please kindly là gì

Please kindly tell mạ which kind of the item you prefer to tát and provide mạ more.

Because there are thousands of products,in order to tát offer you good service, please kindly tell us the P/N(Part Numer).

Bạn đang xem: please kindly là gì

Bởi vì như thế đem hàng trăm thành phầm,để cung ứng cho mình cty chất lượng tốt, xin phấn chấn lòng mang lại Shop chúng tôi biết P/ N( Phần số).

YNF: We will offer you price referring to tát your detailed request,so please kindly inform us of the part no.

YNF: Chúng tôi tiếp tục cung ứng cho mình giá bán kể đếnyêu cầu cụ thể của khách hàng, nên là xin phấn chấn lòng thông tin mang lại Shop chúng tôi về phần no.

If you want a big sample for machine trial ortrial production purposes, please kindly buy whatever the quantity you need.

Nếu mình muốn mang trong mình 1 hình mẫu rộng lớn mang lại test nghiệm máy hoặcthử nghiệm mục tiêu phát hành, xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng mua sắm bất kể điều gì số lượng bạn phải.

Please kindly noted that we are unable to tát control the tốc độ of your thẻ ngân hàng.

Vui lòng Note vì như thế Shop chúng tôi ko thể trấn áp vận tốc của ngân hàng thẻ của khách hàng.

Please kindly provide information in this application sườn and click“SUBMIT”(Noted: all fields are required).

Bạn phấn chấn lòng điền những khá đầy đủ thông tin nhập Form ĐK và Click“ ĐĂNG KÝ”( Lưu ý: toàn bộ những ngôi trường vấn đề là bắt buộc).

Please kindly đường dây nóng our 24/7 customer service at(+84 4) 62585858 or visit a nearest VIB branch/ transaction office for assistance.

Quý khách hàng vui lòng tương tác với VIB DVKH 24/ 7 theo dõi số năng lượng điện thoại(+ 84 4) 62585858 hoặc những điểm giao dịch thanh toán của VIB sẽ được trợ hùn.

If you tự not receive our reply, please kindly re-sent your gmail and we will reply to tát you as soon as possible.

Nếu các bạn không sở hữu và nhận được vấn đáp của Shop chúng tôi, vui lòng gửi lại gmail của bạn và Shop chúng tôi tiếp tục vấn đáp các bạn nhanh nhất hoàn toàn có thể.

For organizations/ music schools whowant to tát send your teachers to tát join our program, please kindly tương tác as the tương tác information above.

Nếu những Học viện âm nhạccó nhu yếu mong muốn gửi nghề giáo tham gia công tác này, vui lòng tương tác theo dõi vấn đề bên trên.

If you want a big sample for machine trial ortrial production purposes, please kindly buy 1kg or several kilograms you need.

Nếu mình muốn một hình mẫu rộng lớn mang lại mục tiêu phát hành test nghiệm hoặcthử nghiệm máy, vui lòng mua sắm 1kg hoặc vài ba kilogam bạn phải.

Customization Service: Please kindly inform us the materials, width, length, thickness, size, printing colors and other special information of the product you need.

Tùy dịch vụ: Xin phấn chấn lòng thông tin mang lại bọn chúng những vật tư, chiều rộng lớn, chiều lâu năm, phỏng dày, độ dài rộng, sắc tố in ấn và dán và vấn đề đặc biệt quan trọng không giống của thành phầm bạn phải.

Please kindly tương tác us for further details, stand alone tub there are lots of designs, different functions for your choices.

Xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng tương tác với Shop chúng tôi nhằm hiểu biết thêm cụ thể, đứng 1 mình phòng tắm đem thật nhiều hình mẫu design, tác dụng không giống nhau cho việc lựa lựa chọn của khách hàng.

So please kindly tell mạ your local industrial power supply when you send the inquiry, we will offer you based on the exact requirement.

Vì vậy xin phấn chấn lòng mang lại tôi biết mối cung cấp cung ứng điện công nghiệp địa hạt của khách hàng khi chúng ta gửi đòi hỏi, Shop chúng tôi tiếp tục cung ứng cho mình dựa vào những đòi hỏi đúng chuẩn.

Xem thêm: cạnh tranh tiếng anh

Please kindly forward us your list of requirements and we will send you our SPECIAL price for the spares you require within 1-2 hours.

Xin phấn chấn lòng gửi mang lại Shop chúng tôi list những đòi hỏi của bạn và Shop chúng tôi tiếp tục gửi cho mình giá bán ĐẶC BIỆT của Shop chúng tôi cho những phụ tùng các bạn đòi hỏi trong khoảng 1- 2 tiếng.

Please kindly note, we accept your reflection for problem only within 2 calendar days after the package receipt date, so sánh please inspect your doll as soon as she arrives.

Xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng Note, Shop chúng tôi đồng ý của khách hàng phản ánh cho yếu tố chỉ nhập và một ngày sau khoản thời gian những gói có được ngày, nên là xin phấn chấn lòng đánh giá con cái búp bê của khách hàng như tức thì sau khoản thời gian cô cho tới.

Testosterone Series Please kindly note, we sell Steroid powder and liquid, but we also provide SARMs, HCG, HGH191AA, Peptide and related chemical materials.

Dòng Testosterone Xin phấn chấn lòng Note, Shop chúng tôi phân phối bột Steroid và hóa học lỏng, tuy nhiên Shop chúng tôi cũng cung ứng SARM, HCG, HGH191AA, Peptide và những vật tư chất hóa học tương quan.

We have large stock andperfect service so sánh if you have any RFQ please kindly tương tác us I will quoto you ASAP and sent you the best price Any.

Chúng tôi đem CP rộng lớn và cty tuyệt đối,vì vậy nếu khách hàng đem ngẫu nhiên RFQ, xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng tương tác với Shop chúng tôi.

We can send youone pair không tính tiền sample for your kiểm tra, but please kindly pay courier fee, such as DHL, TNT, Fedex, EMS etc.

Chúng tôi hoàn toàn có thể gửi cho mình một cặp mẫumiễn phí mang lại đánh giá của khách hàng, tuy nhiên xin phấn chấn lòng giao dịch thanh toán phí vận chuyển nhanh, ví dụ như DHL, TNT, Fedex, EMS vv.

We will give you an answer in 24 hours,If you don\'t get the answer during this time, please kindly resend them.

Chúng tôi tiếp tục cung ứng cho mình một câu vấn đáp nhập 24 giờ, nếu khách hàng không sở hữu và nhận đượccâu vấn đáp nhập thời hạn này, xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng gửi lại bọn chúng.

Please kindly tell us the grit size, or polishing material for our reference, we will try to tát provide suitable and correct tools for you.

Xin phấn chấn lòng mang lại Shop chúng tôi biết độ dài rộng grit, hoặc vật tư tiến công bóng nhằm xem thêm của Shop chúng tôi, Shop chúng tôi tiếp tục nỗ lực cung ứng những dụng cụ thích hợp và đúng chuẩn cho mình.

In order to tát make sure your customized LED neon signs perfectly meet your demand andspecifications, please kindly let us know following details before you order:

Để đáp ứng tùy chỉnh của khách hàng LED neon tín hiệu trọn vẹn đáp ứng nhu cầu nhu yếu của khách hàng vàthông số nghệ thuật, xin phấn chấn lòng phấn chấn lòng mang lại Shop chúng tôi biết cụ thể tại đây trước khi chúng ta bịa hàng:

Just show us your drawing, sample or indicated details,we will produce it or please kindly send us your specific engineering parameters such as IMD, VSWR, plating etc.

Chỉ mang lại Shop chúng tôi thấy bạn dạng vẽ của khách hàng, hình mẫu hoặc hướng dẫn và chỉ định cụ thể,chúng tôi tiếp tục phát hành nó hoặc xin phấn chấn lòng gửi mang lại Shop chúng tôi ví dụ của khách hàng thông số nghệ thuật như IMD, VSWR, mạ vv.

Your satisfaction is our final target,if you have any question or any suggestion, please kindly let us know, we will be pleased to tát answer you and help you to tát resolve any problem.

Sự hài lòng của khách hàng là tiềm năng sau cùng của Shop chúng tôi, nếu khách hàng đem ngẫu nhiên thắc mắc hoặcđề nghị này, xin phấn chấn lòng mang lại Shop chúng tôi biết, Shop chúng tôi tiếp tục vui lòng vấn đáp bạn và giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý ngẫu nhiên yếu tố.

Please kindly take a look to tát the“Security Policy” below to tát clarify all the commitment we have done to tát respect and protect the right of the person exploring into our khách sạn trang web.

Xem thêm: 100gr ức gà bao nhiêu protein

Quý khách hàng vui lòng phát âm bản“ Chính sách bảo mật” sau đây nhằm hiểu rộng lớn những khẳng định tuy nhiên Shop chúng tôi triển khai, nhằm mục đích tôn trọng và bảo đảm an toàn quyền hạn của những người truy cập:

In case no such message is found, please kindly đường dây nóng our 24/7 Customer Service at(+84 -4)62585858 or tương tác a nearest VIB branch/transaction office for assistance.

Trong tình huống không kiếm thấy gmail thông tin mật khẩu đăng nhập thì Quý khách hàng vui lòng tương tác DVKH 24/ 7 của VIB theo dõi số năng lượng điện thoại(+ 84- 4) 62585858 hoặc điểm giao dịch thanh toán sớm nhất của VIB sẽ được trợ hùn.