precipitation là gì

/pri¸sipi´teiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự vội vàng, sự cuống cuồng
to act with precipitation
hành động tất tả vã
(hoá học) sự kết tủa, sự lắng; hóa học kết tủa, hóa học lắng
(khí tượng) mưa, mưa tuyết..; lượng mưa
a heavy precipitation
một trận mưa dữ dội

Chuyên ngành

Môi trường

lượng mưa (khí quyển)
lượng giáng thủy (khí quyển)

Xây dựng

kết tủa (hóa học)

Điện lạnh

giáng thủy
precipitation attenuation
suy rời vì thế giáng thủy

Kỹ thuật công cộng

lượng mưa
annual precipitation
lượng mưa mặt hàng năm
annual precipitation
lượng mưa năm
available precipitation
lượng mưa sinh dòng
average precipitation
lượng mưa trung bình
daily precipitation
lượng mưa ngày
effective precipitation
lượng mưa với ích
hourly precipitation
lượng mưa giờ
lake precipitation
lượng mưa mặt mũi hồ
maximum precipitation
lượng mưa rộng lớn nhất
mean annual precipitation
lượng mưa năm trung bình
mean annual precipitation
lượng mưa tầm mặt hàng năm
minimum precipitation
lượng mưa nhỏ nhất
monthly precipitation
lượng mưa tháng
reservoir precipitation
lượng mưa mặt mũi hồ nước chứa
yearly precipitation
lượng mưa năm
nước rơi khí quyển
mưa
sự sầm uất tụ
sự kết tủa
sự lắng
dust precipitation
sự lắng bụi
wax precipitation
sự lắng tách sáp
vật trầm tích

Kinh tế

cặn lắng
chất kết tủa
sự lắng cặn
sự tạo ra trở nên cặn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cloudburst , condensation , drizzle , hail , hailstorm , heavy dew , precip , rain , rainfall , rainstorm , sleet , snow , storm , wetness , hastiness , hurriedness , precipitance , precipitancy , precipitateness , rashness , rush , dreg , lees , precipitate , sediment , downpour , hastening , impetuosity , mist , moisture

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: precipitation là gì

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

NHÀ TÀI TRỢ