phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phương pháp thăng bởi vì electron dựa vào vẹn toàn tắc

  Bạn đang xem: phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc

  • A. tổng số electron bởi hóa học lão hóa mang lại bởi vì tổng số electron bởi hóa học khử nhận.
  • B. tổng số electron bởi hóa học lão hóa mang lại bởi vì tổng số electron bởi hóa học bị khử nhận.
  • C. tổng số electron bởi hóa học khử mang lại bởi vì tổng số electron bởi hóa học lão hóa nhận.
  • D. tổng số electron bởi hóa học khử mang lại bởi vì tổng số electron bởi hóa học bị lão hóa nhận.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 100437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: iphone 6 màu bạc

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: paint thinner là gì

CÂU HỎI KHÁC

 • Số lão hóa của nitơ vô NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là
 • Điện hóa trị những nhân tố group VIA, VIIA trong số thích hợp hóa học với natri có mức giá trị
 • Trong phản xạ lão hóa khử sau:H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2OHệ số của những hóa học nhập cuộc ph�
 • Trong chất hóa học vô sinh, phản xạ chất hóa học nào là sở hữu số lão hóa của những nhân tố luôn luôn ko đổi?
 • Cho m gam láo lếu thích hợp bột Zn và Fe vô lượng dư hỗn hợp CuSO4.
 • Cho những phản ứng:2Fe+3Cl2 → 2FeCl3 (1)2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O  (2)CaSO3 + H2SO4→ CaSO4 + H2O + SO2↑ 
 • Phản ứng FexOy + H2SO4d/n → Fe2(SO4)3+... ko nên là phản xạ lão hóa khử khi?
 • Thực hiện tại những thực nghiệm sau:a) Hòa tan SO3 vào hỗn hợp H2SO4.b) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeSO4.
 • Trong phản ứng:   Zn+CuSO4→ZnSO4+Cu.Vai trò của ion Cu2+ là:
 • Cho 8.7g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl quánh, rét chiếm được MnCl2, V ( lít) khí Cl2 và H2O. Giá trị của V là
 • Phản ứng lão hóa – khử xẩy ra theo hướng tạo nên thành
 • Cho quá trình  NO3−+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O.  Đây là quá trình
 • Cho những sản phẩm hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-.
 • Cho m gam Cu phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 thu được 8,96 lít ( đktc) láo lếu thích hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với
 • Phản ứng nhiệt độ phân muối hạt là loại phản ứng?
 • Phản ứng nào là bên dưới đấy là ko xảy ra?
 • Dấu hiệu nhằm phân biệt một phản xạ lão hóa – khử là
 • Oxi hóa chaamjm gam Fe ngoài không gian sau đó 1 thời hạn chiếm được 12 gam láo lếu thích hợp X ( Fe, FeO, Fe2O­3, Fe3O4 ).
 • Cho những phản xạ lão hóa – khử sau:3I2+3H2O→HIO3+5HI   (1)2HgO→2Hg+O2  (2)4K2SO3→3K2SO4+K2S  (3) NH4N
 • Cho những phản xạ lão hóa – khử sau:3I2+3H2O→HIO3+5HI   (1)2HgO→2Hg+O2  (2) 4K2SO3→3K2SO4+K2S  (3) 
 • Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn thì chiếm được mét vuông gam hóa học rắn X. Nếu mang lại mét vuông gam X tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl thì chiếm được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và mét vuông theo thứ tự là.?
 • Tìm khái niệm sai
 • Đồ vật bởi vì bạc ( Ag ) xúc tiếp với không gian sở hữu khí H2S bị trở thành black color bởi phản ứng: 4Ag+2H2S+O2→2Ag2S(đen
 • Trong phản xạ nhóm cháy CuFeS2 tạo rời khỏi thành phầm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ phản xạ với?
 • Cho phương trình hóa học: H2SO4 +  8HI →  4I2 + H2S + 4H2OCâu nào là tại đây biểu diễn mô tả ko trúng đặc thù cá
 • Các vật bằng đồng nguyên khối bị lão hóa thông thường trở thành black color làm mất đi độ quý hiếm thẩm mĩ.
 • Cho những phản xạ sau:2FeBr2 +  Br2→ 2FeBr32NaBr + Cl2→2NaCl +  Br2.Phát biểu trúng là
 • Cho sơ loại của phản xạ chất hóa học sau: CO(k) + Fe2O3→ Fe + CO2Chất lão hóa và hóa học khử trong số phản xạ bên trên là trườ
 • Cho những tuyên bố sau: 1. Số lão hóa là năng lượng điện của vẹn toàn tử vô phân tử nếu như fake giả thiết rằng phân tử cơ chỉ mất link ion. 2. Một hóa học hoàn toàn có thể vừa vặn là hóa học khử, vừa vặn là hóa học lão hóa. 3. Phản ứng phân bỏ luôn luôn là phản xạ lão hóa – khử. 4. Quá trình khử là quy trình nhận electron của hóa học lão hóa. 5. Các quy trình năng lượng điện phân, sự cháy của kêu ca, củi... đều là quy trình lão hóa – khử. 6. Trong những phản xạ lão hóa – khử, chỉ tồn tại một quy trình khử và một quy trình lão hóa. Số tuyên bố trúng là?
 • Phương pháp thăng bởi vì electron dựa vào vẹn toàn tắc

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA