, hạt chất liệu thủy tinh, hoặc đá sôi PTFE-florua cacbon, khoảng 10/40 mesh. Các hạt sôi với phân tử thủy tinh hoàn toàn có thể được gia công sạch sẽ bằng cách đun tại 400 oC trong 30 min. Hoặc bí quyết khác, chiết Soxhlet bằng cùng các loại dung môi nlỗi sử dụng nhằm chiết mẫu.

8.4. Nguồn nhiệt độ, có công dụng làm nóng bộ Soxhlet nhằm đã đạt được 10 chu kỳ dung môi mỗi tiếng. Hầu không còn các bếp đun bình cầu thương mại cung cấp sẵn là phù hợp.

8.5. Bình ngưng Kuderna-Danish, được thêm cùng với ống cô bay hơi có phân chia vén.

8.5.1. Bình thu hóa học dừng Kuderna-Danish, 10 ml có chia vạch. Đậy bằng nắp kính mờ nhằm ngăn uống sự cất cánh tương đối của các chất tách.

8.5.2. Bình tốt hơi Kuderna-Danish, 500 ml, nối liền cùng với ống ngưng có ống xoắn.

8.5.3. Cột Snyder Kuderna-Danish, 40 ml, nối sát cùng với ống ngưng có ống xoắn.

8.5.4. Bình bay hơi Kuderna-Danish, nhiều loại ba-bóng to lớn.

8.5.5. Bình bay tương đối Kuderna-Danish, nhiều loại hai-nhẵn to.

8.6. Bể nước cần sử dụng cho Kuderna-Danish, được gia sức nóng bởi một dây mai so đồng chổ chính giữa giải pháp điện, có chức năng kiểm soát nhiệt độ (± 2 oC). Bể đề nghị được thực hiện trong gầm tủ hút.

8.7. Cột nhan sắc cam kết, làm cho bởi borosilicát, 2 lần bán kính vào bởi 20 mm, chiều nhiều năm dao động bởi 400 milimet, tất cả tấm thủy tinh thô dưới đáy cùng pha cứng tương thích.

8.8. Tấm trải ko thnóng nước làm cho bởi vật tư mượt phủ PTFE-florua cacbon, khoảng 2 ft2, dùng làm trộn mẫu, phân tách tứ với sẵn sàng mẫu mã.

8.9. Các công cụ bằng thép không gỉ phủ PTFE-florua cacbon, hoặc bởi vật tư phù hợp không giống nhằm giải pháp xử lý với trộn chủng loại (chính là xẻng, bay trộn, thìa v.v…).

8.10. Rây bằng đồng đúc thau hoặc thnghiền không gỉ, 10 mesh.

9. Thuốc test cùng đồ gia dụng liệu

9.1. Độ tinc khiết của dung dịch test - Trong toàn bộ những phép thử, sử dụng Hóa chất cung cấp dung dịch thử. Nếu không có chế độ riêng, thì sử dụng những hóa chất tất cả độ tinc khiết tương đương tuy nhiên ko được làm sút độ đúng chuẩn của phxay test.

9.2. Chọn dung môi phân tách đề nghị cân xứng cùng với nền và những hợp hóa học đang xét. Sự sàng lọc nhờ vào vào các tính chất hóa học của các yếu tắc cơ học vẫn xét và nền đang rất được tách. Tlỗi mục tham khảo so với dung môi thực hiện cho các tách Soxhlet được nêu trên Bảng 1.

9.3. Khi triển khai đối chiếu những hợp hóa học cơ học ví dụ, khuyến nghị thực hiện các dung môi loại thuốc trừ sâu (bác cất vào lao lý tdiệt tinh). Nói phổ biến, dung môi white cho TSEC hoặc cho hòa hợp chất cụ thể sẽ xét đề xuất nhỏ dại rộng 20% so với mật độ báo cáo rẻ độc nhất tận hưởng so với phnghiền so sánh.

9.4. Natri sunfat (Na2SO4) hoặc magie sunfat (MgSO4), cấp cho dung dịch thử, dạng hạt, khan, được chuẩn bị bằng phương pháp nung tại ánh nắng mặt trời 400 oC tối tgọi trong khoảng 4 h, vào khay nông để loại trừ những chất hữu cơ làm khó.

10. Các giải pháp phòng ngừa

10.1. Một số dung môi (ví dụ benzen, clorofom, với cacbon tetraclorua) được xem như là tác nhân gây ung thỏng cho những người và những hóa học này bắt buộc được bảo vệ theo cách cân xứng.

10.2. Các peroxit khiến nổ bao gồm Xu thế hình thành trong số dung môi không giống. Các giải pháp tiện lợi chất vấn sự hiện hữu các peroxit là thực hiện cùng với giấy demo Quant E.M.

Xem thêm: Sim Vinaphone Đầu Số 0834 Là Mạng Gì ? Sim Đầu Số 0834, Đầu 0834, Sim Đầu Số 0834

10.3. Bắt buộc áp dụng các tủ hút ít sương đối với các dung môi ô nhiễm với bay tương đối.

10.4. Các dung môi dễ dàng cháy bắt buộc được bảo vệ bí quyết xa mối cung cấp nhiệt độ, tia lửa, hoặc ngọn lửa. Tránh chế tạo ra những nút khá với vứt bỏ toàn bộ các nguồn bắt lửa, đặc biệt là những bếp điện và thứ điện không có phần tử phòng nổ. Đậy bí mật những đồ gia dụng đựng mẫu. Đảm bảo điều kiện thông nhoáng giỏi. Bảo quản lượng dung môi to trong những vật dụng cất bình yên. Chỉ xuất một số lượng vừa đủ áp dụng cho ngày và bảo quản trong đồ gia dụng cất có nắp đậy bịt kín.

10.5. Tránh thay đổi thọ khá cùng sương và tránh giảm để da xúc tiếp thọ và nhiều lần cùng với ngẫu nhiên một số loại dung môi cơ học như thế nào. Tđắm say khảo những trả lời bảo quản với các giải pháp chống dự phòng vẻ ngoài trên Tờ rơi về Số liệu An toàn của Vật liệu.

10.6. Các chủng loại giữ mùi nặng, tất cả những vật liệu bay tương đối hoặc cho rằng dễ dàng bay khá thì buộc phải được cách xử trí vào điều kiện bao gồm tủ hút sương.

10.7. Các mẫu mã sẽ biết hoặc nghi hoặc có đựng các chất ô nhiễm và độc hại hoặc nguy nan bắt buộc được cách xử trí trong ĐK bao gồm tủ hút sương. Các đọc tin về an ninh tương quan mang lại bảo quản những vật liệu sẽ biết là ô nhiễm nên được chú ý trước ngẫu nhiên quá trình xử trí mẫu mã nào.

11. Mẫu và chuẩn bị mẫu

11.1. Trong trường đúng theo mang mẫu mã đại diện của chất thải hoặc khu đất được demo của những ngành công nghiệp đặc điểm theo các phương thức ASTM (Xem những cách thức ASTM D 75, ASTM D 4đôi mươi, ASTM D 2910, ASTM D 3694, và ASTM D 3975, và những phương thức test ASTM D 2234/ASTM D 2234M).

11.2. khi không tồn tại sẵn những cách thức riêng, áp dụng phương thức luận rước mẫu mã đối với những vật tư tất cả dạng vật lý tựa như.

11.3. Xác định cỡ mẫu mã về tối thiểu để tập hòa hợp cùng phân pân hận mang đến phòng phân tích theo ASTM E 122.

11.4. Trước Khi thực hiện phân tích, bảo quản các chủng loại trong số đồ vật chứa bí mật phù hợp mang đến từng các loại mẫu mã. Lưu các mẫu mã hoạt tính về khía cạnh sinch học nghỉ ngơi 4 oC với ban đầu tách trong 8 h kể từ khi nhận chủng loại.

11.5. Mô tả chủng loại test thành tư liệu, bao gồm những công năng dạng phân tử, nên biểu đạt càng kỹ lưỡng tốt hoặc có thể xác định bằng phương pháp quan lại gần kề.

11.6. Không thực hiện các vật liệu hữu cơ như cao su đặc hoặc chất dẻo khác trừ PTTE-floruacacbon không bẩn lúc bảo vệ hoặc xử lý chủng loại.

11.7. Chuẩn bị những mẫu mã cặn với khu đất theo hướng dẫn trên tiêu chuẩn ASTM D 3976. Tiêu chuẩn chỉnh này bao hàm những quá trình xác minh hàm vị ẩm của chủng loại, có thể chấp nhận được report các tác dụng sau cùng bên trên cơ sở khô hoặc độ ẩm, phụ thuộc vào.

11.8. cũng có thể sàng chủng loại nhằm loại trừ những đồ gia dụng lạ trước lúc chuẩn bị hoặc đồng nhất chủng loại đối với các phnghiền so với hóa. Các thứ lạ được sa thải theo phương pháp cơ học tập.

11.9. Đối cùng với các hóa học thải gồm xuất phát hiện nay ngôi trường hoặc các thiết bị đúc khuôn trong phòng xem sét, giảm phần chủng loại thay mặt theo theo hướng dọc tất cả khối lượng xấp xỉ 100 g nhằm phân tách, cộng thêm các chủng loại bổ sung cần thiết nhằm khẳng định hàm lượng chất rắn hoặc những tính chất đồ dùng lý không giống. Nếu vật liệu bắt buộc xay được thành các phân tử mịn, thì ko phù hợp với cỗ tách Soxhlet.

11.10. Đối với những hóa học thải dạng phân tử rã thoải mái, chuẩn bị mẫu mã theo cỡ qui định bằng phương pháp chia tứ trên tấm trải làm cho bởi vật tư PTPE-floruacacbon hoặc lấp bằng vật liệu PTPE-floruacacbon, vật tư này đã có được chứng minh là không lây nhiễm dơ, sẵn sàng nhỏng sau:

11.10.1. Đổ hết mẫu trong thứ chứa lên giữa tnóng trải.

11.10.2. Dàn phẳng mẫu mã thanh thanh bởi vẻ ngoài cân xứng cho đến khi được trải phần đa theo hướng dày ưa thích hợp với size hạt của mẫu mã.

11.10.3. Trộn lại chủng loại bằng cách nâng một góc tnóng trải cùng kéo quý phái góc đối diện, bằng phương pháp kia vật tư sẽ được lăn tròn tròn và không những trượt dọc về phía trước. Tiếp tục làm cho như vậy đến từng góc, thực hiện thứu tự theo hướng kim đồng hồ đeo tay. Lặp lại làm việc này mười lần.

11.10.4. Túm tất cả tứ góc của tnóng trải lên phía chụm vào trung tâm, với giữ lại tư góc chụm lại, nâng toàn thể tấm trải lên cao nhằm tạo ra thành túi mẫu mã.

11.10.5. Lặp lại thao tác 11.10.2.

11.10.6. Dùng chính sách dàn phẳng góc cho đến khi số lượng chủng loại được trải phẳng đều (ví như thước bao gồm mxay mỏng) rồi thanh thanh phân tách mẫu thành tư phần.

10.10.7. Bỏ những phần tứ đối diện.

11.10.8. Nếu yêu cầu bớt tiếp cỡ mẫu mã, thì lặp lại các làm việc tự 11.10.3 mang lại 11.10.7. Cỡ mẫu mã tối thiểu tương tự bởi 5 g cân nặng thô, đó là lượng được đề xuất sử dụng cho mỗi lần tách Soxhlet. Cỡ mẫu mã đúng mực dùng để chiết Soxhlet phải được lưu lại.

11.11. Rây mẫu: Mẫu phân tích cần sử dụng mang đến cỗ chiết Soxhlet được khẳng định là loại vật tư lọt qua rây 10 mesh (kích cỡ lỗ dao động 2 mm). Có thể cần sử dụng rây bằng đồng nguyên khối thau hoặc bằng vật liệu thép ko gỉ. Các vật liệu cơ mà không sàng được, tuy nhiên có chiều dày bé dại hơn 2 milimet (có nghĩa là vật tư sau khoản thời gian làm cho khô theo 12.3 và nghiền theo 12.4) hoặc trường hợp vật tư là loại thđộ ẩm thấu bởi dung môi tách, thì vẫn có thể được chiết bởi Soxhlet. Vật liệu này đề xuất là các loại tương xứng để trộn cùng với tác nhân làm cho thô mẫu, natri sulfat hoặc magie sulfat, để triển khai khô tất cả những bề mặt chủng loại.

11.11.1. Nếu mục đích của bài toán tách là để đo các thích hợp hóa học cụ thể, thì bắt buộc tiến hành phxay test tịch thu để chứng minh tính kết quả của câu hỏi xử trí và quá trình rây chủng loại (hoặc hoàn toàn có thể bỏ qua công việc này).

11.11.2. Nếu được, thì rất có thể rây những chủng loại khô mà lại ko phải các bước cách xử trí sơ bộ tiếp theo sau.

11.11.3. Khuấy kỹ những mẫu độ ẩm để đồng hóa phần lỏng càng những càng xuất sắc, như vậy vẫn tiện lợi vấn đề rây ẩm tiếp theo sau.

11.11.4. Cho mẫu mã độ ẩm, tốt nhất là dạng xi măng, lọt qua rây. Có thể sử dụng lòng bình Erlenmeyer có form size cân xứng nhằm xoa nghiền vơi lên chủng loại hóa học thải để lọt qua rây. Dùng tay nhặt bỏ các đồ to lớn ko lọt qua khiến tác động làm việc rây. Các đồ vật này được xem là ko cân xứng mang đến bộ tách Soxhlet.

11.11.5. Trộn vật liệu đang sàng bằng phương pháp khuấy phần lớn, nhằm yên ổn mang lại lắng tiếp nối gạn dồn phần nước phía bên trên. Có thể sử dụng phương án ly trung tâm nhằm dễ tạo nên sự tách bóc thân pha lỏng với trộn rắn.

12. Cách tiến hành

12.1. Gạn phần lỏng từ mẫu vẫn sàng cùng lắng. Giữ lại phần lỏng nếu như đòi hỏi phép đối chiếu bóc tách riêng.

12.2. Trộn tự 10 g mang đến 15 g mẫu hóa học rắn đã đồng nhất, “như Lúc nhận” tự 12.1 với lượng natri sulfat hoặc magie sulfat khan tương tự vào ly thủy tinh 150 ml. Cho nhàn rỗi tác nhân có tác dụng thô đồng thời thao tác làm việc khuấy thường xuyên cùng tiếp tục khuấy cho đến lúc tạo thành thành bột khô hoặc phân tử thô.

12.3. Để yên ổn hỗn hợp này trường đoản cú 15 min đến 30 min đến khi rắn hóa. Nếu cần phải có thể nêm thêm tác nhân có tác dụng khô để mẫu bao gồm thể hiện khô.

12.4. Lấy vật tư vẫn rắn hóa ra và xay trong cối chất liệu thủy tinh hoặc sđọng.

12.5. Đặt mẫu vẫn nghiền vào ống bao mẫu bao gồm form size tương xứng. Ống này đề nghị nhô khá cao hơn nhánh xi fonts của cục Soxhlet. Cho các thành phần hỗn hợp mẫu mã đầy đủ sao cho cân nặng thô được tối thiểu 5 g để chiết. Nếu vạc hiện tại mẫu mã tung chảy hoặc nổi, thì đậy bởi nút bông chất thủy tinh, mà lại trước này đã được dìm tách bằng dung môi. Bông thủy tinh trong này cũng biến thành giúp sức việc phân phối hận dung môi ngưng tụ bên trên chủng loại. Đặt ống bao mẫu mã vào cỗ tách.

12.6. Cho 275 ml dung môi chiết vào bình nón đáy tròn tất cả chứa các phân tử sôi, hạt chất thủy tinh, hoặc những viên PTFE-florua cacbon, và nối bình với bộ tách. Bắt đầu mang đến làn nước chảy qua cỗ dừng rét mướt.

12.7. Gia sức nóng các dung môi nhằm đạt tới điểm sôi của chính nó. Hơi dung môi đang ngưng cùng nhỏ dại giọt vào ống lót. Tốc độ phân tách đã không giống nhau tùy trực thuộc vào Việc điều chỉnh lượng nhiệt cấp cho. lúc ống tách đầy cho đỉnh ống nhánh, xi fonts thì dung môi đang tự động hóa cởi trả lại vào trong bình đung nóng. Điều chỉnh nhiệt độ cho đến lúc đạt một chu kỳ bóc hết ra là sáu phút (Tức là mười chu kỳ mỗi giờ).

12.8. Chiết chủng loại trong vòng tự 15 h mang đến đôi mươi h. Thời gian tách có thể ngắn lại hoặc dài ra hơn nữa, miễn sao thời gian đã chọn để tách được minh chứng là phù hợp (tối thiểu là 80% độ đậm đặc thường được chiết trong vòng thời gian từ bỏ 15 h mang lại đôi mươi h trên nền chủng loại đang quan liêu tâm).

12.9. Tắt nguồn sức nóng và để nguội phần tách. Xúc rửa cỗ ngưng cha lần, các lần rửa bởi 5 ml dung môi chiết cùng xả cỗ phân tách Soxhlet vào ống đong thủy tinh trong bao gồm phân tách vạch một số loại 500 ml. Ghi lại thể tích dung môi sẽ tịch thu.

12.10. Lọc cùng làm cho khô phần phân tách bằng cách mang lại qua cột gồm 2 lần bán kính trong bởi 20 milimet, trong cột cất 10 cm natri sulfat sẽ cọ trước bằng dung môi tách. Gom hóa học rửa giải vào bình đựng thủy tinh trong 500 ml bao gồm phân chia vun. Rửa cột natri sulfat bằng 25 ml dung môi phân tách với mang lại vào trong bình tất cả phân chia gạch. Pha loãng phần phân tách với dung môi mang đến đúng chuẩn 300 ml.

12.11. Sử dụng một phần của hỗn hợp tự 12.10, khẳng định TSEC của mẫu mã vận dụng cách thức TSEC A, B hoặc C theo tiêu chuẩn ASTM D 5368.

12.12. Nếu lượng dư lại của phần phân tách nhỏ tuổi hơn 500 μg/g (tính theo hóa học rắn nơi bắt đầu tự ban đầu), áp dụng sản phẩm Kuderna-Danish để ngưng phần tách gồm dung môi trước ngẫu nhiên phép phân tích làm sao (xem 12.13).

12.13. Cho phần tách dung môi vào bình dừng Kuderna-Danish vẫn lắp với bình hứng phân tách gạch 10 ml. Cho một hoặc nhì phân tử sôi hoặc viên PTFE-florua cacbon vào trong bình này và gắn vào cột Sneyder tía trơn. Thấm ướt trước cột Sneyder bằng cách mang lại khoảng tầm 1 ml dung môi vào bên trên đỉnh cột. Đặt thiết bị Kuderna-Danish bên trên bể khá nước hoặc bồn tắm lạnh phía trong gầm tủ hút ít sương, thế nào cho ống ngưng với cục bộ bề mặt bao quanh bình được phía bên trong khá hoặc nước nóng. Điều chỉnh địa điểm trực tiếp đứng của thứ và ánh sáng nước theo thử dùng nhằm hoàn chỉnh vấn đề dừng trong khoảng từ bỏ 15 min mang đến đôi mươi min. Tại tốc độ phù hợp của quá trình bác bỏ cất những viên bi của cột đang kêu lạch cạch, tuy nhiên khoang cột sẽ không còn mang lại dung môi vẫn ngưng ập lệ. Lúc thể tích biểu kiến của chất lỏng đã đạt được từ là một ml mang lại 3 ml, thì tháo trang bị Kuderna-Danish ra cùng xả mang lại cạn trong tầm ít nhất 10 min vào quá trình có tác dụng mát.

12.14. Rửa thứ Kuderna-Danish bằng 2 ml mang lại 4 ml dung môi. Lấy bình cùng cột Snyder ra cùng điều chỉnh thể tích chủng loại mang lại 10,0 ml bởi dung môi.

12.15. Nếu nên, đo lượng TSEC của mẫu mã bằng cách thực hiện phương thức TSEC A hoặc B theo ASTM D 5368. Tiến hành bởi phương pháp luật pháp hoặc giả dụ phải thì thường xuyên làm cho sạch sẽ mẫu mã.

12.16. Nếu quan trọng để thỏa mãn nhu cầu những thưởng thức về độ nhạy đối với cách thức công cụ được dùng thì phần chiết hoàn toàn có thể làm cho cô quánh hơn 10 lần trong bình hứng Kuderna-Danish.

12.16.1. Treo bình hứng có phân chia vén trong ly thử chứa nước ấm, bể gia nhiệt độ, hoặc khối hận gia nhiệt độ ngơi nghỉ ánh sáng từ 10 oC đến trăng tròn oC bên dưới điểm sôi của dung môi. Trợ góp sự bay khá dung môi bằng cách đến dòng khí nitơ dịu (chất lượng được làm tinh khiết trước hoặc tốt hơn) thổi qua phần chiết bằng pipet Pasteur nhiều loại sử dụng một lần (Tức là nitơ thổi xuống) <7>. Sử dụng ống chất liệu thủy tinh, kim loại hoặc PTTE-fluorocacbon cùng các pipet thủy tinh so với nitơ, với sử dụng pipet new đối với từng chủng loại.

12.16.2. Khi phần tách cất cánh tương đối mang lại còn ít hơn 0,5 ml, đem bình ngưng tự vật dụng gia nhiệt ra với làm cho nguội cho ánh nắng mặt trời phòng. Rửa bình bởi khoảng chừng 0,5 ml dung môi với pha loãng mang đến vén nút 10 ml.

12.17. Nếu quan trọng, áp dụng phương pháp A hoặc B phù hợp theo ASTM D 5368 khẳng định TSEC của chất tách đang ngưng.

12.18. Tiến hành những đối chiếu tiếp theo sau của chất ngưng hoặc tiến hành qui trình làm cho sạch sẽ tiếp nếu bắt buộc.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

<1> Plumb, Jr., R. H., “Procedures for handling & chemical analysis of sediment and water samples”, NT1S AD/A-103 788, May 1981.

<2> “Standard Methods for the examination of water & wastewater”, APHA, AWWA, & WPCF, 15th Edition, 1981.

<3> Strachan, S. D., Nelson, D. W., và Sommers, L. E., “Sewage sludge components extractable with nonaqueous solvents”, Journal of environmental unique, Vol 12, No.1, 1983, pp. 69-74.

<4> Harrold, D. E., & Young, J.C., “Extraction of priority pollutants from solids”, Proceedings of the American society of civil engineers, Vol 108, No.EE6, December 1982, pp. 1211-1227.

<5> Watts, R.R., “Manual of analytical methods for the analysis of pesticide residues in human và environmental samples”, U.S.EPA, Environmental toxicology division, Research triangle park, North Carolina, 1980.

<6> Goldberg, M. C., and Weiner, E. R., “Extraction và concentration of phenolic compounds from water and sediments”, Analytical chimica acta, Vol 115, 1980, pp.373-378.

<7> Chiba, M., and Morley, H.V., “Factors influencing extraction of aldrin & dieldrin residues from different soil types”, Journal of agricultural and food chemistry, Vol 16, 1968, pp. 916-922.

<8> Saha, J.G., Bhavaraju, B., Lee, Y.W., & Randell, R.L., “Factors affecting extraction of dieldrin-14C from soil”, Journal of agricultural và food chemistry, Vol 17, 1969, pp. 877-882.

<9> Hill, H. H., Chan, K. W., và Karasek, F. W., “Extraction of organic compounds from airborne particulate Matter for gas chromatographic analysis”, Journal of chromatography, Vol 131, 1977, pp. 245-252

<10> Pierce, R.C., và Katz, M., “Determination of atmospheric isomeric polycyclic arenes by thin layer chromatography & fluorescence spectrophotometry”, Analytical Chemistry, Vol 47, 1975, pp. 1743-1748.

<11> Stanley, T.W., Meeker, J.E., and Morgan, M.J., “Extraction of organics from airborne particles – Effects of various solvents and conditions on the recovery of benzo (a) pyrene, Benz(c) acridine và 7-h-Benz(de)anthrance-7-one”, Environmental Science and Technology, Vol 1, 1967, pp.927-931.

<12> Broddin, G., Van Vaechồng, L., & Van Cauwenberghe, K., “On the form size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon containing particles from a coke oven emission source”, Atmospheric environmental, Vol 11, 1977, pp. 1061-1064.

<13> Cautreels, W., and Van Cauwenberghe, K., “Extraction of organic compounds from airborne particulate matter”, Water, Air, Soil Pollution, Vol 6, 1976, pp. 103-110.

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile